Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:22530/2018
CPV Kód:39162110-9
Ajánlatkérő:Jászberényi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:5100 Jászberény, Szentháromság tér 1. 5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos út 1.;5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.;5100 Jászberény, Szentháromság tér 1. 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc utca 59. 5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos út 1. 5136 Jászszentandrás, Mártírok út 23.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Balázs-Diák Kft.;Balázs-Diák Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberényi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88517502
Postai cím: Szabadság Tér 16.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsemberi Zoltán
Telefon: +36 57795209
E-mail: zoltan.zsemberi@kk.gov.hu
Fax: +36 57795209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/elerhetoseg-jaszbereny
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés 3 részben
Hivatkozási szám: EKR000355522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő számára iskolai és egyéb eszközös beszerzése az „EFOP-4.1.3-17-2017-00322/324/336/342” projektekhez kapcsolódóan az alábbi részekben:
1. rész: TANTÁRGYI ESZKÖZÖK - Szike, siló, csontváz, egyéb
2. rész: TANTÁRGYI ESZKÖZÖK – Fizika
3. rész – TANTÁRGYI ESZKÖZÖK – Kémia és egyéb
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 502850 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TANTÁRGYI ESZKÖZÖK - Szike, siló, csontváz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.
5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eszköz megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Részletes leírás
Jászboldogházi Mátyás Király Általános és AMI
Lekerekített szike db 2 rozsdamentes acél szike, fén fogóval : penge 40mm
Steril szike 10 darabos db 2 rozsdamentes acél penge, ergonomikus fogó, 10 db penge egyesével csomagolva, steril
Komposztáló siló db 1 méret: 900 l , színe: fekete
Rovargyűjtő háló db 1 Háló lyukbősége ~ 0,2 mm.
Emberi csontváz standard db 1 Magasság: 160-200 cm , tartalom: csontváz, állvány,porvédő borítás
Piknométer db 2 Sűrűségmérő, piknométer, 100 ml
Preparáló tű egyenes db 20 rozsdamentes acél - fémfogantyú , Hossza: 13 cm
Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény)
Monokord db 1 Rezgő húrok hangmagasságát a húr feszességének, hosszának és vastagságának függvényeként vizsgáló kísérletekhez. A rezonanciadobozra két acélhúrt és egy nejlonhúrt lehet fölerősíteni, Két húr feszességét a hangoló peckek segítségével lehet szabályozni, míg a harmadik húr a csigára helyezett terhelésnek vagy dinamométernek köszönhetően feszül. A hasznos húrhosszt két mozgatható támfa behelyezésével lehet megváltoztatni.
Számlap osztás: cm és dm;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása: (… hónap) (maximum 24 hónap) 20
2 Szállítási határidő a szerződés aláírásától számítva (… nap) (maximum 30 nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-000322/324/336/342
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: TANTÁRGYI ESZKÖZÖK – Fizika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eszköz megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Részletes leírás
Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény)
Eszköz a kinetikus gáztörvény szemléltetésére db 1 Több olyan jelenség is van (Brown-mozgás, diffúzió), melyeket akkor értelmezhetünk csak, ha feltesszük, hogy a gáz részecskékből áll. Ezeknek a jelenségeknek a bemutatására szolgál ez az eszköz. 230V/6-8V DC, min. 1A
Stroboszkóp (Kinematográf) db 1 Forgó, illetve rezgő test frekvenciájának meghatározására alkalmas
URH generátor+tartozékok az elektromágneses hullámok vizsgálatához - Elektromágneses hullámok kísérleti készlet db 1 A rádiótechnika alapjait szemléltető készlet az elektromágneses hullámok bemutatására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása: (… hónap) (maximum 24 hónap) 20
2 Szállítási határidő a szerződés aláírásától számítva (… nap) (maximum 30 nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-000322/324/336/342
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: TANTÁRGYI ESZKÖZÖK – Kémia és egyéb
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.
5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc utca 59.
5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos út 1.
5136 Jászszentandrás, Mártírok út 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eszköz megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Részletes leírás
Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény)
Digitális multiméterek db 4 Műszaki adatok: Vezérlés: manuális Egyenfeszültség (DC): 200/2000 mV, 20/200/250 V, pontosság: +/- 0,8% Váltófeszültség (AC): 200/250 V, pontosság: +/- 1,2% Egyenáram (DC): 200/2000 µA, 20/200 mA, 10 A, pontosság: +/- 1,0% Ellenállás: 200/2000 Ohm, 20/200/2000 kOhm, pontosság: +/- 0,8% Hőmérséklet: 0 - 1000 °C, pontosság: +/-2,0% / LCD-kijelző
Stabilizált tápegység, AC/DC db 2 0-24V, DC, 6A
- 0-24V, AC, 6A
- 0-12V, stabilizált 1A
- Tápforrás: 230V / 50 Hz
Változtatható frekvenciájú áramforrás db 1 Modul: függvénygenerátor; 7 Szegmens, LED 5 digit; Sáv: ≤10MHz
Modul típusa : függvénygenerátor
A kijelző típusa: 7 Szegmens, LED 5 digit
Sáv: ≤10MHz
Tápegység: HM8001-2
Mérőműszer tulajdonságai: hullámformák: szinusz, háromszög, négyzet, pulse, free running, sweep, DC offset-tel vagy nélküle
Védelem: kimeneti rövidzár
Amplitúdó: 10Vpp (50Ω terhelésnél)
Tesla elektronikus szikrainduktor db 1 Elektronikus, szabályozható, polaritásváltó, 15cm-es szikraköz.
Digitális Mérleg db 1 Kapacitása: 1000 g,Érzékenysége: 0,1 g
LCD kijelző, Hordozható, elemekkel működik, Rozsdamentes tányér.
Gramm, oz és lb kijelzés.
Kaloriméter db 1 Duplafalú alumínium, fedővel, ellenállással (0,3W 6V), hőmérővel
(-20° - 110°C), ajándék röpzsinórokkal.
Alkoholos hőmérő db 10 Mérési tartomány: -20°C - +110°C.
Mérőhenger db 9 Üveg, talpas mérőhenger.
Kiöntővel, barna festésű beosztással 2 ml-enként.
Méretei:
Térfogat: 250 ml
Tolerancia: +- 2,0 ml
Főzőpohár db 9 Alacsony forma, kiöntővel, fehér festésű beosztással 25 ml-enként.
Boroszilikát (hőálló) üveg
Térfogat: 250 ml
Elektromos vákuumszivattyú manométerrel db 1 Feszültség: 220 V / 50 Hz
Légszállítás: CFM 1,5
Légszállítás: L / min 42
Maximális vákuum (Pa): 5
Maximális vákuum (mbar): 0,005
Szívócsonk csatlakozás: 1/4 col
Motor teljesítmény: 1/4 HP
Borszeszégő db 11 Üveg, 120 ml, zárókupakkal
Longitudinális és transzverzális hullámokat bemutató készlet db 1 Komplett készlet a mechanikus oszcilláció bemutatásához. Elektromágneses vibrátor masszív fémházban, tápforrás: AC 4-8V / 1A túlfeszültség elleni védelemmel. A vibrátor közvetlenül kapcsolható az iskolai tápegységekhez. Frekvenciatartománya 4-8V között szabályozható.
Tartozékai: Vibrátor, mérőzsinórok, gumifonál, acélrugó, öntött vas állvány, állványrúddal, állványrúdra fűzhető akasztóhorgok, használati leírás.
Alacsony nyomású kisülési csőkészlet db 1 Kisülési jelenségek ritkított gázokban.
6 db-os készlet: 40; 10; 3; 1; 0,1; 0,02 Hgmm.
Van de Graaf generátor db 1 A Van de Graaff generátorral több mint 250 000 V feszültség állítható elő.
Előnyös újdonsága a beépített szárító izzó, amelynek köszönhetően párás körülmények között is használható. Választható kézi vagy elektromos meghajtás. Látványos 8-10 cm-es szikraközök.
Rugós erőmérő db 5 Az átlátszó hengeren gramm és Newton-skála is van, ezért súly és erő mérésére is kiváló. 0-250 grammos (2,5 N)
Kisérleti eszközök: Kémiai modellek db 17 Szervetlen/szerves tanulói készlet, Egyszerű szervetlen molekulákat, illetve tapasztalati képleteket, valamint számos szerves vegyületet lehet elkészíteni a szervetlen / szerves molekula modell készlettel. Például: szén-dioxid, ammónia, kénsav, kalcium-hidroxid, fémsók, réz-szulfát, alkánok, alkoholok, glükóz és benzol. 3 barna atom található mellékelten az sp3, dsp3 és a d2sp3 hibridizációkat tartalmazó molekulák bemutatásához.
Kisérleti eszközök: mikroszkóp db 1 Mikroszkóp típusa: Biológiai mikroszkóp
Ajánlott alkalmazás: Félprofesszionális biológiai mikroszkóp
Objektív típusa: Semiplan akromatikus
Objektívek nagyítása: 4x 10x 40x 100x
Betekintőfej típusa: Binokuláris (kétszemes)
Megvilágítás: LED
Kondenzor: NA 1.25
Tárgyasztal finommozgatás: Igen
Kétsebességes fókusz: Igen
A teljes eszközlista a külön iratként csatolt Műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása: (… hónap) (maximum 24 hónap) 20
2 Szállítási határidő a szerződés aláírásától számítva (… nap) (maximum 30 nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-000322/324/336/342
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TANTÁRGYI ESZKÖZÖK - Szike, siló, csontváz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Csányi László Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 209780
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Csányi László Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

Hivatalos név: Digitális Tananyag és Taneszköz Forgalmazó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95282406
Postai cím: Késmárk Utca 14/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25415456242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: TANTÁRGYI ESZKÖZÖK – Fizika
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Csányi László Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 293070
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Csányi László Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: TANTÁRGYI ESZKÖZÖK – Kémia és egyéb
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Eredménytelen a Kbt. 70. § (1) bekezdése és a 75. § (2) bekezdés b) pontjára hivatkozással, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Csányi László Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

Hivatalos név: Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96101766
Postai cím: Fő Fasor 121.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11885739206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges