Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:22678/2018
CPV Kód:48800000-6
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110, HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Invigor Informatika Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957036
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet és önkormányzati ASP rendszer biztosításához szükséges VMware alapú számítási kapacitás és licencek beszerzése 2 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet és önkormányzati ASP rendszer biztosításához szükséges VMware alapú számítási kapacitás és licencek beszerzése 2 részben
Rész száma: 1. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71243000-3
További tárgyak:72228000-9
71248000-8
98392000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU110 A teljesítés fő helyszíne: Pilot környezet: 1 vagy 2 budapesti helyszín, végleges környezet: Budapest, XI. Fehérvári út 70., 2131 Göd, Ady Endre út (015/1., 015/4. hrsz.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
I. részajánlat: Számítási kapacitás biztosítása a (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005) projekt részére.
A beszerzés tárgya két teljes mértékben identikus, működő Vmware környezet kialakítása két telephelyen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatározott számítási kapacitást, a licenceket, valamint az integrációs feladatok elvégzését.
Beszerzési igény:
- a műszaki leírásban meghatározottak alapján megajánlott pengeszerverek és az azok elhelyezésére szolgáló keretek,
- 50 darab pengeszerver 2 telephelyen elhelyezve (telephelyenként 25-25 szerver),
- a megoldás kialakításához szükséges VMware licencek,
- 2 telephelyen működő VMware környezet létrehozása a megajánlott hardver és szoftver komponenseken, továbbá a II. részajánlatban megajánlott hardver és szoftver komponenseken, valamint az Ajánlattevő által biztosított LAN, SAN, tárolási- és mentési környezetek segítségével.
Ajánlatkérő a specifikált mennyiség felett opciót kér a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Az opció pontos darabszámának megállapításához használható képlet: (megajánlott db) * 30 % páros számra kerekítve a kerekítés szabályai szerint, mert a két telephelynek identikusnak kell lennie.
- 200 óra,
- oktatás,
- költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása.
Az 1. részteljesítés keretében Ajánlattevő feladata:
a) a szerződéstervezet 2. számú mellékletének I. részajánlat pontjában meghatározott hardver és szoftver eszközök leszállítása és üzembe helyezése;
b) a szerződéstervezet 1. számú mellékletében meghatározott dokumentumok elkészítése és Ajánlatkérőnek átadása;
c) a szerződés keretében leszállított, valamint a Ajánlatkérő által biztosított hardver- és szoftver komponensek, LAN, WAN, SAN elemek és tároló felhasználásával kialakított és üzembe helyezett hardver és szoftver eszközökkel a jelen szerződés 1. számú mellékletében, valamint Ajánlatkérő által jóváhagyott integrációs és implementációs tervnek megfelelően a pilot Vmware rendszer kialakítása;
d) részvétel a pilot Vmware rendszernek a Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet pilot rendszeréhez (továbbiakban: pilot rendszerhez) történő integrációjában;
e) a felhő automatizálást végző vállalkozóval történő megfelelő együttműködés jelen szerződés 1.7. pontjában részletezettek szerint;
f) a részteljesítéshez kapcsolódó oktatás megtartása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 049 - 089615

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Invigor Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15. d. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 609999998 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az első szerződésmódosítás időpontja: 2017. július 5.
A második szerződésmódosítás időpontja: 2017. augusztus 7.
A harmadik szerződésmódosítás időpontja: 2018. szeptember 28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48800000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71243000-3
További tárgyak:72228000-9
71248000-8
98392000-7
72700000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU1 A teljesítés fő helyszíne: Pilot környezet: 1 vagy 2 budapesti helyszín, végleges környezet: Budapest, XI. Fehérvári út 70., 2131 Göd, Ady Endre út (015/1., 015/4. hrsz.).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. részajánlat: Számítási kapacitás biztosítása a (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005) projekt részére.
A beszerzés tárgya két teljes mértékben identikus, működő Vmware környezet kialakítása két telephelyen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatározott számítási kapacitást, a licenceket, valamint az integrációs feladatok elvégzését.
Beszerzési igény:
- a műszaki leírásban meghatározottak alapján megajánlott pengeszerverek és az azok elhelyezésére szolgáló keretek,
- 50 darab pengeszerver 2 telephelyen elhelyezve (telephelyenként 25-25 szerver),
- a megoldás kialakításához szükséges VMware licencek,
- 2 telephelyen működő VMware környezet létrehozása a megajánlott hardver és szoftver komponenseken, továbbá a II. részajánlatban megajánlott hardver és szoftver komponenseken, valamint az Ajánlattevő által biztosított LAN, SAN, tárolási- és mentési környezetek segítségével.
Ajánlatkérő a specifikált mennyiség felett opciót kér a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Az opció pontos darabszámának megállapításához használható képlet: (megajánlott db) * 30 % páros számra kerekítve a kerekítés szabályai szerint, mert a két telephelynek identikusnak kell lennie.
- 200 óra,
- oktatás,
- költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása.
Az 1. részteljesítés keretében Ajánlattevő feladata:
a) a szerződéstervezet 2. számú mellékletének I. részajánlat pontjában meghatározott hardver és szoftver eszközök leszállítása és üzembe helyezése;
b) a szerződéstervezet 1. számú mellékletében meghatározott dokumentumok elkészítése és Ajánlatkérőnek átadása;
c) a szerződés keretében leszállított, valamint a Ajánlatkérő által biztosított hardver- és szoftver komponensek, LAN, WAN, SAN elemek és tároló felhasználásával kialakított és üzembe helyezett hardver és szoftver eszközökkel a jelen szerződés 1. számú mellékletében, valamint Ajánlatkérő által jóváhagyott integrációs és implementációs tervnek megfelelően a pilot Vmware rendszer kialakítása;
d) részvétel a pilot Vmware rendszernek a Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet pilot rendszeréhez (továbbiakban: pilot rendszerhez) történő integrációjában;
e) a felhő automatizálást végző vállalkozóval történő megfelelő együttműködés jelen szerződés 1.7. pontjában részletezettek szerint;
f) a részteljesítéshez kapcsolódó oktatás megtartása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 609999998
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Invigor Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15. d. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Alapszerződés 1.4. a) pontja helyébe az alábbi a) pont lép:a) a pilot Vmware rendszer átköltöztetése jelen szerződés 1.11 pontjában és jelen szerződés 7. számú mellékletében részletezettek szerint SITE1 végleges helyszínre.
Alapszerződés 1.5.1. pontja helyébe az alábbi pont lép:..., valamint a „Költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása” feladat SITE2 végleges helyszínen esetében a végteljesítést megelőző 28. naptári napig.
Alapszerződés 2.3. pontjának 2. francia bekezdését az alábbiak szerint módosítják:- végteljesítés esetében: 2018. 12. 31.
Alapszerződés 3.2. a) pontjában meghatározott fix rész ellenértéke „502.999.998- Ft + ÁFA, azaz ötszázkettőmillió-kilencszázkilencenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint + általános forgalmi adó”-ra módosul, az Alapszerződés 3.2. b) pontjában meghatározott opció értéke „107.000.000,- Ft + ÁFA, azaz egyszázhétmillió forint + általános forgalmi adó¬”-ra módosul.
Alapszerződés 3.7. pontjának b) és c) alpontjait Felek az alábbiak szerint módosítják:
b) Vállalkozó végszámla kiállítására jogosult SITE1 adatközpontba történő végleges elhelyezés, a végleges rendszerbe való integráció, a kapcsolódó oktatás, és a lehívott óra teljesítését követően,
c) opcióból történő lehívás (1.5. pont) esetén a teljesítést és a teljesítésigazolást követően Vállalkozó opciónként és projektenként egy-egy számla benyújtására jogosult.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Alapszerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
Az Alapszerződés 2017. február 9-én lépett hatályba. Az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. 2017. október 27-én kelt K-NET-7932/2017. számú és a 2018. február 13-án kelt K-NET-1531/2018. levelében adott tájékoztatást arról, hogy az eredeti ütemezést nem tudja tartani és várhatóan 2018 év végére készül el a Kormányzati Adatközpont (SITE2), azaz a szerződésmódosításra okot adó körülmény a szerződéskötést követően jutott Megrendelő tudomására, így azt kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
A módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, a módosítás hatására az Alapszerződés teljesítési határideje módosul. Az Alapszerződés tárgya, valamint az eredeti szerződésben foglalt feladatok újabb feladatokkal nem egészülnek ki.
AzAlapszerződés alapján összesen fizetendő ellenérték nem változik. Ezen belül az alapösszeg csökken, az alapösszeg csökkenésének összegével nő az opció értéke
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 609999998 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 609999998 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben