Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:22725/2018
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Adács Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3293 Adács, Akácfa utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Moviád-Energy Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Adács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91163040
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Adács
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3292
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss László
Telefon: +36 37350001
E-mail: adacsph@gmail.com
Fax: +36 37350001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.adacs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adács közintézményeinek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000141682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvoda és bölcsőde energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45330000-9
45331000-6
45421100-5
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3293 Adács, Akácfa utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi mutatók:
426,4 m2 homlokzati hőszigetelés
426,4 m2 vakolás
350,1 m2 diszperziós festés
289 m2 lapostető szigetelés
413,42 m2 födém szigetelés
44 db kültéri nyílászáró beépítés
14 db alumínium ablak beépítés
1 db akadálymentes mosdó kialakítása
1 db akadálymentes rámpa kialakítása
1 db 55 kW-os kondenzációs fali fűtőkazán és szerelvényei komplett kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00035

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12771 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Óvoda és bölcsőde energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57552246
Postai cím: Nyaraló utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: moviadkft.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36 703622031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90703920
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45330000-9
45331000-6
45421100-5
45442110-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3293 Adács, Akácfa utca 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi mutatók:
426,4 m2 homlokzati hőszigetelés
426,4 m2 vakolás
350,1 m2 diszperziós festés
289 m2 lapostető szigetelés
413,42 m2 födém szigetelés
44 db kültéri nyílászáró beépítés
14 db alumínium ablak beépítés
1 db akadálymentes mosdó kialakítása
1 db akadálymentes rámpa kialakítása
1 db 55 kW-os kondenzációs fali fűtőkazán és szerelvényei komplett kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90703920
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57552246
Postai cím: Nyaraló utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: moviadkft.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36 703622031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosul a szerződés IV.1. Teljesítési határidő pontja:
Eredeti szöveg:
Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint határozzák meg:
Óvoda és bölcsőde energetikai korszerűsítése: 2018. november 15.
Tornaterem energetikai korszerűsítése: 2018. november 30.
Előteljesítés lehetséges.
Módosított szöveg:
Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint határozzák meg:
Óvoda és bölcsőde energetikai korszerűsítése: 2019. április 30.
Tornaterem energetikai korszerűsítése: 2019. április 30.
Előteljesítés lehetséges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a szerződés megkötését követően, kivitelezés ütemezésének megfelelően 2019.09.15.-i dátummal megrendelte a tornaterem kivitelezéséhez szükséges nyílászárókat a beszállító felé. A beszállító 2018. november 12.-én kelt levelében jelezte, hogy a nyílászárók tekintetében szállítást csak 2019. január 10.-re tudja végrehajtani a megnövekedett megrendelések okozta kapacitás problémák miatt. Ebből következőleg a Vállalkozó önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a szerződésben vállal befejezési határidőt (2018. november 30.). Hasonló módon a Vállalkozó a szerződés megkötését követően, kivitelezés ütemezésének megfelelően 2019.09.15.-i dátummal megrendelte az óvoda rész kivitelezéséhez szükséges közetgyapotot a beszállító felé. A beszállító 2018. november 12.-én kelt levelében jelezte, hogy a közetgyapotot tekintetében szállítást csak 2019. január 10.-re tudja végrehajtani ideiglenes készlethiány miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 90703920 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 90703920 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A két rész tekintetében összességében 1 db kivitelezői szerződés került megkötésre tekintve, hogy a minkét rész esetében ugyanaz az Ajánlattevő lett az eljárás nyertese.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben