Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:22780/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jánoshida Községi Önkormányzat Alattyán Község Önkormányzata;Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5143, Jánoshida, Fő u. 1, 248/1 hrsz.;Jászalsószentgyörgy Hrsz.:1822 Hrsz.:1818/1 Hrsz.:1798 Hrsz.:1542/3 Hrsz: 1542/5 Hrsz: 1797;5142 Alattyán Hrsz: 1127/2,1261,1262,1263,1266,1296,1391,1392,1398,1399,1400,1401,1408,1409,1410,14 11,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1437,1438,1439,1440,1441,1443,1452/1,10
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MALAJ CENTER Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánoshida Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67709942
Postai cím: Fő Utca 28.
Város: Jánoshida
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eszes Béla
Telefon: +36 57558060
E-mail: jegyzo@janoshida.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoshida.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Alattyán Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78834301
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Alattyán
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koczkás Gábor
Telefon: +36 57561011
E-mail: ph@alattyan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61578746
Postai cím: Fő Út 53/A.
Város: Jászalsószentgyörgy
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szar­vák Imre
Telefon: +36 57556025
E-mail: polgarmester@jaszalsoszentgyorgy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Jánoshida Községi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházások 3 részben
Hivatkozási szám: EKR000576312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész - JÁNOSHIDAI PREMONTREI RENDHÁZ REKONSTRUKCIÓJA
A Jánoshidai Premontrei Rendház rekonstrukciója keretében az I. kategóriába sorolt, 3988 törzsszámú, 5892 azonosítóval nyilvántartott műemlék épület felújítása történik, az ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) által 227/17 törzsszámon készített örökségvédelmi építési engedélyezési tervben és kiviteli tervben, valamint a kapcsolódó műszaki leírásokban és tervezői költségvetés kiírásokban megfogalmazott műszaki tartalom maradéktalan megvalósítása révén.
2. rész – Jászalsószentgyörgy településen turizmusfejlesztési
- Sportpálya felújítás (882,00m²)
- Távolugrópálya építés (87,5m²)
- A távolugró pálya és a műfüves pálya közti területen műfüves sáv készítendő (21*3m)
- Zúzottköves és burkolt kikötőterület kialakítása a csónakháznál
3. rész - ZAGYVA ÖKOPARK ALATTYÁNBAN
Ökopark kialakítása a részletes műszaki leírásban foglaltak szerint, valamint parkolóhelyek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46518136 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: JÁNOSHIDAI PREMONTREI RENDHÁZ REKONSTRUKCIÓJA
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5143, Jánoshida, Fő u. 1, 248/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Jánoshidai Premontrei Rendház rekonstrukciója keretében az I. kategóriába sorolt, 3988 törzsszámú, 5892 azonosítóval nyilvántartott műemlék épület felújítása történik, az ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) által 227/17 törzsszámon készített örökségvédelmi építési engedélyezési tervben és kiviteli tervben, valamint a kapcsolódó műszaki leírásokban és tervezői költségvetés kiírásokban megfogalmazott műszaki tartalom maradéktalan megvalósítása révén.
A kivitelezés során a fenti terveket magalapozó – tárgyban készített – faldiagnosztikai szakvélemény, faanyagvédelmi szakvélemény és falkutatási dokumentáció előírásait be kell tartani.
Főbb munkálatok:
• terület-előkészítés (tereprendezés, bozótirtás, melléképületek bontása, hulladék és törmelék elszállítás,
• a teherhordó falazatok víz és sótartalmának csökkentése,
• külső vakolatleverés (a belső vakolat védett),
• a teherhordó falazatok injektálásos vízszigetelése,
• kavicságyas drénezés kiépítése,
• válaszfalak terv szerinti bontása és építése
• falnyílások terv szerinti bontása és építése
• emelet fölötti károsodott fafödém helyreállítása,
• acélgerendákkal gyámolított bennmaradó acél trapézlemez zsaluzatos monolit vasbeton vendégfödém készítése az emeleti födém fölött,
• a fa tetőszerkezet teljes elbontása (a cserép héjazat újrahasznosítása mellett),
• új fa tetőszerkezet építése (RRT fa főtartókkal, az elbontott tetőszerkezet részleges újrahasznosításával),
• épületen belüli liftakna építése (5 állomással),
• új vb. lépcső építése (emeletről a padlásra),
• festés-mázolás és burkolás szakipari munkái,
• a meglévő fa nyílászárók felújítása és/vagy cseréje,
• az ablakok meglévő spalettájának felújítása,
• a felújított terekben kiállító helyiségek, büfé, ruhatár, teakonyha, bútorraktár, WC-blokkok (akadálymentes is), a padláson távcsöves csillag megfigyelő hely, a pincében tárolótér kialakítása,
• lift beépítése (5 állomással),
• az épület akadálymentes használatának biztosítása,
• épületgépészeti munkák (gázkazánnal kiszolgált radiátoros fűtéssel),
• épületvillamossági munkák (villámvédelemmel és gyengeáramú rendszerekkel),
• kerítés építés a meglévő téglakerítés mintájára, felújított kovácsoltvas elemekkel és kapukkal,
• udvari antikolt díszburkolat készítése,
• parkosítás,
• kerékpároló létesítése,
• térvilágítás és épület-megvilágítás létesítése integrált kandeláberekkel,
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. 1. rész szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (maximum 12 hónap, egész hónapban megadva) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1–15-JN1-2016–00006
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Jászalsószentgyörgy településen turizmusfejlesztés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászalsószentgyörgy
Hrsz.:1822
Hrsz.:1818/1
Hrsz.:1798
Hrsz.:1542/3
Hrsz: 1542/5
Hrsz: 1797
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportpálya felújítás (882,00m²)
A Jászalsószentgyörgy, Fő út 78. (Hrsz.:1822) általános iskola területén található aszfaltburkolatú sportpálya és távolugró pálya felújítása.
2.1. 1. Az aszfaltburkolatú hullámos felületű pálya síkba marása, a pálya 0,3-0-5% lejtéskialakítása, lokálisan történik.
2.1.2. A pálya szélén, azon kívül, földkiemelés után kavicságyazatba műanyag dréncső kerül beépítésre, mely dréncső a területen át vezető vízelvezető csatornába kerül bekötésre.
A dréncső: NA63 duplafalú fekete dréncső, melyet 3-5‰ lejtéssel kell a tömörített kavicságyazatra építeni.
A dréncső alatt minimum 10 cm kavicságyazat beépítése biztosítandó.
Az így elkészített kavicságyazatra süllyesztett szegély készül, a felújított pályaszintre építve.
2.1.3. A pálya profilba hozása után a pormentesítés után száraz felületre fagyálló, kiegyenlítő szűrőréteg készítendő
2.1.4. A pályaburkolaton kívül labdafogó háló építendő.
A háló magassága 5,00m. A hálótartó oszlopok 60*40*3mm-es horganyzott oszlopokkal készül.
Az oszlopok 0,5*0,5*1,3m-es vasbeton pontalapba építendők. A horganyzott oszlopra bekötő/
lehorgonyzó Ø12 gömbvas (lágyvas) hegesztendő 50-50 cm-es hosszakkal. A végoszlopoknál
és 10 m-ként az oszlopokat meg kell támasztani! Az oszlopok szivacsvédelmet kapnak.
2.1.5. A pálya két hosszanti oldalán 40 cm széles beton folyóka készítendő, mely a meglévő vízelvezető rendszerbe vezeti a folyóka vizét.
2.1.6. A pálya világítása: 8 db 400 wattos kültéri reflektor felszerelése ellátó vezetékkel, főkapcsolóval.
A szerelést követően érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok jegyzőkönyve átadásra kerül.
2.1.7. 3*2m méretű kombinált kézilabda kapu, és 2 db kosárlabda palánk kerül beépítésre kompletten, hálóval. kosárral.
2.2. Távolugrópálya építés (87,5m²)
A távolugró pálya a meglevő futópálya helyén 87,5m²-es területen a sportpálya felújított burkolatával egyező burkolattal készül, rávezetve a sportpályára a távolugró pályát, melyet így futópályaként is alkalmazni lehet.
2.3. A távolugró pálya és a műfüves pálya közti területen műfüves sáv készítendő (21*3m)
Zúzottköves és burkolt kikötőterület kialakítása a csónakháznál
A csónakház megközelítése a Hrsz.:1818/1 út területen történik, mely a 32 számú Fő útról csatlakozik le jobbra, és a Zagyva gátig vezet. Ez az út határolja az általános iskolát délről. Az út túloldalán a vízi pályának helyt adó tó(Hrsz.:1801) található.
2.4.1.Az iskola déli ingatlanhatárán tervezett CSÓNAKHÁZ megnövekedő forgalmára felkészülve a földes útterületen zúzottkő útalap készítendő a terve szerint összesen 350m² területen.
2.4.2.A zúzottköves terület középső részén a csónakház vonalában erre a zúzottkő szerkezetre 8 cm vastag térkő burkolat kerül T=24,00m²területen.
A zúzottköves terület, valamint a térkő burkolat is 15*20*30 cm süllyesztett szegéllyel kerül lezárásra.
2.5. Csónakház létesítés
2.5.1.A csónakház az általános iskola (Hrsz.: 1822) déli határánál épül. Funkciója a csónakok, vízi sporteszközök tárolása.
Mérete: 5*12m
2.5.2. Csónakházi járda: az iskola területén 1,5*15m-es térkő burkolatú járda létesítendő. A meglévő kétszárnyú kapu mellé kerti kapu, utcaajtó,építendő 1,00m szabad belső nyílásmérettel, és a meglévő kapuval, azonos magassággal.
2.6. Horgász pihenőhely létesítése
(Hrsz.:1798) ahol 1000 m²-en tereprendezéssel, füvesítéssel kulturált környezet készül.
2.6.1. Tereprendezés, füvesítés és 10 db földlabdás kőrisfa kerül elültetésre.
2.6.2. 3 db filagória kerül felállításra 1-1 asztallal, és kétoldali padokkal, rögzített kivitelűek, de oldható kötéssel. 1-1 szemétgyűjtő helyezendő el.
2.6.3.Kerti tűzrakó hely (sütögető) elhelyezése (Lisszabon típusú) Készül: 3 db
A sütögető előre gyártott elemekből helyszíni építéssel készítendő a termékismertető szerinti módon.
Vadaspark pihenőhely kialakítás (Hrsz.:1542/3)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. 2. rész szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (maximum 12 hónap, egész hónapban megadva) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1–15-JN1-2016–00006
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ZAGYVA ÖKOPARK ALATTYÁNBAN
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5142 Alattyán Hrsz:
1127/2,1261,1262,1263,1266,1296,1391,1392,1398,1399,1400,1401,1408,1409,1410,14
11,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1437,1438,1439,1440,1441,1443,1452/1,10
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zagyva –menti turisztikai fejlesztés Alattyán település területén. Zagyva Ökopark Alattyánban kivitelezése a műszaki leírásban részletezettek szerint
45242000-5 Víz melletti pihenési célú létesítmények építése
45100000-8 Terepelőkészítő munkák
45111291-4 Terepkialakítási munka
45112200-7 Talajfelszedési munka
45112310-1 Feltöltési munka
45112700-2 Tereprendezési munkák
45236000-0 Terepegyengetés
45236200-2 Pihenőterület terepegyengetése
45236210-5 Gyermekjátszótér terepegyengetése
71245000-7 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk.
37535200-9 Játszótéri felszerelés
43325000-7 Parki és játszótéri felszerelések
39113600-3 Padok
45215500-2 Nyilvános illemhelyek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. 3. rész szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (maximum 12 hónap, egész hónapban megadva) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1–15-JN1-2016–00006
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: JÁNOSHIDAI PREMONTREI RENDHÁZ REKONSTRUKCIÓJA
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen tekintettel a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70003680
Postai cím: Liszt Ferenc Út 13/a
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216

Hivatalos név: RD-Stílus Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43440054
Postai cím: Temető Utca 1
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13489401216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Jászalsószentgyörgy településen turizmusfejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MALAJ CENTER Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21463945
Postai cím: Kossuth Út 46.
Város: Jászladány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5055
Ország: Magyarország
E-mail: malajcenterkft@gmail.com
Telefon: +36 203704780
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24876384216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46518136
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MALAJ CENTER Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21463945
Postai cím: Kossuth Út 46.
Város: Jászladány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24876384216

Hivatalos név: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: ZAGYVA ÖKOPARK ALATTYÁNBAN
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy egy ajánlat érkezett és Ajánlatkérő a felhívás V.2. pontjában a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjának kötelező alkalmazását írta elő, mely szerint az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FEHÉR Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36572605
Postai cím: Déryné Utca 32
Város: Alattyán
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11261474216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges