Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:22888/2018
CPV Kód:45251100-2
Ajánlatkérő:MVM Hungarowind Kft.
Teljesítés helye:- Cegléd, 1651/58 (telekalakítás után: 1651/64) hrsz., - Hódmezővásárhely, 3570/54 (telekalakítás után: 3570/64, végleges telekalakítás után: 3570/63) hrsz., - Kecel, 2691-2704 (telekalakítás után: 2691) hrsz., - Kecskemét, 0983/65 hrsz., - Kiskunhalas, 3270/22 (telekalakítás után: 3270/23) hrsz., - Kötegyán, 760/2 (telekalakítás után: 760/4) hrsz., - Mezőkovácsháza, 2440, 2429/3 (telekosztás után: 2429/6, végleges telekalakítás után: 2440) hrsz., - Újkígyós, 05/123 (telekalakítás előtt: 05/4) hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Energy Hungar y Energetikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Hungarowind Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22917
Postai cím: Szentendrei út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gaál József
Telefon: 0613042370
E-mail: hungarowind@mvm.hu
Fax: 0613042907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.hungarowind.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fotovoltaikus erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a KEHOP-5.1.2-17-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Cegléd, Hódmezővásárhely, Kecel, Kecskemét, Kiskunhalas, Kötegyán, Mezőkovácsháza és Újkígyós településeken
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fotovoltaikus erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a KEHOP-5.1.2-17-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Cegléd, Hódmezővásárhely, Kecel, Kecskemét, Kiskunhalas, Kötegyán, Mezőkovácsháza és Újkígyós településeken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: - Cegléd, 1651/58 (telekalakítás után: 1651/64) hrsz.,
- Hódmezővásárhely, 3570/54 (telekalakítás után: 3570/64, végleges telekalakítás után: 3570/63) hrsz.,
- Kecel, 2691-2704 (telekalakítás után: 2691) hrsz.,
- Kecskemét, 0983/65 hrsz.,
- Kiskunhalas, 3270/22 (telekalakítás után: 3270/23) hrsz.,
- Kötegyán, 760/2 (telekalakítás után: 760/4) hrsz.,
- Mezőkovácsháza, 2440, 2429/3 (telekosztás után: 2429/6, végleges telekalakítás után: 2440) hrsz.,
- Újkígyós, 05/123 (telekalakítás előtt: 05/4) hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kiválasztott területekre építendő PV Erőművek az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljenek kialakításra:
- a PV Erőművek beépített névleges napelem teljesítménye minimum 589,68 kWp,
- az engedélyezési tervdokumentációban meghatározott csatlakozási teljesítményű napelemes (PV) rendszer, megfelelően méretezett napelem és inverter darabszámmal (a napelemek összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal meghaladja),
- a PV Erőművek DC feszültsége: max. 1000 V,
- a PV Erőművek termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz,
- a PV Erőművek hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik,
- min. 265 Wp PV modul névleges egység teljesítmény,
- a beépített inverterek névleges teljesítménye: 20-45 kW,
- az engedélyezési tervdokumentációnak megfelelő rögzítési mód(ok) és kiosztás szerinti PV modul tartószerkezet.
A szállítási terjedelem lefedi a PV Erőművek kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, a berendezések gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések telepítését, a minőségbiztosítást, az erőmű üzembe helyezését, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását.
Az önálló mellékletben kiadott műszaki leírás a PV Erőművek tervezésével, műszaki kialakításával kapcsolatos követelményeket tartalmazza, amelytől az Ajánlattevő eltérhet, ha igazolja és az Ajánlatkérő elfogadja, hogy az Ajánlattevő által választott műszaki megoldás legalább egyenértékű, vagy jobb feltételeket teremt, mint jelen műszaki leírás szerinti tartalom.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 179
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.1.2-17-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2908 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fotovoltaikus erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a KEHOP-5.1.2-17-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Cegléd, Hódmezővásárhely, Kecel, Kecskemét, Kiskunhalas, Kötegyán, Mezőkovácsháza és Újkígyós településeken
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Energy Hungar y Energetikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeles utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2105726997
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: - Cegléd, 1651/58 (telekalakítás után: 1651/64) hrsz.,
- Hódmezővásárhely, 3570/54 (telekalakítás után: 3570/64, végleges telekalakítás után: 3570/63) hrsz.,
- Kecel, 2691-2704 (telekalakítás után: 2691) hrsz.,
- Kecskemét, 0983/65 hrsz.,
- Kiskunhalas, 3270/22 (telekalakítás után: 3270/23) hrsz.,
- Kötegyán, 760/2 (telekalakítás után: 760/4) hrsz.,
- Mezőkovácsháza, 2440, 2429/3 (telekosztás után: 2429/6, végleges telekalakítás után: 2440) hrsz.,
- Újkígyós, 05/123 (telekalakítás előtt: 05/4) hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kiválasztott területekre építendő PV Erőművek az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljenek kialakításra:
- a PV Erőművek beépített névleges napelem teljesítménye minimum 589,68 kWp,
- az engedélyezési tervdokumentációban meghatározott csatlakozási teljesítményű napelemes (PV) rendszer, megfelelően méretezett napelem és inverter darabszámmal (a napelemek összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal meghaladja),
- a PV Erőművek DC feszültsége: max. 1000 V,
- a PV Erőművek termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz,
- a PV Erőművek hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik,
- min. 265 Wp PV modul névleges egység teljesítmény,
- a beépített inverterek névleges teljesítménye: 20-45 kW,
- az engedélyezési tervdokumentációnak megfelelő rögzítési mód(ok) és kiosztás szerinti PV modul tartószerkezet.
A szállítási terjedelem lefedi a PV Erőművek kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, a berendezések gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések telepítését, a minőségbiztosítást, az erőmű üzembe helyezését, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását.
Az önálló mellékletben kiadott műszaki leírás a PV Erőművek tervezésével, műszaki kialakításával kapcsolatos követelményeket tartalmazza, amelytől az Ajánlattevő eltérhet, ha igazolja és az Ajánlatkérő elfogadja, hogy az Ajánlattevő által választott műszaki megoldás legalább egyenértékű, vagy jobb feltételeket teremt, mint jelen műszaki leírás szerinti tartalom.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 179
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2103012583
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Energy Hungar y Energetikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeles utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kecskemét 0983/65 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani tervezett PV erőmű elosztói engedélyes által kijelölt csatlakozási pontjára megtervezett, az ajánlattételi felhívás mellékletét képező engedélyezési tervdokumentációban szereplő termelői vezeték nyomvonal engedélyezése során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. érintett szervezeti egysége elutasító nyilatkozatot adott ki, egyrészt, mert a vezeték nyomvonala és a csatlakozási pont BHTR kapcsoló állomásának telepítési helye ütközött a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett bicikliút nyomvonalával, másrészt, mert az érintett főút rézsűjének állékonyságát is rontotta volna a BHTR kapcsoló állomás létesítése. A BHTR kapcsoló állomás létesítéséhez szükséges lett volna az autópálya kezelő AKA Zrt. és a Magyar Állam hozzájárulása is az autópálya védőtávolságán belüli, valamint állami tulajdonú területen való létesítés miatt. Tekintettel arra, hogy az előzőekben körülírt hozzájárulások kiadásának időigénye bizonytalan, ezért Felek új csatlakozási pontot jelöltek ki a Kecskemét 0983/180 helyrajzi számú magánterület északi sarkán.
A megjelölt hely mind a Felek, mind az engedélyezésben részt vevő minden fél számára kielégítő megoldást biztosít az alábbiak szerint:
• a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájárul a telepítéshez,
• a BHTR magánterületen kerül elhelyezésre, így nem kell a Magyar Állam tulajdonosi hozzájárulása,
• a csatlakozási pont nem érinti az autópálya védősávját.
A termelői vezeték az ajánlattételi felhívás mellékletét képező engedélyezési tervdokumentációban (2. számú kiegészítő tájékoztatásban) szereplő nyomvonalhossza 818 méter volt. A csatlakozási pont fentiek szerinti változása következtében a termelői vezeték nyomvonalhossza 633 méterre változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 2105726997 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 2103012583 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben