Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:22994/2018
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Tóth Gyula Egyéni Vállalkozó
Teljesítés helye:9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós utca 45. hrsz. 204
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Carrier Hűtéstechnika Forgalmazó Magyarország KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tóth Gyula Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80501886
Postai cím: József Attila Utca 24
Város: Mosonszentmiklós
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9154
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyula
Telefon: +36 304279834
E-mail: toth.gizi04@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Töltelékáru készítő eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000661272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Töltelékáru készítő eszkzök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós utca 45. hrsz. 204
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• 1 db legalább 24 kW teljesítményű aggregát,
• 1 db legalább 1555 m3/h légszállítás teljesítményű elpárologtató (Készáru I.)
• 2 db legalább 1430 m3/h légszállítás teljesítményű elpárologtató (Hús raktár és Készáru II.)
• 1 db legalább 1144 m3/h légszállítás teljessítményű elpárologtató (Előkészítő raktár)
• 3 db legalább 1089 m3/h légszállítás teljesítményű elpárologtató (Üzemi tér)
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a berendezések beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése és teljeskörű használatának a betanítása.
Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
Az EKR terjedelmi korlátaira tekintettel az egyes eszközökhöz tartozó részletes műszaki leírást az Ajánlati Dokumentáció 2.) fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22011 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Töltelékáru készítő eszkzök
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Carrier Hűtéstechnika Forgalmazó Magyarország KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87151662
Postai cím: Váci Út 99
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: Karoly.varga@carrier.utc.com
Telefon: +36 709316313
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14370530
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13212225
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós utca 45. hrsz. 204
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
• 1 db legalább 24 kW teljesítményű aggregát, • 1 db legalább 1555 m3/h légszállítás teljesítményű elpárologtató (Készáru I.) • 2 db
legalább 1430 m3/h légszállítás teljesítményű elpárologtató (Hús raktár és Készáru II.) • 1 db legalább 1144 m3/h légszállítás
teljessítményű elpárologtató (Előkészítő raktár) • 3 db legalább 1089 m3/h légszállítás teljesítményű elpárologtató (Üzemi tér) Nyertes
Ajánlattevő feladatát képezi a berendezések beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése és teljeskörű
használatának a betanítása. Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási
helyet. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel. Az
EKR terjedelmi korlátaira tekintettel az egyes eszközökhöz tartozó részletes műszaki leírást az Ajánlati Dokumentáció 2.) fejezete
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13212225
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Carrier Hűtéstechnika Forgalmazó Magyarország KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87151662
Postai cím: Váci Út 99
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: Karoly.varga@carrier.utc.com
Telefon: +36 709316313
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14370530
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. módosítás
Az 5.1. pontból törlésre kerül a következő rendelkezés:
„Jelen rendelkezés alapján a Vevő jogosult különösen az Eladó által elvégzett munka eredményének nyilvánosságra hozatalára, feldolgozására, átdolgozására, megváltoztatására, módosítására, továbbfejlesztésére, publikálására, közzétételére (terjesztésére), reprodukálására, sokszorosítására (többszörözésére, ideértve a számítógéppel vagy egyéb elektronikus adathordozóra történő másolást is), pályázati anyagban történő felhasználására, és mindezen jogok továbbengedélyezésére azok minden jogosultságával együtt. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti jogok ellenértékére tekintettel állapították meg a Vételi árat, a fenti jogok ellenértékét a Vételi ár tartalmazza.”
Az 5.3. pontból törlésre kerül a következő rendelkezés
„korlátozásoktól mentes felhasználási jogot ad a Vevőnek a jelen szerződés szerint elkészített tervdokumentációra és az átadott egyéb dokumentumokra, egyéb anyagokra;”
Indokolás:
A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében az érintett szerződésmódosítás nem minősül lényegesnek, mivel nem érdemi feltételeket módosít, ezért új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés.
A fentebb hivatkozott módosítás a következő indokok alapján nem minősül lényeges módosításnak:
a) A módosítás nem eredményezi olyan helyzet elő álltát, amelynek eredményeként olyan feltételek kerültek volna meghatározásra, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző eljárásban, akkor más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. A módosítás az ajánlattevői oldalt nem érinti, kizárólag ajánlatkérői oldalról következik be változás, mely módosítás a szerződés általános jellegét, az abban foglalt fő kötelezettségeket, illetve jogosultságokat semmilyen mértékben nem érintik. Amennyiben már a módosított tartalom került volna meghatározásra a szerződéskötést megelőző eljárásban, akkor sem eredményezte volna nagyobb számú ajánlattevői kör részvételét az eljárásban, mivel a módosítás következtében elsősorban ajánlatkérői oldalon következik be változás, mely az ajánlattevők fő jogait és kötelezettségeit nem befolyásolta volna.
b) A módosítás eredményeként nem torzul a szerződés, nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, mivel Vevő oldaláról következik be egyfajta joglemondás.
c) A módosítás következtében nem keletkezik az Eladó oldalán az eredeti szerződésben foglalt kötelezettségekhez képest újabb kötelezettség, mivel a módosítás során egyfajta joglemondás történik vevői oldalon, amelyről a felek jelen szerződés keretei között megállapodtak.
II. módosítás
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.12. pontjában a kicserélés körében eredetileg megállapított 5 napos határidőt módosítják, és a kicserélés határidejét a kicserélésről szóló egyeztetés keretében meghatározott, legrövidebb határidőben állapítják meg.
Indokolás
A Kbt. 141. § (4) bekezdése értelmében a következő indokok miatt jogszerű a módosítás:
a) Ajánlatkérő, illetve Ajánlattevő a leggondosabb körültekintés mellett sem láthatta előre, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerülő léghűtők húsfeldolgozó üzembe történő üzembe helyezése, telepítése az általánostól eltérő, speciális beépítési folyamatokat, speciális alkatrészeket igényelnek a megfelelő működéshez. Ennek következtében ezen berendezések speciális javítási, kicserélési folyamatot követelnek meg, melyek eltérnek az általánostól. A kicserélés során olyan speciális alkatrészek kicserélése történhet meg, amely alkatrészek a piacon fennálló jelenlegi helyzetre tekintettel 5 napon belül a leggondosabb eljárás mellett sem szerezhetőek be teljes bizonyossággal. Erre tekintettel a felek a kicserélés határidejét módosítani kívánják. A fentebb hivatkozott körülmény nem volt előre látható sem a vevői, sem az eladói oldalon.
b) A módosítás eredményeként a szerződés általános jellege nem módosul.
c) Ellenérték növekedés nincsen
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: I. módosítás
Indokolás:
A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében az érintett szerződésmódosítás nem minősül lényegesnek, mivel nem érdemi feltételeket módosít, ezért új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés.
II. módosítás
Indokolás
A Kbt. 141. § (4) bekezdése értelmében jogszerű a módosítás.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 13212225 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 13212225 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben