Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:23094/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:- 8741 Zalaapáti, Jókai Mór u. 121., helyrajzi szám: 68/5 - 8741 Zalaapáti, Jókai Mór u. 107., helyrajzi szám: 79 - 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/6 - 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/9
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00026 jelű pályázat keretében 1 részben”
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00026 jelű pályázat keretében 1 részben”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: - 8741 Zalaapáti, Jókai Mór u. 121., helyrajzi szám: 68/5
- 8741 Zalaapáti, Jókai Mór u. 107., helyrajzi szám: 79
- 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/6
- 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 db egyenként kb. 200 m2 alapterületű, hagyományos épületszerkezetű, földszintes, akadálymentesített, magastetős lakóépület (lakóotthon) építése:
Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha, kamra, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok (1 db akadálymentesített és 2 db normál vizesblokk), kazánhelyiség kerül kialakításra.
A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, vasbeton szerkezetű födémmel és hagyományos ácsjellegű tetőszerkezettel készül a kor előírásainál magasabb színvonalon.
A költség-optimális épületenergetikai elvárásoknak megfelelve, a lakóépületek (lakóotthonok) hőszigetelése a 2018-as normatíváknak (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról), a magasabb szintű energetikai követelményeknek megfelelően szükséges megvalósulnia.
A telek és terepalakulatok miatt a közúthoz viszonyítva magasabb tervezett földszinti padlószint magasságot igényelnek, igazodva az utcában jellemzően kialakultakhoz. A lejtésviszonyok miatt föld-tereprendezés vált szükségessé, a tervezett épület megközelíthetősége, parkolás biztosíthatósága, "minimális udvarkörnyezet" kialakíthatósága miatt.
A bejárati kapuzat vonalától, az előkertben az épület bejáratáig, a parkoló résszel együtt betonburkolat tervezett, a mozgáskorlátozott járművek miatt szükséges "rámpásított" résszel együtt. Az épület körüli járda dilatált betonból készül. Az épülethez kapcsolódó udvarrész tömörített kőzúzalékos kialakítású, 15 cm mészkőzúzalék alappal, 5 cm bazaltzúzalék kéreggel.
A kerítés áttört, zártszelvényű fém oszlopokkal, 1,80 m magas feszített, műanyag bevonatú dróthálós mezőkkel. A kapuzat szintén drótfonatos, zártszelvényű tartóoszlopokkal, és nyílókeret szárnyakkal. A kapu asszimetrikus szárnyakkal tervezett, 2,0 m + 1,0 m = 3,0 m szélességgel, személyi- és járműközlekedésre.
A tervezett épület funkcionális rendszere egy nyitott előtetőhöz kapcsolódó szélfogón keresztül megközelíthető "amerikai konyhás", egylégterű nappali-étkező és kapcsolódó konyharész téregységhez, a középfolyosóra felfűzött 6 szobát, fürdőszobát, és hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket (háztartási helyiség, kamra, raktár, takszer, szerszámtároló) tartalmaz.
Klasszikus, a környezeti településképhez igazodó egyszintes, magastetős max. 200 m2 nettó alapterületű, egylégterű nappali-étkező-konyha funkcióra felfűzött 6 szobás lakóház. Szociális igény: két 2 férőhelyes szobánként fürdőszoba zuhanyzóval, WCvel, mosdóval. Biztosítandó egy akadálymentes szociális helyiség (zuhany, WC, mosdó), valamint élelmiszer tároló kamra, háztartási helyiség(kazán elhelyezéssel), szerszámtároló, raktár, takszer helyiség).
A szobák alapterülete min 6m2/fő.
Helyiség lista:
Szélfogó 2,47 m2
Nappali-étkező 54,81 m2
Háztartási hely.-kazán 6,40 m2
Szerszámtároló 3,36 m2
Akadályment. WC 6,00 m2
Kamra 3,29 m2
Takarítószerek 1,90 m2
Raktár 9,13 m2
Akadályment. háló 13,92 m2
Akadályment. háló 13,92 m2
Háló 13,05 m2
Háló 13,05 m2
Háló 12,90 m2
Háló 12,90 m2
Fürdő 5,23 m2
Fürdő 5,23 m2
Közlekedő 21,90 m2
_______________________________________
Nettó alapterület : 199,39 m2
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00026

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14466 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00026 jelű pályázat keretében 1 részben”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4. 2.em.1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: szabau@szabau.hu
Telefon: +36 92708152
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92708153
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 297171106
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: - 8741 Zalaapáti, Jókai Mór u. 121., helyrajzi szám: 68/5
- 8741 Zalaapáti, Jókai Mór u. 107., helyrajzi szám: 79
- 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/6
- 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/9
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 db egyenként kb. 200 m2 alapterületű, hagyományos épületszerkezetű, földszintes, akadálymentesített, magastetős lakóépület (lakóotthon) építése:
Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha, kamra, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok (1 db akadálymentesített és 2 db normál vizesblokk), kazánhelyiség kerül kialakításra.
A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, vasbeton szerkezetű födémmel és hagyományos ácsjellegű tetőszerkezettel készül a kor előírásainál magasabb színvonalon.
A költség-optimális épületenergetikai elvárásoknak megfelelve, a lakóépületek (lakóotthonok) hőszigetelése a 2018-as normatíváknak (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról), a magasabb szintű energetikai követelményeknek megfelelően szükséges megvalósulnia.
A telek és terepalakulatok miatt a közúthoz viszonyítva magasabb tervezett földszinti padlószint magasságot igényelnek, igazodva az utcában jellemzően kialakultakhoz. A lejtésviszonyok miatt föld-tereprendezés vált szükségessé, a tervezett épület megközelíthetősége, parkolás biztosíthatósága, "minimális udvarkörnyezet" kialakíthatósága miatt.
A bejárati kapuzat vonalától, az előkertben az épület bejáratáig, a parkoló résszel együtt betonburkolat tervezett, a mozgáskorlátozott járművek miatt szükséges "rámpásított" résszel együtt. Az épület körüli járda dilatált betonból készül. Az épülethez kapcsolódó udvarrész tömörített kőzúzalékos kialakítású, 15 cm mészkőzúzalék alappal, 5 cm bazaltzúzalék kéreggel.
A kerítés áttört, zártszelvényű fém oszlopokkal, 1,80 m magas feszített, műanyag bevonatú dróthálós mezőkkel. A kapuzat szintén drótfonatos, zártszelvényű tartóoszlopokkal, és nyílókeret szárnyakkal. A kapu asszimetrikus szárnyakkal tervezett, 2,0 m + 1,0 m = 3,0 m szélességgel, személyi- és járműközlekedésre.
A tervezett épület funkcionális rendszere egy nyitott előtetőhöz kapcsolódó szélfogón keresztül megközelíthető "amerikai konyhás", egylégterű nappali-étkező és kapcsolódó konyharész téregységhez, a középfolyosóra felfűzött 6 szobát, fürdőszobát, és hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket (háztartási helyiség, kamra, raktár, takszer, szerszámtároló) tartalmaz.
Klasszikus, a környezeti településképhez igazodó egyszintes, magastetős max. 200 m2 nettó alapterületű, egylégterű nappali-étkező-konyha funkcióra felfűzött 6 szobás lakóház. Szociális igény: két 2 férőhelyes szobánként fürdőszoba zuhanyzóval, WCvel, mosdóval. Biztosítandó egy akadálymentes szociális helyiség (zuhany, WC, mosdó), valamint élelmiszer tároló kamra, háztartási helyiség(kazán elhelyezéssel), szerszámtároló, raktár, takszer helyiség).
A szobák alapterülete min 6m2/fő.
Helyiség lista:
Szélfogó 2,47 m2
Nappali-étkező 54,81 m2
Háztartási hely.-kazán 6,40 m2
Szerszámtároló 3,36 m2
Akadályment. WC 6,00 m2
Kamra 3,29 m2
Takarítószerek 1,90 m2
Raktár 9,13 m2
Akadályment. háló 13,92 m2
Akadályment. háló 13,92 m2
Háló 13,05 m2
Háló 13,05 m2
Háló 12,90 m2
Háló 12,90 m2
Fürdő 5,23 m2
Fürdő 5,23 m2
Közlekedő 21,90 m2
_______________________________________
Nettó alapterület : 199,39 m2
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 297171106
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4. 2.em.1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: szabau@szabau.hu
Telefon: +36 92708152
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92708153
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek az eredeti szerződés 7.1. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
Módosuló szerződéses rendelkezés:
Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. május 20. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.Szerződő felek az eredeti szerződés 12.1. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Szerződő felek az eredeti szerződés 12.1. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosuló szerződéses rendelkezés:
Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. május 31. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy a 8741 Zalaapáti, Jókai Mór u. 121., helyrajzi szám: 68/5, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór u. 107., helyrajzi szám: 79, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/6, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/9. ingatlanok vonatkozásában a teljes közmű ellátottságot nem biztosított Megrendelőn kívül álló, harmadik fél általi késedelemre tekintettel.
Megrendelő 2017.09.13. napján igénybejelentéseket nyújtott be az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) részére, hogy a tárgyi helyszínek vonatkozásában a telekhatáron kívüli gázhálózat biztosításáról gondoskodjon. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés nem történt meg 2018. november 15. napjáig, a kivitelezés megkezdése legkorábban 2019. március 15. után várható, mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fent említett időszakban nem ad ki közútbontást érintő közműépítéshez hozzájáruló nyilatkozatot.
Megrendelő 2017.09.13. napján igénybejelentéseket nyújtott be az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) zalaegerszegi fiókjába, hogy a tárgyi helyszínek vonatkozásában a villamoshálózat ellátását biztosítsa.
Megrendelő szem előtt tartva a Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési, illetve készre jelentési határidőt, kezdeményezte a Szolgáltatónál a kivitelezés felgyorsítását 2018. augusztus 24. napján, amelyre a Szolgáltató 2018. szeptember 03. napján tájékoztatta Megrendelőt, hogy a tárgyi ingatlanok vonatkozásában - a kapcsolódó elosztói csatlakozási szerződés kiegészítésben foglaltak szerint - a földkábelek kiépítése folyamatos. A fogyasztási helyek bekapcsolása 2018. október 09-én (hrsz. 68/5), 2018. november 06-án (hrsz. 79), 2018. október 24-én (hrsz. 588/9) megtörténtek, illetve a hrsz. 588/6 ingatlan bekapcsolása 2018. november 27. nappal van munkába adva.
Megrendelő a Szolgáltatót többször megkereste a teljesítési határidő vonatkozásában, azonban érdemi választ tárgyi szerződésmódosítás időpontjáig nem kapott, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése, és a teljesítési határidő betartása nem lehetséges a Szolgáltató késedelme miatt.
A 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/6, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u., helyrajzi szám: 588/9. ingatlanok esetében, a beruházás ideje alatt a támfalak kivitelezésével kapcsolatosan szintén probléma merült fel, melyet a Vállalkozó szóban és írásban is jelzett Megrendelőnek. Ezt követően Megrendelő 2018. október 29. napján írásban kérte Zalaapáti Község Önkormányzatát, hogy -tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú telkekről van szó- az esetleg tervmódosításokhoz szíveskedjen hozzájárulni. Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 30. napján megtartott nyilvános ülésén meghozta hozzájáruló döntését, amely 2018. november 7. napján megküldésre került Megrendelő részére. A módosított támfal terveket az Alfaterv2000 Kft. 2018. november 15. napjával elkészítette, amelyek az elektronikus építési naplóba 2018. november 16. napján feltöltésre kerültek.
Előbbiekre tekintettel, Feleken kívül álló harmadik fél, a Szolgáltató késedelme, valamint a támfal tervek módosítása miatt a vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé, a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges 2019. május 31. napjára , figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató által megadott kivitelezési határidő nem teljesült.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 297171106 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 297171106 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben