Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:23108/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A, 3046/11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GEJZÍR-KANIZSA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71174624
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bene Gábor
Telefon: +06 203364125
E-mail: bene.gabor@nagykanizsa.hu
Fax: +06 203364125
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykanizsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán - 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000099132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rózsa Bölcsőde korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A, 3046/11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Rózsa Bölcsőde korszerűsítése, ellátandó feladatok: épületenergetikai korszerűsítés, akadálymentessé tétel, belső terek megújítása, részletes elektromos munkák, gépészeti munkák és külső munkák a műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően. Bölcsőde alapterület 833 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17568 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Rózsa Bölcsőde korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEJZÍR-KANIZSA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17207023
Postai cím: Bajza Utca 13.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: gejzirkanizsa@gmail.com
Telefon: +36 304076774
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93314768
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 129879111
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A, 3046/11.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Rózsa Bölcsőde korszerűsítése, ellátandó feladatok: épületenergetikai korszerűsítés, akadálymentessé tétel, belső terek megújítása, részletes elektromos munkák, gépészeti munkák és külső munkák a műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően. Bölcsőde alapterület 833 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 129879111
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEJZÍR-KANIZSA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17207023
Postai cím: Bajza Utca 13.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: gejzirkanizsa@gmail.com
Telefon: +36 304076774
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93314768
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Teljesítési határidő módosult az eredeti 2018. november 30. napról 2019. március 31-re.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítés helyén a 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a., 3046/11. hrsz. alatt álló Rózsa Bölcsődében a munkaterület átadása során Vállalkozó azt tapasztalta, hogy a kettő darab fűtési kör közül az egyik le van zárva. A munkaterület bejárását követően Vállalkozó állásfoglalást kért az üzemeltetőtől (Veolia Energia Magyarország Zrt.). 2018.10.10. napján kiadott állásfoglalásból kiderül, hogy 2017. decemberében tapasztalták először, hogy a fűtési rendszeren nyomásesés van, de mivel a rendszer a padlócsatornában van szerelve, a pontos helyét nem lehet meghatározni a padlócsatorna felbontása nélkül. A fűtési kör nyomáspróbáját 2018.10.15. napján Vállalkozó is elvégezte, melynek során nyilvánvalóvá vált, hogy a fűtési rendszeren csőtörés van.
A padlócsatorna épületen belüli felbontása, csővezeték csere, helyreállítása magas többletköltséggel járna.
Folytatás a VII.1 pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 129879111 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 129879111 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2 folytatása:
Vállalkozó a jelenlegi projekt tervezőjével és üzemeltetővel történő közös egyezetést követően javasolja a meglévő rendszer levágását és új falon kívüli fűtési csővezeték kiépítését az egész intézményben a felújítási munkák során.
Az előbb leírtak nagy mértékben befolyásolják a jelenlegi kivitelezés folyamatát, a belső munkákat nem lehet ütemterv szerint végezni.
Felek rögzítik, hogy fentiekre tekintettel a szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges, az alábbiak figyelembevételével:
- a tervezés munkaideje várhatóan 3-4 hét, mivel hidraulikai méretezés, gépész terv készítés szükséges.
- Megrendelőnek döntést kell hoznia a fűtés felújításának módjáról (padlócsatornában, vagy falon kívüli szereléssel készüljön). Amíg ez a döntés nem születik meg a kivitelezési munkák hátráltatva vannak, a festőmunkák nem készülhetnek azon helységekben, melyek érintettek (csoportszobák, irodák, vizesblokkok stb.) mivel a javítás miatt vakolatjavítás, glettelés szükséges a faláttörések helyén, ami helységenként 4 db.
- a fűtési vezetékek kiépítése, radiátorok le és felszerelése további 4 hetet jelent, mivel a jelenleg folyó építőmesteri munkákkal bevitt víz (aljzatbeton, vakolatok, stb.) száradni nem tudnak, mivel az épületet így temperálni nem lehet fűtés hiányában.
- a fűtési munkálatok végeztéig az új padlóburkolatok sem készülhetnek el, ami után a festés következik.
Felek rögzítik, hogy a fűtési rendszerrel kapcsolatos problémák Felek által nem voltak előre láthatóak, melyre tekintettel Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a vállalkozási szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontja alapján.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben