Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:23180/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:1. rész tekintetében: 8767 Felsőrajk, Dózsa Gy. u. 22. 374 hrsz. 8767 Felsőrajk, Dózsa Gy. u. 36. 367. hrsz. 8773 Pölöskefő, Jókai u. 1. 83. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LE-KO Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ létrehozásával az EFOP-2.2.2-17-2017-00029 jelű pályázat keretében 2 részben”
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ létrehozásával az EFOP-2.2.2-17-2017-00029 jelű pályázat keretében 2 részben”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 1. rész tekintetében:
8767 Felsőrajk, Dózsa Gy. u. 22. 374 hrsz.
8767 Felsőrajk, Dózsa Gy. u. 36. 367. hrsz.
8773 Pölöskefő, Jókai u. 1. 83. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
3 db egyenként kb. 200 m2 alapterületű, hagyományos épületszerkezetű, földszintes, akadálymentesített, magastetős lakóépület (lakóotthon) építése.
Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület. A 12 férőhelyes lakóépületben (lakóotthonban) 6 db kétágyas lakószoba, a 9 férőhelyes lakóépületben (lakóotthonban) (Pölöskefő) 4 db kétágyas és 1 db egyágyas lakószoba, nappali tér, konyha, kamra, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra tervezési program alapján.
A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, vasbeton szerkezetű födémmel és hagyományos ácsjellegű tetőszerkezettel készül a kor előírásainál magasabb színvonalon. A tervezés során figyelembe lettek véve az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált követelményszintnek való megfelelés és megújuló energia alkalmazása.
Az épület a tervezési program szerinti feladatoknak és elvárásoknak megfelel, kielégíti a településképi és illeszkedési követelményeket. Az épületek úgy kerültek a telkekre elhelyezésre, hogy a meglévő növényállomány kártétel nélkül megmaradhasson.
Épületszerkezetek bemutatása:
Alapozás: a talajviszonyok figyelembe vételével készülő sávalapozás
Falazat: hagyományos falazott szerkezetű
Födém: monolit vasbeton lemez födém
Válaszfal: 10 cm-es válaszfal, kellő merevségi biztosítással
Tetőszerkezet: magastető - alacsony hajlásszögű, összhangban a helyi építési szabályzattal, beépítetlen padlástérrel.
Tetőfedés: kiselemes, kerámia tetőcserép fedéssel
Bádogozás: acéllemez színes bádogozás, függőeresz és lefolyó csatorna
Hőszigetelés: EPS és szálas hőszigetelő anyagok, rendszerben
Vakolatok: hagyományos gépi vakolat
Nyílászárók: külső ajtók: akadálymentes műanyag, gyengén látók részére is kialakítva
Ablakok: műanyag, bukó, kilincszáras kivitelben,
Belső ajtók: fémtokos, fokozott igénybe vételre, szükség esetén mindkét oldalon nyitható zárrendszerrel
Burkolatok: padló: nagy kopás állóságú, csúszásmentes kivitelben. A szobákban pvc, a közösségi terekben és a vizes helyiségekben greslap burkolattal
Oldalfalak: a vizes helyiségekben fokozott igénybevételű, falburkoló csempe, mosdó és zuhanyzó helyiségekben mennyezetig
Külső járda: az épület körüli megfelelő méretű járda kialakítása.
Vízszigetelés: az épület általános helyiségeiben talajnedvesség elleni szigetelés, a vizes helyiségekben használati víz elleni szigetelés, padlóban és csempe magasságban.
Festés: vizes helyiségekben mész festés, a többi helyiségekben vizes diszperziós festés
Villanyszerelés: Jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fokozott veszélyhelyzetekre figyelemmel kialakított, erős és gyengeáramú hálózatok, berendezések, biztonsági berendezések (pl. ÉV relé), szerelvények.
Fűtés: kondenzációs gázkazán fűtési rendszer - épületgépészeti rendszerleírás szerint kezelve, a tartalékfűtés: elektromos
Energetika: az épületnek meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletben foglalt követelményeknek (költségoptimalizált követelményszint).
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00029

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12166 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ létrehozásával az EFOP-2.2.2-17-2017-00029 jelű pályázat keretében 2 részben”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LE-KO Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 40.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92551380
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 191274236
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8767 Felsőrajk, Dózsa Gy. u. 22. 374 hrsz.
8767 Felsőrajk, Dózsa Gy. u. 36. 367. hrsz.
8773 Pölöskefő, Jókai u. 1. 83. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
3 db egyenként kb. 200 m2 alapterületű, hagyományos épületszerkezetű, földszintes, akadálymentesített, magastetős lakóépület (lakóotthon) építése.
Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület. A 12 férőhelyes lakóépületben (lakóotthonban) 6 db kétágyas lakószoba, a 9 férőhelyes lakóépületben (lakóotthonban) (Pölöskefő) 4 db kétágyas és 1 db egyágyas lakószoba, nappali tér, konyha, kamra, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra tervezési program alapján.
A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, vasbeton szerkezetű födémmel és hagyományos ácsjellegű tetőszerkezettel készül a kor előírásainál magasabb színvonalon. A tervezés során figyelembe lettek véve az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált követelményszintnek való megfelelés és megújuló energia alkalmazása.
Az épület a tervezési program szerinti feladatoknak és elvárásoknak megfelel, kielégíti a településképi és illeszkedési követelményeket. Az épületek úgy kerültek a telkekre elhelyezésre, hogy a meglévő növényállomány kártétel nélkül megmaradhasson.
Épületszerkezetek bemutatása:
Alapozás: a talajviszonyok figyelembe vételével készülő sávalapozás
Falazat: hagyományos falazott szerkezetű
Födém: monolit vasbeton lemez födém
Válaszfal: 10 cm-es válaszfal, kellő merevségi biztosítással
Tetőszerkezet: magastető - alacsony hajlásszögű, összhangban a helyi építési szabályzattal, beépítetlen padlástérrel.
Tetőfedés: kiselemes, kerámia tetőcserép fedéssel
Bádogozás: acéllemez színes bádogozás, függőeresz és lefolyó csatorna
Hőszigetelés: EPS és szálas hőszigetelő anyagok, rendszerben
Vakolatok: hagyományos gépi vakolat
Nyílászárók: külső ajtók: akadálymentes műanyag, gyengén látók részére is kialakítva
Ablakok: műanyag, bukó, kilincszáras kivitelben,
Belső ajtók: fémtokos, fokozott igénybe vételre, szükség esetén mindkét oldalon nyitható zárrendszerrel
Burkolatok: padló: nagy kopás állóságú, csúszásmentes kivitelben. A szobákban pvc, a közösségi terekben és a vizes helyiségekben greslap burkolattal
Oldalfalak: a vizes helyiségekben fokozott igénybevételű, falburkoló csempe, mosdó és zuhanyzó helyiségekben mennyezetig
Külső járda: az épület körüli megfelelő méretű járda kialakítása.
Vízszigetelés: az épület általános helyiségeiben talajnedvesség elleni szigetelés, a vizes helyiségekben használati víz elleni szigetelés, padlóban és csempe magasságban.
Festés: vizes helyiségekben mész festés, a többi helyiségekben vizes diszperziós festés
Villanyszerelés: Jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fokozott veszélyhelyzetekre figyelemmel kialakított, erős és gyengeáramú hálózatok, berendezések, biztonsági berendezések (pl. ÉV relé), szerelvények.
Fűtés: kondenzációs gázkazán fűtési rendszer - épületgépészeti rendszerleírás szerint kezelve, a tartalékfűtés: elektromos
Energetika: az épületnek meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletben foglalt követelményeknek (költségoptimalizált követelményszint).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 191274236
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LE-KO Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 40.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92551380
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses rendelkezés:
Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
Módosuló szerződéses rendelkezés:
Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. február 10. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
Eredeti szerződéses rendelkezés:
Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosuló szerződéses rendelkezés:
Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. február 20. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy a 8773 Pölöskefő, Jókai u. 2., 83. hrsz. ingatlan vonatkozásában a teljes közmű ellátottság nem került biztosításra Megrendelőn kívül álló, harmadik fél általi késedelemre tekintettel.
Megrendelő 2017.09.13. napján igénybejelentést nyújtott be (1. sz. melléklet) az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) részére, hogy a tárgyi helyszín vonatkozásában a telekhatáron kívüli gázhálózat biztosításáról gondoskodjon.
Szolgáltató 2018. október 02. napján kelt levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a tárgyi ingatlan vonatkozásában - a kapcsolódó elosztói csatlakozási szerződés kiegészítésben foglaltak szerint - az elosztóhálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontja 2019. május 30. napja. (2. sz. melléklet)
Megrendelő szem előtt tartva a Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési, illetve készre jelentési határidőt, kezdeményezte a Szolgáltatónál a kivitelezés felgyorsítását (3. sz. melléklet), melynek eredményeként 2018. október 13. napján Szolgáltató tájékoztatta Megrendelőt, hogy a tárgyi ingatlan vonatkozásában a földgázellátásra vonatkozó gázelosztó vezeték kiviteli terve elkészült, a közműegyeztetések lezajlottak és a projekt engedélyes kiviteli tervvel rendelkezik. A kapcsolódó elosztói csatlakozási szerződés kiegészítésben foglaltak szerint az elosztóhálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontja 2018. november 30. napja. (4. sz. melléklet)
Megrendelő a Szolgáltatót többször megkereste a teljesítési határidő vonatkozásában. A Szolgáltató a gázvezeték kivitelezési munkáit az időjárás miatt 2018. november 30-ig nem tudja elvégezni, azonban a Szolgáltató által megküldött kivitelezési ütemezési táblázat (5. sz. melléklet) alapján 2018. december 31. napjáig megvalósul a közműbekötés.
Így a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése, és a teljesítési határidő betartása nem lehetséges a Szolgáltató késedelme miatt.
Előbbiekre tekintettel, Feleken kívül álló harmadik fél, a Szolgáltató késedelme miatt a vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé, a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges 2019. február 20. napjára, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató által megadott kivitelezési határidő nem teljesült.
A műszaki ellenőr 2018. november 20. napján kelt véleménye (7. sz. melléklet) alapján a Kivitelező akadályközlésében (6. sz. melléklet) rögzített indokok valósak, a kivitelezési munka befejezését gátolják.
Felek rögzítik, hogy jelen 2. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 191274236 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 191274236 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben