Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:23441/2018
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. (hrsz:3914)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HYDROCOMP Mélyépítő Kft. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő);SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somlai Péter
Telefon: +36 92502100/200
E-mail: somlaipeter@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Zalaegerszeg, Arany J. u szennyvízvezetékrekonstrukció munka kivitelezése” tárgyú építési munka elvégzésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
IV. rész: Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója a Jókai út és Platán sor közötti szakaszán (Arany J. u. 19-26. számú aknaköz)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232410-9
További tárgyak:45231300-8
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. (hrsz:3914)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények
rekonstrukciója a Jókai út és Platán sor közötti szakaszán (Arany J. u. 19-26. számú aknaköz)
• D300 PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~254,5 m
• D200 PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~152,3 m
DN1000 betonakna építés: 14 db
• Teljes sávszélességű helyreállításhoz útburkolat helyreállítási kiviteli terv készítése (Ajánlatkérővel és a közút kezelőjével jóvá
kell hagyatni)
• A közútkezelői engedélyben leírtak alapján a csatlakozó (bekötések) keresztezések aszfaltozási területe ~430m2
• A IV. rész tartalmazza a Jókai - Arany J. I. és IV. részéhez kapcsolódó 3-3 db szennyvíz-átkötés adatait is.
A feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki leírásban, és Árazatlan
költségvetésben kerültek meghatározásra részenként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3781 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: IV. rész: Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója a Jókai út és Platán sor közötti szakaszán (Arany J. u. 19-26. számú aknaköz)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Kft. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság útja 1/a.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45091140
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45232410-9
45247112-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. (hrsz:3914)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények
rekonstrukciója a Jókai út és Platán sor közötti szakaszán (Arany J. u. 19-26. számú aknaköz)
• D300 PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~254,5 m
• D200 PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~152,3 m
DN1000 betonakna építés: 14 db
• Teljes sávszélességű helyreállításhoz útburkolat helyreállítási kiviteli terv készítése (Ajánlatkérővel és a közút kezelőjével jóvá
kell hagyatni)
• A közútkezelői engedélyben leírtak alapján a csatlakozó (bekötések) keresztezések aszfaltozási területe ~430m2
• A IV. rész tartalmazza a Jókai - Arany J. I. és IV. részéhez kapcsolódó 3-3 db szennyvíz-átkötés adatait is.
A feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki leírásban, és Árazatlan
költségvetésben kerültek meghatározásra részenként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/19 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39532015
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Kft. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság útja 1/a.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1.) Az alapszerződés az alábbi 17.9. ponttal egészül ki:
„A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy fent megjelölt műszaki ellenőrökön kívül egyéb szakági műszaki ellenőrt vonjon be. A műszaki ellenőr adatait, illetve elérhetőségét legkésőbb az adott munkarész megkezdéséről szóló vállalkozói tájékoztatását követően jelzi a vállalkozónak.”
3.2.) Az alapszerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul (Vállalkozói díj módosulása)
3.2.1.) Az alapszerződés tartalékkeretének terhére a szerződések 2.4. pontjában foglaltak szerint az alábbi elszámolások történtek, Szennyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyreállítással munkarészek tekintetében:
A közmű üzemeltetővel egyeztetve az engedélyes terv elkészülését követően a termékpiacon újabb anyagok jelentek meg. Annak érdekében, hogy a beruházás még jobb műszaki tartalommal készüljön el, a korrózió megelőzése érdekében a Megrendelő a tervezett fedlapok helyett alul bevonatos kivitelű fedlapok beépítését kérte.
Üzemeltetési szempontot is figyelembe véve az ingatlanok bekötéseinél a 200-as átmérőjű felálló tiszítóidomok helyett 315-ös átmérőjű tisztítóidomok beépítését kértük. Ezek alapján az szerződéses tételek az alábbiak szerint módosultak.
Terv szerinti bekötés kialakítás 200-as tisztítóidommal: 9.290,- Ft+áfa/db
Kért terv szerinti bekötés 315-ös tisztítóidommal: 70.900,- Ft+áfa/db
Bekötés-kialakítások módosítása miatti többletköltség: 61.610,- Ft+áfa/db
IV. rész:
Terv szerinti bekötések fedlapjainak költsége: 604.049,- Ft+áfa
Kért bevonatos fedlapok terv szerinti cseréjének költsége: 822.905,- Ft+áfa
Fedlapok méretének és típusának változása miatti többletköltség:218.856,- Ft+áfa
Arany J. u. 63-65. hrsz-ek átkötési pluszköltsége: 703.753,- Ft+áfa
A IV. ütemben felmerült többletköltségek összesen: 922.609,- Ft+áfa
IV. rész egyéb elmaradt munkái:
Időközben az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a gázvezeték kiváltást, illetve védőcsőbe történő helyezést elvégezte, ezért a munkarész levonásra kerül.
Keresztező gázvezeték védőcsőbe történő helyezése -1.016.114,- Ft+áfa
3.2.2.) Tekintettel azonban arra, hogy a tartalékkeret nem nyújt elég fedezetet az I. pontban részletezett, Megrendelő által elfogadott további pótmunkákra, szükséges a tárgyi szerződés 2. pontjának módosítása az alábbiak szerint:
„A vállalási ár összetevői:
1.) Szennyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyreállítással
nettó vállalási ár: 30.309.309,- Ft
Teljes sávszélességű úthelyreállítás nettó vállalási ár 9.222.706,- Ft
Nettó vállalási ár összesen: 39.532.015,- Ft
ÁFA összege (27 %): 10.673.644,- Ft
Bruttó vállalási ár: 50.205.659,- Ft
azaz bruttó Ötvenmillió-kettőszázötezer-hatszázötvenkilenc forint
3.3.) Az alapszerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul (Teljesítési határidő módosulása)
A IV. rész esetében a “Szennyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyreállítással” munkarész módosított befejezési határideje 2018. október 30. napja. Az egyes részek tekintetében az út helyreállítása szakaszosan nem végezhető el, mivel a választott technológia műszaki feltételei csak egységes, folyamatos teljes hosszban történő kivitelezést tesz lehetővé.
Az ismertetett problémák megoldása a jelenlegi vállalkozási szerződésben meghatározott véghatáridő alatt nem végezhetők el, mely indokolja a véghatáridő módosítását valamennyi részre vonatkozó vállalkozási szerződés esetében.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat részéről újonnan, műszaki szükségességből felmerült csapadékcsatorna rekonstrukció a teljes szélességű útburkolat-helyreállítási munkákat megelőzően végzendő, Megrendelő 2018. október 19. napján kérte Vállalkozót, hogy a végleges úthelyreállítási munkákat függessze fel, különös tekintettel a november 10-március 15. közötti téli útüzemeltetési időszakra.
Megrendelő a csapadékcsatorna rekonstrukció munka vállalkozásba adására közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt. 115. §-a alapján, a szerződéskötés tervezett határideje 2019. február hónap, a kivitelezés befejezésének tervezett határideje 2019. május 19. napja.
A csapadékcsatorna rekonstrukció elvégzését követően kezdhető meg a teljes sávszélességű úthelyreállítás, melyre önkormányzat 30 napos teljesítési határidőt állapít meg, így az alapszerződés véghatárideje 2019. június 19. napjára módosulna.
Fenti indokok miatt az alapszerződés 4.1. pontjának módosítása szükséges az alábbiak szerint:
„A teljesítés határideje:

Befejezése:
Részhatáridők:
(…..)
Teljes sávszélességű úthelyreállítás befejezési határidő 2019. június 19.
Véghatáridő: 2019. június 19.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A „Vállalkozási szerződés a „Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezeték-rekonstrukció munka kivitelezése” tárgyú építési munka II-III-IV. részeie vonatkozó vállalkozási szerződések 1.2. pontjaiban foglaltak szerint Vállalkozó feladatát képezi a csatornaépítéssel érintett útszakaszok helyreállítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a Megrendelő, valamint a közútkezelő által jóváhagyott terv szerinti burkolat-helyreállítás elvégzése.
Az ajánlatkérési dokumentációban és így a vállalkozói szerződésekben is, részletes burkolat-helyreállítási tervek hiányában, csak az előzetes közútkezelői hozzájárulásban előírt műszaki tartalom került rögzítésre, így a kiadott költségvetés és a benyújtott vállalkozói ajánlat is csak az útszegélyek cseréjét, valamint az útburkolat profilmarását és 5 cm kopóréteg beépítését irányozta elő.
Vállalkozó megbízása alapján a FORSZ Mérnöki Iroda Kft. 2018. május 15-ig elkészítette a 2704146/2 számú úthelyreállítási kiviteli terveket, melyeket az illetékes közútkezelőhöz jóváhagyásra, egyeztetésre benyújtott. A tervek véleményezése során közútkezelő részéről felmerült az Arany János utca minimális geometriai korrekciójának, a meglévő burkolatszélesség útügyi előírásokhoz közelítő kismértékű növelésének, az egyes szakaszokon nem elégséges kiemelt szegélyek mögötti biztonsági sávok megteremtésének igénye, különös figyelemmel az Arany János utca úthálózatban betöltött, városrészeket összekötő funkciójára, szerepére és a már meglévő, a jövőben várhatóan növekvő forgalomnagyság támasztotta közlekedésbiztonsági szempontokra. (a meglévő burkolatszélesség nem felel meg az út hálózati funkciója szerinti a Közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11. számú útügyi előírás minimális követelményeinek). Tervező a többszöri egyeztetést követően kidolgozta a közútkezelői elvárásokhoz igazodó keresztmetszeti kialakítású teljes szélességű burkolathelyreállítási terveket, melyek méret- és mennyiségszámítása alapján a szerződésben szereplő mennyiségekhez képest eltérés, összességében többlet mutatkozott, melyek fedezete a szerződésben rögzített tartalék-keret csatornaépítés során felmerült, elrendelt pótmunkák költsége miatt már nem biztosított.
A csatornafektetési munkákhoz kapcsolódó útburkolatbontások során Vállalkozó a meglévő pályaszerkezeti rétegekben jelentős különbségeket, inhomogenitást tapasztalt az Arany János utca egyes szakaszain, továbbá több helyen, a csatornaépítéssel nem érintett felületeken teherbírási problémákra utaló hálós repedésekre hívta fel Megrendelő figyelmét, melyek kezelése a teljes szélességű helyreállítás tartós minőségének szavatolása, a jótállási követelmények érvényesíthetősége érdekében elengedhetetlen. Vállalkozó a meglévő útpálya teherbírási problémáinak alátámasztása, igazolása érdekében akkreditált laboratóriummal a meglévő aszfaltréteg felszínén méréseket végeztetett 2018. szeptember hónapban, melynek eredményei helyenként alig haladják meg a pályaszerkezet alatti földműre vonatkozó útügyi előírás szerinti követelményeket. A kivitelezés előrehaladása során felszínre került pályaszerkezeti hiányosságok kezelésére közútkezelő, tervező, vállalkozó, megrendelő és műszaki ellenőr bevonásával több megoldási lehetőség (erősítő aszfaltréteg beépítése, talajcsere, hideg remix eljárás) is megvizsgálásra került, melyek közül felek a környezeti körülmények miatti korlátok, a bekerülési költségek, az útburkolat homogenitásának biztosítása szem előtt tartása figyelembevételével a remix eljárás mellett döntöttek 2018. szeptember hónapban. A teljes szélességű úthelyreállításhoz kapcsolódóan elvégzendő pályaszerkezet javítás elfogadott módja maga után vonta a kiviteli tervek aktualizálásának, közútkezelő által történő ismételt jóváhagyásának, valamint a végleges helyreállításhoz kötődő mennyiségek és vállalkozási díjak felülvizsgálatának igényét.
A megépített szennyvízcsatorna több helyen alulról keresztezett meglévő, évtizedekkel korábban létesült, útburkolat alatt húzódó csapadékcsatorna szakaszokat. Vállalkozó a munkálatok során a csapadékcsatornán több helyen folytonossági hiányt, a csőkötéseknél vízzárósági hiányosságokat jelentő szétcsúszást, a csövek repedezettségét, továbbá az aknák, műtárgyak falhiányát, jelentős korrodáltságát tapasztalta, mely hibák következtében fellépő exfiltráció, a pályaszerkezet alá szivárgó víz károsíthatja az útburkolatot, a teljes szélességű helyreállítás rövid időn belüli tönkremenetelét okozhatja. Vállalkozó ezen kockázatokra és következményekre 2018. 09. 14. napján kelt levelében felhívta megrendelő figyelmét. A beruházással érintett csapadékvíz-elvezető létesítmények állapotfelmérése alapján több szakaszon, valamennyi szennyvízcsatorna rekonstrukciós részt érintően szükség van a végleges burkolathelyreállítást megelőzően elvégzendő beavatkozásra, a feltárt hibák megszüntetésére, melyek megkezdéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Megrendelő 2018. évi költségvetésének III. negyedévi módosításakor, szeptember hónap közepén tudta csak biztosítani (ZMJVK 142/2018. (IX.13.) határozata). A jogszabályi előírások alapján fennálló egybeszámítási kötelezettség miatt a csapadékcsatornát érintő feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Mivel a rendelkezésre álló pénzügyi forrás a csapadékvíz-elvezető létesítményeken valamennyi feltárt hiba elvégeztetésére nem nyújt fedezetet, ezért azok ismételt felülvizsgálatára, és kizárólag a legkritikusabbnak minősülő szakaszokra vonatkozó műszaki tartalom meghatározására volt szükség, ezért a közbeszerzési eljárás megindítása várhatóan csak november hónapban történik. Tekintettel arra, hogy a műszaki szükségességből felmerült csapadékcsatorna rekonstrukció a teljes szélességű útburkolat-helyreállítási munkákat megelőzően végzendő, Megrendelő 2018. október 19. napján kérte Vállalkozót, hogy a végleges úthelyreállítási munkák felfüggesztését, különös tekintettel a november 10-március 15. közötti téli útüzemeltetési időszakra.
A szerződés 5.2. pontjában foglaltak szerint pótmunkák elszámolása az alábbiak szerint történhet:
- műszaki szükségességből felmerülő, előre nem látható munkák ellenértéke az átalánydíjon felül kivételesen akkor érvényesíthető, ha az eset körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére, az átalánydíjhoz viszonyított költségvonzatára figyelemmel, azzal a vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett nem számolhatott,
- pótmunkát a szerződéshez mellékelt tételes árajánlatban megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges a benyújtott és elfogadott árajánlat alapján,
- a pótmunka követelés ajánlatának kiszámításakor figyelembe kell venni a pótmunkával összefüggésben esetlegesen elmaradó munkákat is.
Megrendelő kérésének megfelelően az Úthelyreállítási kiviteli tervben foglaltak szerint megépítésre kerülő műszaki tartalmat, valamint az elmaradó munkarészeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:
IV. rész 0+734 - 0+974 km. szelvényig Úthelyreállítási terv szerint
Megnevezés Mennyiség anyag díj Anyag Díj Összesen
Felső aszfaltréteg lemarása (523+360= 883 m2) 44,15 m3 0 13 600 0 600 440 600 440
AC 11 F aszfalt kopóréteg bedolgozása 5 cm vtg.-ban (883m2) 44,15 m3 65 000 31 000 2 869 750 1 368 650 4 238 400
C-10 min. beton beépítése 8 cm vtg.-ban (439m2) 35,17 m3 17 500 6 500 615 475 228 605 844 080
Nyomvonalas burkolat helyreállítás 439,73 m2 5600 2450 2 462 460 1 077 326 3.539.786
Összesen: 5 947 685 3 275 021 9 222 706

Költségvetésben szereplő tételek (IV. rész)
Megnevezés Mennyiség anyag díj Anyag Díj Összesen
Merglévő aszfaltburkolatú út nyomvonalas helyreállítása 439,73 M2 5600 2450 2 462 460 1 077 326 3.539.786
Felső aszfaltréteg lemarása 73,39 m3 13 600 0 998 104 998 104
AC 11 50/70 kopóréteg beépítése 5 cm vtg.-ban 115,97 m3 65 000 31 000 7538050 3 595 070 11 133 120
Összesen: 10 000 510 5 670 500 15 671 010
Az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (4)bekezdés (c) pontjának rendelkezéseivel az alábbiak szerint:
A teljes sávszélességű úthelyreállítás műszaki tartalmának módosítása az úthelyreállítási kiviteli tervdokumentáció által megfogalmazott előre nem látható műszaki beavatkozások miatt vált szükségessé, mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja ca) és cb) alpontok).
A teljes sávszélességű úthelyreállítás műszaki tartalmának módosítása miatti ellenérték növekedés nem haladja meg a szerződéses ellenérték 50 %-át (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja cc) alpont).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45091140 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39532015 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben