Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:23526/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Teljesítés helye:FŐTÁV Zrt. telephelyei, saját, vagy bérelt ingatlanjai, ill. bármilyen, az eseti megrendelésben megjelölt helyszín Budapest területén, illetve egy Siófoki és egy Budakalászi címen
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CLEAR-VOLT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:távhőszolgáltatás, légkondicionálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csajbók Eszter
Telefon: +36 17006322
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fotav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: távhőszolgáltatás, légkondicionálás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A FŐTÁV Zrt. telephelyek építés-szerelési munkái
Hivatkozási szám: EKR000684112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A FŐTÁV Zrt. székhelyén és telephelyein, általa használt, bérelt, tulajdonolt ingatlanain végzendő felújítási/korszerűsítési, átalakítási munkálatok megvalósítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A FŐTÁV Zrt. telephelyek építés-szerelési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12,HU232 A teljesítés helye: FŐTÁV Zrt. telephelyei, saját, vagy bérelt ingatlanjai, ill. bármilyen, az eseti megrendelésben megjelölt helyszín Budapest területén, illetve egy Siófoki és egy Budakalászi címen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A FŐTÁV Zrt. székhelyén és telephelyein, általa használt, bérelt, tulajdonolt ingatlanain végzendő felújítási/korszerűsítési, átalakítási munkálatok megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárásban az alábbi munkanemekbe tartozó kivitelezési munkák kerülnek meghatározásra különösen:
1. Épületeken belüli átalakítási munkák komplett építési-szakiparral, épületgépészettel, épületvillamossággal együtt.
2. Építési-szakipari felújítási munkák épületen kívül-belül, falazatok, vakolatok, burkolatok, festések, külső hő és vízszigetelések
3. Külső-belső nyílászárók javítása, átalakítása, cseréje, új szerkezetek beépítése, üvegfelületek kialakítása.
4. Felvonulási és építési segédszerkezeti, állványozási, alátámasztási munkák önállóan vagy építés-szerelési munkákhoz kapcsolódó megvalósításban
5. Árnyékoló szerkezetek (belső szalagfüggönyök, rolók, reluxa, redőny stb.), hő és fényvédő fóliázások megvalósítása, telepítése
6. Épületgépészeti munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz kapcsolódóan. Víz-csatorna hálózat és berendezési tárgyak, hűtés-fűtés, légtechnikai munkák. Külső hálózatok, szükség szerint alépítményekkel együtt. Előzőekkel összefüggő mérési, próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk elkészítése.
7. Épületvillamossági munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz kapcsolódóan. Világítási hálózatok, elosztók, gyengeáramú védőcsövezések, kültéri világítás hálózata és tárgyai. Előzőekkel összefüggő mérési, próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk elkészítése.
8. Kisebb új építések, beruházások az előzőekben felsorolt pontokban foglalt munkanemek felhasználásával, kiegészítve az új építéseknél szükségessé váló munkanemekkel (alapozás, szerkezetépítés, tetőhéjazat, bádogozás stb.)
9. Belsőépítészeti munkák, bútorgyártás, összeszerelés, berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, beüzemelése, elhelyezése
10. Építési munkákkal összefüggő kertészeti, zöldterület fejlesztés, támfal és kertépítés, locsolóhálózat-csapadékvíz elvezetés, kerti utak-járdák kialakítása
11. Fentiekkel összefüggésben, szükséges szállítási munkák fuvarral, élőerővel, hulladék anyagok deponálása, szelektív hulladékszállítás biztosítása (szakszolgáltató telephelyén történő előválogatási alternatívával), befogadóhoz történő eljuttatása, dokumentálása.
12. Épületenergetikai jellemzőket befolyásoló építés-szerelési, kapcsolódó épületgépészeti, épületvillamossági, más szakipari munkák esetén (nyílászárócserék, üvegezések, világítási, épületgépészeti szolgáltató berendezések, szigetelések stb.) az energiahatékonysági előírásoknak és azok szellemének megfelelő anyagok és épületszerkezetek, munkafolyamatok alkalmazása szükséges.
13. Az előzőekben nem felsorolt, vagy részletezett/jelzett, minden egyéb épületüzemeltetési, átalakítási, karbantartási munkák keretén belül nem elvégezhető építési szerelési munka elvégzése, megvalósítása, kialakítása amelyek az eljárás részeként kiadott és nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés szerinti munkadíjak és anyagdíjak alapján, illetve a szükségessé vált, de a mintaköltségvetésben nem szereplő anyagok tekintetében a TERC építőipari árkalkulációban meghatározott mérték 100%-ában, a mintaköltségvetésben nem szereplő munkadíjak tekintetében pedig az ajánlattevő által a felolvasólapon megajánlott rezsióradíj alapján kerülnek elszámolásra.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 99.000.000,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt jótállás mértéke: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlati ár értékelési szempont alszempontjai: 1.1 Egyösszegű nettó ajánlati ár (súlyszám:60), 1.2 Rezsióradíj mértéke (súlyszám: 20). Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A módszerek, amellyel AK megadja ponthatárok közötti pontszámot: 1.1 és 1.2 szerinti alszempontok: fordított arányosítás, 2. résszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A FŐTÁV Zrt. telephelyek építés-szerelési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CLEAR-VOLT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28673860
Postai cím: Bokréta Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: clear.volt@gmail.com
Telefon: +36 302566925
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13308865243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 99000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sharking Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13324740
Postai cím: Gyenes Utca 1/A. VI/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12010848241

Hivatalos név: CLEAR-VOLT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28673860
Postai cím: Bokréta Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13308865243

Hivatalos név: Kirill Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55767176
Postai cím: Gyöngyvirág Utca 8
Város: Tass
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6098
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25347214203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges