Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:23700/2018
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Csökmő Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:4145 Csökmő, Kossuth u. 134. alatti 52. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EGBERSTONE Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csökmő Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19756
Postai cím: Kossuth utca 109
Város: Csökmő
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Tibor polgármester
Telefon: +36 54443601
E-mail: csokmopm@t-online.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csokmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csokmo.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A csökmői Játéksziget Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A csökmői Játéksziget Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4145 Csökmő, Kossuth u. 134. alatti 52. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A csökmői Játéksziget Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
Csökmő településen jelenleg is működik egy háromcsoportos óvoda.
Az óvoda épülete eredetileg nem nevelési-oktatási funkcióra épült, ebből adódóan több szükséges és előirt óvodai helyiség sem fért bele az óvodai kialakításba. Az épület régi vályog falazatú épület, melynek bővítését, felújítását gazdaságosan megoldani nem lehet. Az Önkormányzat elhatározta egy új, korszerű, gazdaságosan fenntartható, minden szükséges óvodai helyiséget magába foglaló 3 csoportos óvoda építését.
A szakmai tervezési program alapján a tervezett óvodában kialakításra kerül három foglalkoztató, tornaszoba, valamint az ezekhez szükséges kiszolgáló helyiségek (öltöző, mosdó) melegítő konyha, mosókonyha és irodai- nevelői helyiségek, öltözők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18112 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „A csökmői Játéksziget Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EGBERSTONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac utca 53. 1. emelet 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 115313374
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4145 Csökmő, Kossuth u. 134. alatti 52. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A csökmői Játéksziget Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
Csökmő településen jelenleg is működik egy háromcsoportos óvoda.
Az óvoda épülete eredetileg nem nevelési-oktatási funkcióra épült, ebből adódóan több szükséges és előirt óvodai helyiség sem fért bele az óvodai kialakításba. Az épület régi vályog falazatú épület, melynek bővítését, felújítását gazdaságosan megoldani nem lehet. Az Önkormányzat elhatározta egy új, korszerű, gazdaságosan fenntartható, minden szükséges óvodai helyiséget magába foglaló 3 csoportos óvoda építését.
A szakmai tervezési program alapján a tervezett óvodában kialakításra kerül három foglalkoztató, tornaszoba, valamint az ezekhez szükséges kiszolgáló helyiségek (öltöző, mosdó) melegítő konyha, mosókonyha és irodai- nevelői helyiségek, öltözők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/03 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 115214624
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EGBERSTONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac utca 53. 1. emelet 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapozás módosításának többlet költségigénye nettó 4.277.400,- Ft+ÁFA.
Az akadályoztatás időtartama: 86 nap.
A Vállalkozó teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 12 hónap+86 napra módosul, amely dátumszerűen 2019. február 03-at jelent.
A költségvetésnek a szerződésmódosításban foglalt tételei tekintetében helyettestő műszaki megoldás értékével növelni szükséges a vállalkozói díj összegét, a mellékletben foglaltak szerint. Az I. és II. pontban foglaltakat összegezve megállapítható, hogy a vállalkozási díj összege nettó 98.750,- Ft-tal csökkent.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A talajrétegződés nem volt megfelelő, mely problémát Vállalkozó akadályközlés keretében 2017. december 03-án jelezte a Megrendelőnek és a Műszaki Ellenőrnek, tervezői állásfoglalást kértek a tervezőtől. Az ehhez szükséges helyszíni mérések, mintavételezések 2018. február 12-én kerültek elvégzésre, mivel korábban a vizsgálatokhoz szükséges nehézgépekkel a területre nem lehetett bejutni az időjárási körülmények miatt.
A Talajmechanikai szakvélemény alapján az alapozási tervek átdolgozása megtörtént, az elkészült tervek átadásra kerültek a Vállalkozó részére 2018. február 27-én. A Vállalkozó a módosított alapozási tervek alapján folytatta a kivitelezést 2018. február 28-án.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 115313374 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 115214624 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben