Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:23720/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kesznyéteni Református Egyházközség
Teljesítés helye:3579 Kesznyéten, Béke tér Hrsz. 535.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Juhász László egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kesznyéteni Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20659356
Postai cím: Béke Tér 15
Város: Kesznyéten
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3579
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy István Károly
Telefon: +36 306392934
E-mail: nagyistvankaroly@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kesznyeten.hu/egyhazak.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Kesznyéteni Református templom felújítása
Hivatkozási szám: EKR000616892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A (322/2015. X. 30. Korm. rendelet (1) bek. a) pontja szerinti) építési beruházás fő mennyiségei:
Munkanem Mennyiség
Idomacél beépítés födém és tetőszerkezet megerősítéséhez 20,75 t
Homlokzat vakolás 1404 m2
Szárítóvakolat készítése 160 m2
Fémlemezfedés állókorcos Rhein Zink fedés 522 m2
Függőereszcsatorna 124 fm
Zárópárkány húzás 0,88 m kit.sz 132,4 fm
Tagozat 0,43 m kit.sz 151 fm
Díszítővakolat (kváderezett, sávos) 105,3 m2
Párkányok bádogozása 25-60 cm között 340,5 fm
Mennyezet, díszítőfestéssel 339 m2
Tetőszerkezet felújítás 522 m2
Ajtók cseréje, meglevővel azonos kivitelben 123/245 4 db
Faablakok beépítése 31 db
Padok bontása, átalakítása 223,1 m2
Burkolat 217 m2
Belső festés 1104 m2
Templom körül drénezés 100 m
Részletes mennyiségek a dokumentáció III. kötet Műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 159339894 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Kesznyéteni Református templom felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45110000-1
45210000-2
45212000-6
45260000-7
45261000-4
45262000-1
45300000-0
45310000-3
45340000-2
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3579 Kesznyéten, Béke tér Hrsz. 535.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A (322/2015. X. 30. Korm. rendelet (1) bek. a) pontja szerinti) építési beruházás fő mennyiségei:
Munkanem Mennyiség
Idomacél beépítés födém és tetőszerkezet megerősítéséhez 20,75 t
Homlokzat vakolás 1404 m2
Szárítóvakolat készítése 160 m2
Fémlemezfedés állókorcos Rhein Zink fedés 522 m2
Függőereszcsatorna 124 fm
Zárópárkány húzás 0,88 m kit.sz 132,4 fm
Tagozat 0,43 m kit.sz 151 fm
Díszítővakolat (kváderezett, sávos) 105,3 m2
Párkányok bádogozása 25-60 cm között 340,5 fm
Mennyezet, díszítőfestéssel 339 m2
Tetőszerkezet felújítás 522 m2
Ajtók cseréje, meglevővel azonos kivitelben 123/245 4 db
Faablakok beépítése 31 db
Padok bontása, átalakítása 223,1 m2
Burkolat 217 m2
Belső festés 1104 m2
Templom körül drénezés 100 m
Részletes mennyiségek a dokumentáció III. kötet Műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben részt vevő szakember magasépítési szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36 hónap) 20
2 3. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap, min. 0, max. 6 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
I.1. pont kitöltése kötelező, de Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik.
II.1.1 pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés, tárgya: A Kesznyéteni Református templom épületének felújítása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Kesznyéteni Református templom felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Juhász László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19786007
Postai cím: Alsóvárosi Körút 56
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: jlterrakotta@gmail.com
Telefon: +36 0630/3059505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 45321724225
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 167903073
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 159339894
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Juhász László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19786007
Postai cím: Alsóvárosi Körút 56
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 45321724225

Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205

Hivatalos név: ÉPSZER Építő-és Szerelőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18344736
Postai cím: Eötvös Utca 11
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12610008205

Hivatalos név: Győrfi Gábor egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45694105
Postai cím: Lillafüredi Út 26
Város: Mályinka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3645
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 64981217225

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlatkérő nem írta elő a felhívásban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, az igénybe venni kívánt alvállalkozókról szóló nyilatkozatot, erre tekintettel nem került kitöltésre az összegezés V.2.8) pontja. 2. Azon Ajánlattevők, akik ajánlatát az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az értékelési részszempontokra tett megajánlás szempontjából megfelelőnek értékelte, ezért ajánlatukat az értékelési részszempontok alapján értékelte, azonban az Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésére tekintettel az alábbi Ajánlattevők ajánlatát tovább nem bírálta, érvényességük megállapítására nem került sor. Ajánlattevők neve, címe és adószáma, az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. ÉPSZER Építő-és Szerelőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3950 Sárospatak, Eötvös u. 11., 12610008-2-05 1) Nettó ajánlati ár (nettó Ft): 163 210 071 2) A teljesítésben részt vevő szakember magasépítési szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36 3) A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 6 hónap): 0 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszám: 8834,10 2. Győrfi Gábor egyéni vállalkozó, 3645 Mályinka, Lillafüredi u. 26., 64981217-2-25 1) Nettó ajánlati ár (nettó Ft): 161 825 199 2) A teljesítésben részt vevő szakember magasépítési szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap): 0 3) A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 6 hónap): 3 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszám: 7392,20 3. Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 3860 Encs, Külterület 024/15.hrsz., 11440118-2-05 1) Nettó ajánlati ár (nettó Ft): 161 613 523 2) A teljesítésben részt vevő szakember magasépítési szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap): 8 3) A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 6 hónap): 2 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszám: 7679,00
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges