Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:23774/2018
CPV Kód:45214700-7
Ajánlatkérő:Siófoki Tankerületi Központ
Teljesítés helye:8630 Balatonboglár, Mátyás király u. 12. (79/1 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STEINER Építőipari Fővállalkozó és Épületszigetelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siófoki Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63912106
Postai cím: Szépvölgyi Utca 2.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea
Telefon: +36 84506508
E-mail: siofok@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/siofok
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Boglári Kollégium energetikai korszerűsítése”
Hivatkozási szám: EKR000588142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214700-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Boglári Kollégium energetikai korszerűsítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214700-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8630 Balatonboglár, Mátyás király u. 12. (79/1 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „A Boglári Kollégium energetikai korszerűsítésére” vonatkozó kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése, a műszaki dokumentáció szerinti műszaki tartalom mellett, az árazatlan költségvetés alapján, amely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.
Homlokzat utólagos hőszigetelése: 702,00 m2
Tető utólagos hőszigetelése: 728,00 m2
Homlokzati nyílászáró csere: 107,00 db
Napelem rendszer telepítése: 24,96 kWp
Napkollektor rendszer telepítése: 18,20 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00144

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17475 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A Boglári Kollégium energetikai korszerűsítése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STEINER Építőipari Fővállalkozó és Épületszigetelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35121873
Postai cím: Kápolna Utca 7
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: aeroposz@gmail.com
Telefon: +36 304508860
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67263437
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214700-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214700-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8630 Balatonboglár, Mátyás király u. 12. (79/1 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „A Boglári Kollégium energetikai korszerűsítésére” vonatkozó kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése, a műszaki dokumentáció szerinti műszaki tartalom mellett, az árazatlan költségvetés alapján, amely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.
Homlokzat utólagos hőszigetelése: 702,00 m2
Tető utólagos hőszigetelése: 728,00 m2
Homlokzati nyílászáró csere: 107,00 db
Napelem rendszer telepítése: 24,96 kWp
Napkollektor rendszer telepítése: 18,20 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67263437
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STEINER Építőipari Fővállalkozó és Épületszigetelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35121873
Postai cím: Kápolna Utca 7
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: aeroposz@gmail.com
Telefon: +36 304508860
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek szerződés 5.1. pontjában meghatározott teljesítési határidőt 80 napról 223 napra módosítják, mert a kivitelezés során az alábbi előre nem látható események jelentkeztek:
- A kollégium épületében lakó diákokat a munkálatok idejére az Ajánlatkérő nem tudja folyamatosan máshol elszállásolni, csak időszakonként;
- a napkollektorokkal kapcsolatos munkálatokhoz szükséges az E.ON engedélye, mivel a kivitelezés során derült ki, hogy a megvalósításhoz hálózatbővítést kell eszközölni, melyet az E.ON csak 2019. év első negyedévében fog megadni várhatóan.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a kivitelezés során az alábbi előre nem látható események jelentkeztek:
- A kollégium épületében lakó diákokat a munkálatok idejére az Ajánlatkérő nem tudja folyamatosan máshol elszállásolni, csak időszakonként;
- a napkollektorokkal kapcsolatos munkálatokhoz szükséges az E.ON engedélye, mivel a kivitelezés során derült ki, hogy a megvalósításhoz hálózatbővítést kell eszközölni, melyet az E.ON csak 2019. év első negyedévében fog megadni várhatóan. A hálózatbővítés nem volt előrelátható, így az sem, hogy ezt engedélyeztetni kell, és az engedélykiadásának időtartama nem az Ajánlatkérőn múlik, és emiatt a diákokat is máshol kellene elszállásolni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67263437 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67263467 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben