Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:23800/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 67., hrsz: 335
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Berény Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17569
Postai cím: Rákóczi utca 66.
Város: Pusztaföldvár
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5919
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baranyi István polgármester
Telefon: 06-68-422-000
E-mail: jegyzo@csanadapaca.hu
Fax: 06-66-422-047
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pusztafoldvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségház felújítás és fejlesztés Pusztaföldváron
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egészségház felújítás és fejlesztés Pusztaföldváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 67., hrsz: 335
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségház felújítás és fejlesztés Pusztaföldváron:
Felújítandó épületek bruttó területe: 313,3 m2
Felújítandó épület nettó szintterülete jelenleg: 243,2 m2
Tervezett beépített terület (projekten kívüli épülettel együtt) 348,1 m2
Tervezett nettó szintterület 242,4 m2.
Általános leírás: Az épület tulajdonosa az önkormányzat. A felújítás célja az állagmegóvás, illetve a lehető legkorszerűbb működtetés biztosítása, és az energetikai követelmények teljesítése.
Az épületen végzendő főbb munkák:
Acél tetőszerkezet tartóelemeinek festése, tetőléc csere és tetőcserép átrakással.
A födém 20 cm vastag ásványgyapot hőszigetelést kap.
A pihenőhelyiség és a közlekedő közötti válaszfal elbontásra kerül . A váróterem területéből - gipszkarton válaszfallal - lehatárolásra kerül egy WC mozgássérültek számára.
Bejárati ajtók teljes cseréje szükséges (kivéve a hátsó oldali padlásfeljáró-, illetve kazánház ajtó) hőszigetelő üvegezéssel, eredetihez hasonló formában, a homlokzati rajzok és a konszignáció szerint .
Az ablakok teljes cseréje fog megvalósulni, hőszigetelő üvegezéssel, újragondolt kialakítással, a homlokzati rajzok és a konszignáció szerint
A belső ajtók a szükséges mértékben javítandók.
A meglévő aljzatra új burkolatok kerülnek, az alaprajz szerint (mosható laminált padló, illetve vizes helyiségekben greslap, ragasztva.
A mennyezet és a belső falak vakolata viszonylag jó állapotú, újra vakolás nem szükséges, tisztasági festésre kerül sor, színes beltéri festékkel. A mosható fal (olajmázolással vagy csempével minden helyiségben követelmény, min. 1, 50 m magasságig.).
A homlokzati külső hőszigetelés 15 cm vastagságban készül, a szükséges élvédőkkel, és az ablaksávba beforduló (min 2 cm hőszigetelő sávokkal).
Az elő-, oldal- és hátsókert rendezése szükséges.
Tekintettel a helyi közlekedési szokásokra, 10 férőhelyes kerékpár tároló létesül (az épület előtt, közterületen).
Jelenleg nincs parkolóhely kialakítva, ezért a 7 m széles, 124 m2 alapterületű oldalkertben kerül kialakításra 3 db párhuzamos beállású parkolóhely és a bejáró útfelület, gyeprács beton burkolattal.
Az egészségügyi berendezések cseréjére kerül sor. Öltöző-mosdó kerül kialakításra ( a jelenlegi konyha helyén). A pihenőben konyhapult kerül elhelyezésre, mosogatóval. A váróban lévő cserépkályha elbontásra kerül, helyén mozgássérült WC létesül. Ennek megfelelően bekötések és kiegészítések szükségesek a belső vízgépészet hálózatban.
A teljes elektromos hálózatban energiatakarékos lámpatestek kerülnek elhelyezésre, a meglévők lecserélésével. Az épület elektromos ellátását szolgálja az épület keleti tetőfelületén elhelyezésre kerülő napelem rendszer; a tető síkjában 57 db napelem-panel kerül elhelyezésre.
Meglévő épület felújítása, átalakítása során az OTÉK szerint követelmény az akadálymentesítési előírások teljesítése. Illetve részlegesen elfogadható. Új rámpa építendő, mellyel összefüggésben az előlépcsőt is át kell építeni (a terv szerint, téglakővel). A váró terem területéből lehatárolva, akadálymentes WC létesül, az előírások teljesítésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7296 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségház felújítás és fejlesztés Pusztaföldváron, vállalkozási szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berény Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Malom u. 1/a.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: HU
E-mail: ikmetyko2014@gmail.com
Telefon: +36 704284392
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37572729
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 67., hrsz: 335.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségház felújítás és fejlesztés Pusztaföldváron:
Felújítandó épületek bruttó területe: 313,3 m2
Felújítandó épület nettó szintterülete jelenleg: 243,2 m2
Tervezett beépített terület (projekten kívüli épülettel együtt) 348,1 m2
Tervezett nettó szintterület 242,4 m2.
Általános leírás: Az épület tulajdonosa az önkormányzat. A felújítás célja az állagmegóvás, illetve a lehető legkorszerűbb működtetés biztosítása, és az energetikai követelmények teljesítése.
Az épületen végzendő főbb munkák:
Acél tetőszerkezet tartóelemeinek festése, tetőléc csere és tetőcserép átrakással.
A födém 20 cm vastag ásványgyapot hőszigetelést kap.
A pihenőhelyiség és a közlekedő közötti válaszfal elbontásra kerül . A váróterem területéből - gipszkarton válaszfallal - lehatárolásra kerül egy WC mozgássérültek számára.
Bejárati ajtók teljes cseréje szükséges (kivéve a hátsó oldali padlásfeljáró-, illetve kazánház ajtó) hőszigetelő üvegezéssel, eredetihez hasonló formában, a homlokzati rajzok és a konszignáció szerint .
Az ablakok teljes cseréje fog megvalósulni, hőszigetelő üvegezéssel, újragondolt kialakítással, a homlokzati rajzok és a konszignáció szerint
A belső ajtók a szükséges mértékben javítandók.
A meglévő aljzatra új burkolatok kerülnek, az alaprajz szerint (mosható laminált padló, illetve vizes helyiségekben greslap, ragasztva.
A mennyezet és a belső falak vakolata viszonylag jó állapotú, újra vakolás nem szükséges, tisztasági festésre kerül sor, színes beltéri festékkel. A mosható fal (olajmázolással vagy csempével minden helyiségben követelmény, min. 1, 50 m magasságig.).
A homlokzati külső hőszigetelés 15 cm vastagságban készül, a szükséges élvédőkkel, és az ablaksávba beforduló (min 2 cm hőszigetelő sávokkal).
Az elő-, oldal- és hátsókert rendezése szükséges.
Tekintettel a helyi közlekedési szokásokra, 10 férőhelyes kerékpár tároló létesül (az épület előtt, közterületen).
Jelenleg nincs parkolóhely kialakítva, ezért a 7 m széles, 124 m2 alapterületű oldalkertben kerül kialakításra 3 db párhuzamos beállású parkolóhely és a bejáró útfelület, gyeprács beton burkolattal.
Az egészségügyi berendezések cseréjére kerül sor. Öltöző-mosdó kerül kialakításra (a jelenlegi konyha helyén). A pihenőben konyhapult kerül elhelyezésre, mosogatóval. A váróban lévő cserépkályha elbontásra kerül, helyén mozgássérült WC létesül. Ennek megfelelően bekötések és kiegészítések szükségesek a belső vízgépészet hálózatban.
A teljes elektromos hálózatban energiatakarékos lámpatestek kerülnek elhelyezésre, a meglévők lecserélésével. Az épület elektromos ellátását szolgálja az épület keleti tetőfelületén elhelyezésre kerülő napelem rendszer; a tető síkjában 57 db napelem-panel kerül elhelyezésre.
Meglévő épület felújítása, átalakítása során az OTÉK szerint követelmény az akadálymentesítési előírások teljesítése. Illetve részlegesen elfogadható. Új rámpa építendő, mellyel összefüggésben az előlépcsőt is át kell építeni (a terv szerint, téglakővel). A váró terem területéből lehatárolva, akadálymentes WC létesül, az előírások teljesítésével.

A jelen módosítás szerinti pótmunkák:
Módosul a Szerződés műszaki tartalma a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező módosított költségvetés szerinti, műszakilag indokolt és a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkák következtében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40012857
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berény Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Malom u. 1/a.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: HU
E-mail: ikmetyko2014@gmail.com
Telefon: +36 704284392
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő felek a Szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja alapján, a műszaki tartalomra és a szerződéses árra vonatkozóan az alábbiak szerint módosítják:
1. Módosul a Szerződés műszaki tartalma a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező módosított költségvetés szerinti, műszakilag indokolt és a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkák következtében.
2. Az 1. pontban foglaltak következtében a Szerződés 6.1. pontja (Vállalkozói díj) az alábbiak szerint módosul:
„6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:
Nettó: 40.012.857,- Ft
ÁFA: 10.803.471,- Ft
Bruttó: 50.816.328,- Ft, azaz bruttó Ötvenmillió-nyolcszáztizenhatezer-háromszázhuszonnyolc forint.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték növekedése (nettó 2.440.128,- Ft + Áfa azaz bruttó 3.098.963,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpont).
4. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az eredeti szerződő fél még jelen van a munkaterületen, ismeri a terveket, a körülményeket, a munkát, amelyet eddig kiválóan teljesített. Új szerződő fél választása esetén a fentiek átvétele jelentős időveszteséget, többletköltséget, többletadminisztrációt és kivitelezési kockázatot jelentene.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37572729 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40012857 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben