Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:23864/2018
CPV Kód:42131140-9
Ajánlatkérő:NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333;HU221,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikle Baráth Miklós
Telefon: +36 302390474
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Fax: +36 96616316
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmedgazhalozat.hu/tarsasagunkrol/nkm-eszak-del-foldgazhalozati-zrt.html
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935542018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935542018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kétfokozatú házi nyomásszabályozók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000935542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt működési területén a növelt kisnyomású, illetve a közép- és nagyközép nyomású elosztóhálózatról ellátott felhasználási helyekhez alkalmazott:
- házi nyomásszabályozó kategóriába tartozó (nem közterületen elhelyezett, legfeljebb 40 m3/h térfogatáramú), segédenergia nélkül működő, kétfokozatú házi-, ill. mérőszabályozók,
- legfeljebb 200 m3/h térfogatáramú egyedi szabályozók beszerzése
az ajánlati dokumentációban részletezett részletes műszaki tartalom szerint.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,1-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 166 mm (G 5/4")
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 48.485 db (4 év vonatkozásában 193.940 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 349.092.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 48.485 db (4 év vonatkozásában 193.940 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 2.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 2,0-10
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 166 mm (G 5/4")
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 410 db (4 év vonatkozásában 1640 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 2.952.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 410 db (4 év vonatkozásában 1640 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 3.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,2-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 85
Beépítési és csatlakozási méret: 166 mm (G 5/4")
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 260 db (4 év vonatkozásában 1040 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 1.872.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 260 db (4 év vonatkozásában 1040 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 4.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 2,0-10
Névl. kimenő nyomás (mbar): 85
Beépítési és csatlakozási méret: 166 mm (G 5/4")
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 20 db (4 év vonatkozásában 80 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 144.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 20 db (4 év vonatkozásában 80 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 5.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,1-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 166 mm; M 36 x 1,5
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 2080 db (4 év vonatkozásában 8320 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 14.976.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 2080 db (4 év vonatkozásában 8320 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 6.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,1-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 188 mm; M 36 x 1,5
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 6600 db (4 év vonatkozásában 26.400 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel
Keretösszeg: 47.520.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 6600 db (4 év vonatkozásában 26.400 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 7.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,2-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 85
Beépítési és csatlakozási méret: 188 mm; M 36 x 1,5
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 270 db (4 év vonatkozásában 1080 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 1.944.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 270 db (4 év vonatkozásában 1080 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 8.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: sarok
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,1-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 100/76 mm; BB-10/1"-1"
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 180 db (4 év vonatkozásában 720 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 1.268.307,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 180 db (4 év vonatkozásában 720 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 9.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: sarok
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,1-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 113/80 mm ; KB-10/1"-1"
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 290 db (4 év vonatkozásában 1160 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 2.088.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 290 db (4 év vonatkozásában 1160 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Házi-nyomásszabályozó beszerzése 10.
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: sarok
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,1-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 103/18 mm; 3/4"-5/4"
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 200 db (4 év vonatkozásában 800 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 1.440.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 200 db (4 év vonatkozásában 800 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése 1.
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 50 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 2,0-10
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 166 mm (G 5/4”)
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 520 db (4 év vonatkozásában 2080 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 8.202.500,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 520 db (4 év vonatkozásában 2080 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése 2.
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 100 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 2,0-10
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 170 mm 5/4"-2"
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 100 db (4 év vonatkozásában 400 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 1.577.500,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 100 db (4 év vonatkozásában 400 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése 3.
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 100 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,5-6
Névl. kimenő nyomás (mbar): 85
Beépítési és csatlakozási méret: 170 mm 5/4"-2"
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 290 db (4 év vonatkozásában 1160 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 4.574.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 290 db (4 év vonatkozásában 1160 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése 4.
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 100 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 2,0-10
Névl. kimenő nyomás (mbar): 85
Beépítési és csatlakozási méret: 170 mm 5/4"-2"
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 100 db (4 év vonatkozásában 400 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 1.577.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 100 db (4 év vonatkozásában 400 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése 5.
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 100 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,5-6
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 170 mm 5/4"-2"
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 40 db (4 év vonatkozásában 160 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 631.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 40 db (4 év vonatkozásában 160 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése 6.
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyedi-nyomásszabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 100 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 2,0-10
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 170 mm 5/4"-2"
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 60 db (4 év vonatkozásában 240 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 946.500,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 60 db (4 év vonatkozásában 240 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Beltéri szabályozó beszerzése 1.
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beltéri szabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 50 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,3-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 166 mm - G 5/4”
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 65 db (4 év vonatkozásában 260 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 2.723.500,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 65 db (4 év vonatkozásában 260 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Beltéri szabályozó beszerzése 2.
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beltéri szabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: egyenes
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,1-6,0
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26,5
Beépítési és csatlakozási méret: 166 mm - G 5/4”
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 20 db (4 év vonatkozásában 80 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 838.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 20 db (4 év vonatkozásában 80 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mérő szabályozó beszerzése
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
További tárgyak:42131141-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő központi raktárai:
- 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
- 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mérő szabályozó beszerzése
Beépítés kivitele: -
Névleges teljesítmény: 10 m3/h
Bemenő nyomás (bar): 0,05-0,1
Névl. kimenő nyomás (mbar): 26
Beépítési és csatlakozási méret: 50 mm-G5/4"
Tervezett mennyiség (Év): Ajánlatkérő előreláthatólag évente 10 db (4 év vonatkozásában 40 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
Keretösszeg: 86.000,-Ft + ÁFA +30%-os mennyiségi eltérés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő előreláthatólag évente 10 db (4 év vonatkozásában 40 db) nyomásszabályozó berendezés beszerzésére vállal kötelezettséget + 30%-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő/közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információ a KD-ban.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a Kr. 10. § g) pont gb) alpontja szerinti igazolási módot a jogszabályi hierarchiának megfelelően a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti tartalommal kérjük benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet az EKR rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. 5-6. § megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
P.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (az alábbiak szerint, részenként meghatározva) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az alábbiakban, részenként meghatározott összeget:
1. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 183.273.300,-Ft-ot
2. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 1.549.800,-Ft-ot
3. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 982.800,-Ft-ot
4. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 75.600,-Ft-ot
5. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 7.862.400,-Ft-ot
6. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 24.948.000,-Ft-ot
7. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 1.020.600,-Ft-ot
8. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 680.400,-Ft-ot
9. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 1.096.200,-Ft-ot
10. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 756.000,-Ft-ot
11. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 4.306.312,-Ft-ot
12. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 828.187,-Ft-ot
13. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 2.401.350,-Ft-ot
14. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 827.925,-Ft-ot
15. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 331.275,-Ft-ot
16. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 496.912,-Ft-ot
17. rész: Beltéri szabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 1.429.837,-Ft-ot
18. rész: Beltéri szabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 439.950,-Ft-ot
19. rész: Mérő szabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 45.150,-Ft-ot
Több részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben ajánlattevő a megegyező tárgyú részekben a legmagasabb összegű nettó árbevételt igazolja, úgy automatikusan megfelel az ugyanezen tárgyban kisebb összegben megjelölt nettó árbevétel szerinti alkalmassági követelménynek is (megegyező tárgykörű részek: 1-10; 11-16; 17-18).
Folytatás: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok pontban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályokszerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A P.1) alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

P.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (az alábbiak szerint, részenként meghatározva) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az alábbiakban, részenként meghatározott összeget:
1. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 183.273.300,-Ft-ot
2. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 1.549.800,-Ft-ot
3. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 982.800,-Ft-ot
4. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 75.600,-Ft-ot
5. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 7.862.400,-Ft-ot
6. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 24.948.000,-Ft-ot
7. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 1.020.600,-Ft-ot
8. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 680.400,-Ft-ot
9. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 1.096.200,-Ft-ot
10. rész: Házi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 756.000,-Ft-ot
11. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 4.306.312,-Ft-ot
12. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 828.187,-Ft-ot
13. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 2.401.350,-Ft-ot
14. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 827.925,-Ft-ot
15. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 331.275,-Ft-ot
16. rész: Egyedi nyomásszabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 496.912,-Ft-ot
17. rész: Beltéri szabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 1.429.837,-Ft-ot
18. rész: Beltéri szabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 439.950,-Ft-ot
19. rész: Mérő szabályozó beszerzése vonatkozásában, nettó 45.150,-Ft-ot
Több részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben ajánlattevő a megegyező tárgyú részekben a legmagasabb összegű nettó árbevételt igazolja, úgy automatikusan megfelel az ugyanezen tárgyban kisebb összegben megjelölt nettó árbevétel szerinti alkalmassági követelménynek is (megegyező tárgykörű részek: 1-10; 11-16; 17-18).
A P.2) alkalmassági követelménynek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. 5-6. § megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.

M.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításai referenciáinak ismertetését.
A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• szállítás/szolgáltatás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal)
• szállítás mennyisége
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.) A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja szerinti a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával kapcsolatos alkalmassági követelmény tekintetében Ajánlattevőnek be kell nyújtani az alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló vonatkozó ISO szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó – a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított – tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy annak megfelelő, a minőségbiztosítási intézkedések, illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírását.
Az ajánlattevő(k) a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, földgáz elosztói engedélyes számára végzett, részenként, összesen:
1. rész tekintetében: 25.454 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
2. rész tekintetében: 215 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
3. rész tekintetében: 136 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
4. rész tekintetében: 10 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
5. rész tekintetében: 1092 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
6. rész tekintetében: 3465 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
7. rész tekintetében: 141 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
8. rész tekintetében: 94 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
9. rész tekintetében: 152 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
10. rész tekintetében: 105 db Házi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
11. rész tekintetében: 273 db Egyedi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
12. rész tekintetében: 52 db Egyedi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
13. rész tekintetében: 152 db Egyedi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
14. rész tekintetében: 52 db Egyedi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
15. rész tekintetében: 21 db Egyedi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
16. rész tekintetében: 31 db Egyedi-nyomásszabályozó szállítására vonatkozó referenciával
17. rész tekintetében: 34 db Beltéri szabályozó szállítására vonatkozó referenciával
18. rész tekintetében: 10 db Beltéri szabályozó szállítására vonatkozó referenciával
19. rész tekintetében: 5 db Mérő szabályozó szállítására vonatkozó referenciával
Több részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben ajánlattevő a megegyező tárgyú részekben a legmagasabb darabszámot igazolja, úgy automatikusan megfelel az ugyanezen tárgyban kisebb darabszámban megjelölt alkalmassági követelménynek is (megegyező tárgykörű részek: 1-10; 11-16; 17-18).
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az ajánlattételi határidő lejártának napjától, az ajánlattételi határidő napján is érvényes, az alábbiakban meghatározott tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvánnyal egyenértékű más intézkedések más bizonyítékaival:
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja szerinti nyomásszabályozó gyártásra vonatkozó MSZ EN ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, amennyiben a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.2. pont A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése(folytatás):
P.2.) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó nettó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-ére.
Az ajánlattevő(k) a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és 69. § (11) bek-ben foglaltakra. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pont folytatása:
Szállító a nyomásszabályozókra azok üzembe helyezését követően egységesen minden típusra 18 hónap teljes körű jótállást vállal, azzal, hogy a jótállás időtartama összesen nem lehet hosszabb, mint az Áruk konszignációs raktárba szállításától számított 24 hónap.
A Szállító a garanciális, szavatossági időtartamon belül a hibás termékre – térítésmentesen – kifogástalan minőségű pótlást köteles biztosítani.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér
A készülék meghibásodása (nem megfelelő üzembiztonság/szabályozási pontosság /tömörtelenség miatt szükségessé váló készülékcsere) az élettartam alatt nem haladhatja meg a 7%-ot. A meghibásodásokat az élettartam alatt ajánlatkérő jogosult évente összesíteni. Amennyiben a meghibásodás aránya a felszerelt nyomásszabályozók 7%-át eléri, úgy ajánlatadó 100mFt egyszeri kötbér megfizetésére köteles. Ajánlattevő ezt követően minden alkalommal további 100mFt kötbér fizetésre köteles, ha a meghibásodások száma a 14%, 21% stb meghibásodási arányt az élettartam alatt eléri.
A nyomásszabályozó készülék műszaki alkalmassága, azaz élettartama, karbantartás nélküli garantált üzembiztonsága illetve újrakalibrálás nélküli garantált szabályozási pontossága és tömörsége legalább 20 évig biztosított legyen (kivéve a szűrő, és annak cseréje). A vállalt élettartamra ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles.
Folytatás a III.1.4) pontban
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet.
Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: forint (HUF).
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján történik. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak.
A részletes fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15.§-ának (2),(4) és(5)bekezdése alapján azEKR-ben történik.A bontás időpontjában az ajánlatok azEKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.A Kbt 68.§(4)bekezdése szerinti adatokat az EKRa bontás időpontjától kezdve azonnal-elektronikusan-azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevő számára korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
3. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
• Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap
• Ártáblázat
• Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyíl.
• EEKD
• Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyíl.
• Nyil. vált.bej elj. von.
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
• Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyíl.(nemleges is)
• A kapacitás nyújtó szervezet szerződésben vagy előszerződésben a szerződés teljesítéséhez vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat
• Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyíl. (nemleges is)
• ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
• amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati
• közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat
• Adatkezelési nyilatkozat
• szakmai ajánlat az alábbiak szerint:
Engedélyek, nyilatkozatok
- Gyártáshoz, forgalmazáshoz gyártási vagy behozatali engedély szükséges.
- A gyártó, illetve a forgalmazó írásban nyilatkozzon arról, hogy a megajánlott nyomásszabályozó műszaki tulajdonságait tekintve megegyezik azzal a konstrukcióval, amelyre a gyártási vagy a behozatali engedély vonatkozik.
- A nyomásszabályozó rendelkezzen a Magyarország területén történő alkalmazhatóság szempontjából CE jeöléssel, megfelelő minősítésű típusvizsgálattal.
Típusvizsgálathoz szükséges dokumentumok:
Típusvizsgálat esetén az előzőeken kívül szükséges még:
- műszaki leírás (amely tartalmazza minimálisan a szabályozó működését, kezelőszervek leírását, az üzemeltetésre vonatkozó gyártói előírásokat)
- összeállítási rajz a működés szempontjából lényeges, valamint a csatlakozó és befoglaló méretekkel és az anyagminőségekkel,
- a gyártó minőségügyi rendszerének tanúsítványai.
- Ajánlott: más intézmények vizsgálati jelentései.
Minőségi bizonyítvány
A nyomásszabályozókhoz MSZ EN 10204-ben a 3.1 jelöléssel a Szakértői minőségi Bizonyítványt kell mellékelni.
A minőségi bizonyítványnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a gyártó nevét (és jelét),
- a készülék típusjelét és megnevezését,
- a megengedett közegfajtákat,
- a csatlakozási méreteket,
- a bemenő nyomás alsó és felső határát (Pbmin, Pbmax),
- a névleges kimenőnyomást (Pkn),
- a Pbmax-hoz és Pbmin-hoz tartozó legnagyobb átáramló gázmennyiséget (Qmax),
- a működési osztályokat (AC, SG, SZ),
- a biztonsági egységek mért, működési nyomásértékeit,
- a gyártási/behozatali engedély számát.
Szerelési és kezelési útmutató
A magyar nyelvű szerelési és kezelési útmutató tartalmazza a szabályozó beépítéséhez szükséges információkat (elhelyezés, befoglaló- és csatlakozási méretek, beépítési helyzet, stb). Mutassa be röviden a készülék alkalmazási területét, biztonsági funkcióit, ismertesse a szabályozó kezelőszerveit és azok használatát, a teendőket rendellenes állapot (gázhiány, gázömlés, stb.) esetén. Hívja fel a figyelmet a veszélyforrásokra (pl. nyílt láng használatra) és a csak szakember által végezhető beavatkozásokra (beállítás, leszerelés, stb).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.3) További információk pont folytatása:
A szállítónak a fentieken kívül olyan külön leírást kell készíteni, amely alkalmas arra, hogy a felhasználót tájékoztassa a felhasználási helyen felszerelt nyomásszabályozó újraindítására, , állagmegóvási intézkedéseire.
4. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani az EKR rendelet 10. § - 13. §-val összhangban.
6. A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 1 hónap alatt 30 nap értendő.
9. FAKSZT: dr. Wellmann-Kiss Katalin OO241. és Dr. Takács Éva OO526
10. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13. § (3)-(4), a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
12. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
13. Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint jár el.
14. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
15. 15. Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint jár el.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti indokolás:
Ajánlatkérő tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában olyan, speciális műszaki paraméterekkel rendelkező nyomásszabályozók beszerzését kívánja megvalósítani, melyeknek csak a műszaki leírásban meghatározott minőségű és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont szolgálja tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a beszerzendő áruk műszaki, jótállási stb. követelményeit, így is az átlagosnál magasabb szinten határozta meg (figyelemmel arra, hogy a beszerzendő áruk az Ajánlatkérő által ellátott közszolgáltatás folyamatos ellátását biztosítják) mely elvárások tekintetében Ajánlatkérő nem adhat alább, így azok versenyeztetése érékelési részszempontként irreleváns.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák