Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:23870/2018
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:"ALMARÉGIÓ" Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Csenger, Új Élet útja 57/3. hrsz.;Csenger, Új Élet útja 57/3. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Propack Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Propack Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "ALMARÉGIÓ" Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35657994
Postai cím: Újélet Út 57/3.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sütő Mária
Telefon: +36 44520150
E-mail: almaregio@t-online.hu
Fax: +36 44520150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kereskedelem
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: kapacitásbővítés
Hivatkozási szám: EKR000850072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés „Az „ALMARÉGIÓ” Kft. termelési kapacitásbővítésének támogatása” című projekt keretében termeléshez szükséges gépek, illetve technológiák beszerzése tárgyában.
1. rész Az automata címkéző gép műszaki paraméterei
- teljesen automata
- kazettás rendszerű
- a kazetták kivétele vagy hozzá adása adja meg a címkézett sorok számát
- a kazetta kézzel fel akasztható a címkéző gépre
- felrakása és eltávolítása nagyon gyors
- az ajánlott címkéző rendszer a hosszanti karton haladásra van építve
- az almáknak a kartonban sort kell képezni a pontos működés érdekében
- az esetleges kartonba történő + 1 db alma pótlása külön is történhet, előre címkézett almákkal
- a címke tekercs a címkézőre helyezhető kézzel
- a címke nélküli rész visszacsévélése egy hengerre
- a címkézés egy szoft fejjel közvetlenül az almára történik
- a címkéző kazetták egymás mellett helyezkednek el
- a hely kihasználás miatt 2 sorban vannak a kazetták, elöl 2 db, mögötte 3 db.
- a beállítás a vezérlő pulton történik
- a címkéző egység egy gyári futószalagra van telepítve
- a szalag magassága a lábak állításával változtatható ez által különféle gépsorok végén alkalmazható
- kapacitása kb. 240 címke / perc.
- a használható tekercs szélesség: 20 – 34 mm-ig
- elektromos áram: 220 V, 50 Hz
- levegő igény: 6 bár nyomáson kb 200 l/perc
2. rész A vízvisszaforgató és szűrőegység műszaki paraméterei
1. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA
Szűrő: a kezelni kívánt kiengedett anyag a medencéből érkezik, centrifugális előszűrő pumpa pumpálja át, majd a szűrő és derítő telephez kerül. Az első szűrő blokk a következő funkciókkal látott homok tartájból áll:
2. HELY KÖVETELMÉNYEK
A rendszer mérete úgy lett kialakítva, hogy az illeszkedjen a gyümölcsfeldolgozó gépsorhoz.
Általános helyigénye 2,5x1,4x1,7 m (függően a mérettől és az elhelyezkedéstől), beötlött állapotú súlya kb. 1.300 kg.
3. A SZŰRŐRENDSZER MŰKÖDÉSE
A telepnek 8 m3 /óra áteresztő kapacitása van (max. áteresztés: 10m3/óra), melynek elektromos fogyasztása kb. 3.5 kW. A szűrőből kilépő víz minősége az n.8 18/06/02 tartományi törvény Nr. 2. kiegészítés, „
4. Garancia és a rendszer üzembe helyezése
Garancia: 12 hónap, a kivitelezés, elektromos berendezések és kopásnak kitett alkatrészek kivételével
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a gépek helyszínre szállítását és üzembe helyezését is az 1-2 rész tekintetében. Az átadás üzembe helyezett állapotban ellátva történjen.
Az 1-2 rész tekintetében a hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes Ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást elkezdeni).
Az 1-2 rész tekintetében meghibásodás esetén az Eladó köteles vállalni, hogy a meghibásodott alkatrészt eredeti (nem utángyártott), gyári alkatrészre cseréli a garanciális időszak alatt.
Az 1-2 részben az Ajánlattevő feladatát képezi a beüzemelésére, összerelelésre és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó (Ajánlattevőként szerződő fél) és Vevő (Ajánlatkérőként szerződő fél) megállapodása szerint, a leszállított gépek rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével.
Az 1-2. rész tekintetében a minimum elvárt jótállási idő 12 hónap.
A szerződés tárgyát képező gépekkel, illetve árukkal kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint az Ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24510000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: automata címkéző gép beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30170000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Csenger, Új Élet útja 57/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés „Az „ALMARÉGIÓ” Kft. termelési kapacitásbővítésének támogatása” című projekt keretében termeléshez szükséges gépek, illetve technológiák beszerzése tárgyában.
A projekt keretében beszerzendő árukra vonatkozó követelmények:
1. rész Az automata címkéző gép műszaki paraméterei
- teljesen automata
- kazettás rendszerű
- a kazetták kivétele vagy hozzá adása adja meg a címkézett sorok számát
- a kazetta kézzel fel akasztható a címkéző gépre
- felrakása és eltávolítása nagyon gyors
- az ajánlott címkéző rendszer a hosszanti karton haladásra van építve
- az almáknak a kartonban sort kell képezni a pontos működés érdekében
- az esetleges kartonba történő + 1 db alma pótlása külön is történhet, előre címkézett almákkal
- a címke tekercs a címkézőre helyezhető kézzel
- a címke nélküli rész visszacsévélése egy hengerre
- a címkézés egy szoft fejjel közvetlenül az almára történik
- a címkéző kazetták egymás mellett helyezkednek el
- a hely kihasználás miatt 2 sorban vannak a kazetták, elöl 2 db, mögötte 3 db.
- a beállítás a vezérlő pulton történik
- a címkéző egység egy gyári futószalagra van telepítve
- a szalag magassága a lábak állításával változtatható ez által különféle gépsorok végén alkalmazható
- kapacitása kb. 240 címke / perc.
- a használható tekercs szélesség: 20 – 34 mm-ig
- elektromos áram: 220 V, 50 Hz
- levegő igény: 6 bár nyomáson kb 200 l/perc
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a gépek helyszínre szállítását és üzembe helyezését is az 1-2. rész tekintetében. Az átadás üzembe helyezett állapotban ellátva történjen.
Az 1-2. rész tekintetében a hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes Ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást elkezdeni).
Az 1-2. rész tekintetében meghibásodás esetén az Eladó köteles vállalni, hogy a meghibásodott alkatrészt eredeti (nem utángyártott), gyári alkatrészre cseréli a garanciális időszak alatt.
Az 1-2. részben az Ajánlattevő feladatát képezi a beüzemelésére, összerelelésre és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó (Ajánlattevőként szerződő fél) és Vevő (Ajánlatkérőként szerződő fél) megállapodása szerint, a leszállított gépek rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével.
Az 1-2. rész tekintetében a minimum elvárt jótállási idő 12 hónap.
A szerződés tárgyát képező gépekkel, illetve árukkal kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint az Ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam (minimum 12 hónap - maximum 72 hónap) 20
2 Szállítási határidő (minimum 20 nap – maximum 45 nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forintban) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EMGA + nemzeti támogatás
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: vízvisszaforgató és szűrőegység beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42514300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Csenger, Új Élet útja 57/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés „Az „ALMARÉGIÓ” Kft. termelési kapacitásbővítésének támogatása” című projekt keretében termeléshez szükséges gépek, illetve technológiák beszerzése tárgyában.
2. rész A vízvisszaforgató és szűrőegység műszaki paraméterei

1. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA
Szűrő: a kezelni kívánt kiengedett anyag a medencéből érkezik, centrifugális előszűrő pumpa pumpálja át, majd a szűrő és derítő telephez kerül. Az első szűrő blokk a következő funkciókkal látott homok tartájból áll:
2. HELY KÖVETELMÉNYEK
A rendszer mérete úgy lett kialakítva, hogy az illeszkedjen a gyümölcsfeldolgozó gépsorhoz.
Általános helyigénye 2,5x1,4x1,7 m (függően a mérettől és az elhelyezkedéstől), beötlött állapotú súlya kb. 1.300 kg.
3. A SZŰRŐRENDSZER MŰKÖDÉSE
A telepnek 8 m3 /óra áteresztő kapacitása van (max. áteresztés: 10m3/óra), melynek elektromos fogyasztása kb. 3.5 kW. A szűrőből kilépő víz minősége az n.8 18/06/02 tartományi törvény Nr. 2. kiegészítés, „
4. Garancia és a rendszer üzembe helyezése
Garancia: 12 hónap, a kivitelezés, elektromos berendezések és kopásnak kitett alkatrészek kivételével
A vízvisszaforgató és szűrőegységnek kompatibilisnek kell lenni az AWETA gyümölcsválogató-géppel (vagy azzal egyenértékű gyümölcsválogató-géppel), mivel ezen géppel kerül összeszerelésre.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a gépek helyszínre szállítását és üzembe helyezését is az 1-2. rész tekintetében. Az átadás üzembe helyezett állapotban ellátva történjen.
Az 1-2. rész tekintetében a hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes Ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást elkezdeni).
Az 1-2. rész tekintetében meghibásodás esetén az Eladó köteles vállalni, hogy a meghibásodott alkatrészt eredeti (nem utángyártott), gyári alkatrészre cseréli a garanciális időszak alatt.
Az 1-2. részben az Ajánlattevő feladatát képezi a beüzemelésére, összerelelésre és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó (Ajánlattevőként szerződő fél) és Vevő (Ajánlatkérőként szerződő fél) megállapodása szerint, a leszállított gépek rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével.
Az 1-2. rész tekintetében a minimum elvárt jótállási idő 12 hónap.
A szerződés tárgyát képező gépekkel, illetve árukkal kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint az Ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam (minimum 12 hónap - maximum 72 hónap) 20
2 Szállítási határidő (minimum 20 nap – maximum 45 nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forintban) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EMGA + nemzeti támogatás
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: automata címkéző gép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Propack Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30379727
Postai cím: Vendel Park Erdőalja út 3.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.nemeth@bunzlcee.com
Telefon: +36 23885900
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10936502212
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4780000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4780000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Propack Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30379727
Postai cím: Vendel Park Erdőalja út 3.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10936502212

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: vízvisszaforgató és szűrőegység beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Propack Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30379727
Postai cím: Vendel Park Erdőalja út 3.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.nemeth@bunzlcee.com
Telefon: +36 23885900
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10936502212
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19730000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19730000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Propack Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30379727
Postai cím: Vendel Park Erdőalja út 3.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10936502212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges