Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:23949/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1083 Budapest, Szigony u. 2/a;1083 Budapest, Szigony u. 2/b
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUFER-BAU Kft.;HUFER-BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK23106
Postai cím: Baross utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Barbara
Telefon: 0614592109
E-mail: igazgatosag@jgk.hu
Fax: 0614592109
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jgk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.jgk.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1083 Budapest, Szigony u. 2/a
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat:
Szigony u. 2.A. (hrsz 35728/22/0/B/38) Gyermek Háziorvosi Rendelő: 169,86 m2
Védőnői Szolgálat: 202,71 m2
Tervezett funkcionális kialakítás
Alapvetően két különálló, egymással nem kommunikáló részből áll össze a rendelőegység:
- Gyermekrendelő: beteg gyermekek ellátására 2 rendelő
egészséges gyermekek ellátására 1 rendelő
terhes gondozásra 1 rendelő
védőnői szolgálat 1 helyiség
- Felnőtt rendelő felnőtt lakosság ellátására 4 rendelő
Mindkét rendelő egységhez tartozik szociális blokk a betegek és az ott dolgozók részére. A dolgozóknak teakonyha, öltöző, kis raktár.
A várókat természetes szellőzéssel és bevilágítás látja el.
Mind három egységnek külön bejárata van a Szigony utca felől. A szélfogókból a várókba jutunk. Az utcai traktusban vannak a rendelők, és gyakorlatilag az összes kiszolgáló a másik utcafrontra néz vagy a belső traktusban van.
A felnőtt rendelő bejáratánál őrző-védő felügyeletet adó biztonsági őrhely létesül.
A felújítás idejére a Megrendelő teljesen kiürített helyiségeket biztosít.
A kivitelezés komplex feladat, mely magába foglalja a megrendelő által meghatározott helyiségcsoportok felújításhoz, átalakításhoz szükséges építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, belsőépítészeti munkák végzését, melyek biztosítják a tervek szerinti megvalósulást.
A Rendelőkben a kivitelezés folyamán cserére kerül az összes burkolat, álmennyezet, gépészeti rendszerek, elektromos hálózat, belső nyílászáró. Új mobíliákat, orvos technológiai berendezéseket, felszereléseket kapnak a rendelők.
A két rendelő felújítás műszaki tartalmában eltérés, hogy a Szigony u. 2.B. Felnőtt Háziorvosi Rendelő tetején új lapostető szigetelés, valamint homlokzati nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés is készül.
A teljes körű műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.1) Elnevezés:
Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1083 Budapest, Szigony u. 2/b
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlat:
Szigony u. 2.B. (hrsz 35728/21/0/A/49) Felnőtt Háziorvosi Rendelő: 298,02 m2
Tervezett funkcionális kialakítás
Alapvetően két különálló, egymással nem kommunikáló részből áll össze a rendelőegység:
- Gyermekrendelő: beteg gyermekek ellátására 2 rendelő
egészséges gyermekek ellátására 1 rendelő
terhes gondozásra 1 rendelő
védőnői szolgálat 1 helyiség
- Felnőtt rendelő felnőtt lakosság ellátására 4 rendelő
Mindkét rendelő egységhez tartozik szociális blokk a betegek és az ott dolgozók részére. A dolgozóknak teakonyha, öltöző, kis raktár.
A várókat természetes szellőzéssel és bevilágítás látja el.
Mind három egységnek külön bejárata van a Szigony utca felől. A szélfogókból a várókba jutunk. Az utcai traktusban vannak a rendelők, és gyakorlatilag az összes kiszolgáló a másik utcafrontra néz vagy a belső traktusban van.
A felnőtt rendelő bejáratánál őrző-védő felügyeletet adó biztonsági őrhely létesül.
A felújítás idejére a Megrendelő teljesen kiürített helyiségeket biztosít.
A kivitelezés komplex feladat, mely magába foglalja a megrendelő által meghatározott helyiségcsoportok felújításhoz, átalakításhoz szükséges építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, belsőépítészeti munkák végzését, melyek biztosítják a tervek szerinti megvalósulást.
A Rendelőkben a kivitelezés folyamán cserére kerül az összes burkolat, álmennyezet, gépészeti rendszerek, elektromos hálózat, belső nyílászáró. Új mobíliákat, orvos technológiai berendezéseket, felszereléseket kapnak a rendelők.
A két rendelő felújítás műszaki tartalmában eltérés, hogy a Szigony u. 2.B. Felnőtt Háziorvosi Rendelő tetején új lapostető szigetelés, valamint homlokzati nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés is készül.
A teljes körű műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5568 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUFER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyvkötő u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1193
Ország: HU
E-mail: huferbaukft@gmail.com
Telefon: +36 203410974
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 155842661
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUFER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyvkötő u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1193
Ország: HU
E-mail: huferbaukft@gmail.com
Telefon: +36 203410974
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 155842661
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1083 Budapest, Szigony u. 2/a - 2/b
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat:
Szigony u. 2.A. (hrsz 35728/22/0/B/38) Gyermek Háziorvosi Rendelő: 169,86 m2
Védőnői Szolgálat: 202,71 m2
Tervezett funkcionális kialakítás
Alapvetően két különálló, egymással nem kommunikáló részből áll össze a rendelőegység:
- Gyermekrendelő: beteg gyermekek ellátására 2 rendelő
egészséges gyermekek ellátására 1 rendelő
terhes gondozásra 1 rendelő
védőnői szolgálat 1 helyiség
- Felnőtt rendelő felnőtt lakosság ellátására 4 rendelő
Mindkét rendelő egységhez tartozik szociális blokk a betegek és az ott dolgozók részére. A dolgozóknak teakonyha, öltöző, kis raktár.
A várókat természetes szellőzéssel és bevilágítás látja el.
Mind három egységnek külön bejárata van a Szigony utca felől. A szélfogókból a várókba jutunk. Az utcai traktusban vannak a rendelők, és gyakorlatilag az összes kiszolgáló a másik utcafrontra néz vagy a belső traktusban van.
A felnőtt rendelő bejáratánál őrző-védő felügyeletet adó biztonsági őrhely létesül.
A felújítás idejére a Megrendelő teljesen kiürített helyiségeket biztosít.
A kivitelezés komplex feladat, mely magába foglalja a megrendelő által meghatározott helyiségcsoportok felújításhoz, átalakításhoz szükséges építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, belsőépítészeti munkák végzését, melyek biztosítják a tervek szerinti megvalósulást.
A Rendelőkben a kivitelezés folyamán cserére kerül az összes burkolat, álmennyezet, gépészeti rendszerek, elektromos hálózat, belső nyílászáró. Új mobíliákat, orvos technológiai berendezéseket, felszereléseket kapnak a rendelők.
A két rendelő felújítás műszaki tartalmában eltérés, hogy a Szigony u. 2.B. Felnőtt Háziorvosi Rendelő tetején új lapostető szigetelés, valamint homlokzati nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés is készül.
A teljes körű műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
2. részajánlat:
Szigony u. 2.B. (hrsz 35728/21/0/A/49) Felnőtt Háziorvosi Rendelő: 298,02 m2
Tervezett funkcionális kialakítás
Alapvetően két különálló, egymással nem kommunikáló részből áll össze a rendelőegység:
- Gyermekrendelő: beteg gyermekek ellátására 2 rendelő
egészséges gyermekek ellátására 1 rendelő
terhes gondozásra 1 rendelő
védőnői szolgálat 1 helyiség
- Felnőtt rendelő felnőtt lakosság ellátására 4 rendelő
Mindkét rendelő egységhez tartozik szociális blokk a betegek és az ott dolgozók részére. A dolgozóknak teakonyha, öltöző, kis raktár.
A várókat természetes szellőzéssel és bevilágítás látja el.
Mind három egységnek külön bejárata van a Szigony utca felől. A szélfogókból a várókba jutunk. Az utcai traktusban vannak a rendelők, és gyakorlatilag az összes kiszolgáló a másik utcafrontra néz vagy a belső traktusban van.
A felnőtt rendelő bejáratánál őrző-védő felügyeletet adó biztonsági őrhely létesül.
A felújítás idejére a Megrendelő teljesen kiürített helyiségeket biztosít.
A kivitelezés komplex feladat, mely magába foglalja a megrendelő által meghatározott helyiségcsoportok felújításhoz, átalakításhoz szükséges építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, belsőépítészeti munkák végzését, melyek biztosítják a tervek szerinti megvalósulást.
A Rendelőkben a kivitelezés folyamán cserére kerül az összes burkolat, álmennyezet, gépészeti rendszerek, elektromos hálózat, belső nyílászáró. Új mobíliákat, orvos technológiai berendezéseket, felszereléseket kapnak a rendelők.
A két rendelő felújítás műszaki tartalmában eltérés, hogy a Szigony u. 2.B. Felnőtt Háziorvosi Rendelő tetején új lapostető szigetelés, valamint homlokzati nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés is készül.
A teljes körű műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 172244453
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUFER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyvkötő u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1193
Ország: HU
E-mail: huferbaukft@gmail.com
Telefon: +36 203410974
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. Módosuló szerződéses feltételek
Eredeti szerződéses feltétel 6.1. pontjának első és második bekezdése:
„6. A munka befejezésének határideje”
1. Teljesítési határidő: mindkét rész esetében a szerződéskötéstől számított 5 hónapig tartó határozott időtartam.
A teljesítési határidő a - Megrendelő által is elfogadott - sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv felvételének időpontját jelenti.“
Módosuló szerződéses feltétel 6.1. pontjának első bekezdése:
„6. A munka befejezésének határideje”
1. Teljesítési határidő: az első. rész esetében 2018.12.14. napjáig, a második rész esetében 2018.12.14. napjáig tartó határozott időtartam.
A teljesítési határidő a - Megrendelő által is elfogadott - sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv felvételének időpontját jelenti.“
Eredeti szerződéses feltétel 7.1. pontja:
„7. Vállalkozói díj”

1. A vállalkozó díj mértéke az 1.rész tekintetében 81.546.519,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvanegymillió-ötszáznegyvenhatezer-ötszáztizenkilenc forint +ÁFA, mely tartalmaz 5% tartalékkeretet is. A tartalékkeret nélküli vállalkozói díj: 77.663.351,- Ft +ÁFA, azaz hetvenhétmillió-hatszázhatvanháromezer-háromszázötvenegy forint +ÁFA”
A vállalkozó díj mértéke az 2.rész tekintetében 74.296.142,- Ft + ÁFA, azaz hetvennégymillió-kétszázkilencvenhatezer-száznegyvenkettő forint +ÁFA, mely tartalmaz 5% tartalékkeretet is. A tartalékkeret nélküli vállalkozói díj: 70.758.230,- Ft +ÁFA, azaz hetvenmillió-hétszázötvennyolcezer-kettőszázharminc forint +ÁFA”
Módosuló szerződéses feltétel 7.1. pontja:
„7. Vállalkozói díj”

1. Felek megállapodnak, hogy az 1.rész tekintetében, a szerződés 7.1. pontja szerinti eredeti vállalkozói díj 5%-ban meghatározott mértékű, azaz nettó 3.883.168,- Ft összegű tartalékkeret felhasználásra kerül. A nettó 3.852.923,- Ft + ÁFA összegű pótmunkák ellenértéke a nettó 3.883.168,- Ft összegű tartalékkeret felhasználása segítségével kerül Vállalkozó felé megfizetésre.
Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az eljárás első és második részében további pótmunkát rendel meg Vállalkozótól, tekintettel a III. pontban leírtakra.
A fentieken kívül a további 14.130.455,- Ft + ÁFA összegű pótmunka ellenértékével növelt vállalkozói díj mértéke 95.646.729,- Ft + ÁFA, azaz kilencvenötmillió-hatszáznegyvenhatezer-hétszázhuszonkilenc forint + ÁFA összegre módosul, amely összeg már tartalékkeretet nem tartalmaz.
Felek megállapodnak, hogy az 2. rész tekintetében, a szerződés 7.1. pontja szerinti eredeti vállalkozói díj 5%-ban meghatározott mértékű, azaz nettó 3.537.912,- Ft összegű tartalékkeret felhasználásra kerül. A nettó 3.513.664 Ft + ÁFA összegű pótmunkák ellenértéke a nettó 3.537.912,- Ft összegű tartalékkeret felhasználása segítségével kerül Vállalkozó felé megfizetésre.
A fentieken kívül a további 2.325.830,- Ft + ÁFA összegű pótmunka ellenértékével növelt vállalkozói díj mértéke 76.597.724,- Ft + ÁFA, azaz hetvenhatmillió - ötszázkilencvenhétezer- hétszázhuszonnégy forint + ÁFA összegre módosul, amely összeg már tartalékkeretet nem tartalmaz.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Pótmunkák és a teljesítési határidő módosulásásának részletes ismertetése:
Felek 2018. március 29.-én Kiviteli Szerződést kötöttek, melynek 3.1 pontjában rögzítették, hogy a Megrendelő a munkaterületet, felnőtt és gyermek rendelőket a Vállalkozóval egyeztetett időpontban adja át a Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. Vállalkozó akádályközlést jelentett, amelyről jegyzőkönyv készült 2018. április 5.-én. A munkaterület átadásakor Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt, hogy a rendelőkben orvosi ellátás folyik, ezért munkavégzésre nem tudja át venni a munkaterületet.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Szigony u. 2.b szám alatti rendelő munkaterület átadása érdekében már a közbeszerzési eljárás lefolytatása során egyeztetést folytatott az Auróra u. 22-28. szám alatti Egészségügyi Központtal, annak érdekében, hogy az orvosi ellátás folytatása az Auróra 22-28. szám alatt történjen. Azonban az Egészségügyi Központ 2018.05.22. napjától tudta biztosítani a szakszerű orvosi ellátásra alkalmas rendelőket. Fentiekre tekintettel az 5 hónapos teljesítési határidő 2018.10.22. napjára változik.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Szigony 2.a. Gyermek háziorvosi rendelő munkaterület átadása érdekében már a közbeszerzési eljárás lefolytatása során egyeztetést folytatott a Magdolna u. 33. szám alatti rendelővel, annak érdekében, hogy az orvosi ellátás folytatása az Magdolna u. 33. szám alatt történjen. Azonban a rendelő 2018.07.02. napjától tudta biztosítani a szakszerű orvosi ellátásra alkalmas rendelőket. Fentiekre tekintettel az 5 hónapos teljesítési határidő 2018.12.02. napjára változik.
A tárgyi felújítási munka során a kivitelezést végző Hufer-Bau Kft. jelzései és a szakági műszaki ellenőrzések és heti kooperációk során, a felek az alábbi megoldandó problémákkal szembesültek. A problémák a Felnőtt és Gyermek rendelők azonos kialakítása miatt azonos módon mindkét rendelőben jelentkeztek.
1. Az álmennyezetek elbontásával vált láthatóvá és statikai vizsgálattal bizonyossá, hogy a lapostető födém alatt 30-40 cm-re a lapostető szerkezetről betonvassal függesztett 7 cm körüli változó vastagságú vasbeton álmennyezet található. A rendelők váró felöli bejáratának környezetében ezek a tálcák eltérő magasságban készültek, állapotuk miatt a statikus helyszíni művezetésben meghatározta az eltávolítás szükségességét, helyükön tűzgátló gipszkarton pótlást.
2. Az oldalfalak vakolateltávolításakor jelezte a Vállalkozó, hogy a vékony válaszfalak a korábbi gépészeti és elektromos vezetékezések szerelvényezések miatt annyira kigyengítették, hogy részben átépítésük, részben hálós vakolat-megerősítésük szükséges, e nélkül állapotuk balesetveszélyes.
3. Szintén feltárás után volt látható, hogy a padozat alatti Ø 125 mm öntöttvas szennycsatornarendszer nem használható fel és a rendelő hosszú távú biztonságos szennyvízelvezetését sem biztosítja, új nyomvonalon teljes cseréje szükséges.
4. A rendelők feletti lapostetők belső esőlevezető csövei, melyek a 3. pontban említett szennycsatorna alapvezetékbe kötöttek, állapotuk szerint nem voltak megtarthatók-
5. Terveken felül a zavartalan és komfortosabb működés miatt a gépi szellőzést kialakíttattuk rendelők helyiségeire is.
6. A Szigony 2.B. Felnőtt rendelő bejárata beugróban takart helyen van, ezért úgy ítéltük meg, hogy a biztonság érdekében a terven felül elektromos működtetésű „SÁPI” rácsot szükséges felszerelni.
7. A Szigony 2.A. Gyermek rendelő feletti lapostetőt a társasház a 2008. évi panelpályázat keretében felújítatta, azonban a kilenc éves szigetelés és a lakók által ablakok kidobált tárgyak okozta szigetelés sérülések a vízszigetelés teljes felületen történő felújítását igényelte.
8. A 7. pont szerinti, Szigony 2.A. Gyermek rendelő feletti lapostető szigetelési munkálatai szervesen, attól nem elválasztható módon kapcsolódnak a rendelő felújítás vállalkozói szerződés szerinti műszaki tartalmához az alábbiak szerint:
- A tetőszigetelés felújításával a rendelőkön átfutó esővíz összefolyók és levezetők cseréje egy időben végzendő a tetőszigeteléssel,
- A vállalkozói szerződés részét képezi a kialakítandó tetőn létesülő 2 db tetőfelépítmény. Ezen tetőfelépítmények a rendelők fűtő-hűtő berendezéseinek mechanikai, biztonsági védelmét látják el, valamint az épület homlokzata felé zajvédelmet biztosít a lakóknak. A felépítmény telepítése, energiaellátás vezetése a létesítendő tetőszigetelés kialakításával együtt végzendő.
- A lapostető szigetelése folyamán a tetőfelépítmények és a bádogos szerkezetek villámvédelmi rendszerét is ki kell alakítani.
- A lapostető a tető attika mellvédfalaira felfutó szigetelését úgy lehet kialakítani, hogy a rendelő mintegy 25 méter hosszú, 1,80 méter magas homlokzati felirati szerkezet csapadék elleni védelmét is megoldja.
A fenti problémák tisztázása és megoldása a folyamatos munka végzését akadályozta, illetve, hogy a vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalom a fenti munkákat nem tartalmazta. Az építési beruházás céljának teljesítéséhez, valamint az ingatlan együttes funkciójának betöltéséhez, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz a felsorolt munkák elvégzése szükséges, mely pótmunkák az eljárás első része tekintetében összesen nettó 3.852.923,- Ft tartalékkeret felhasználását, és 53 naptári nap késedelmet eredményeznek. Az eljárás második része tekintetében összesen nettó 3.513.664,- Ft + ÁFA tartalékkeret felhasználását, és 12 naptári nap késedelmet eredményeznek. Felek kijelentik, hogy az eljárás első része esetében nettó 3.852.923,- Ft összegből 3.852.923,- Ft a tartalékkeret terhére került elszámolásra, az eljárás második része esetében 3.513.664,- Ft összegből 3.513.664,- Ft a tartalékkeret terhére került elszámolásra.
A teljesítési határidő hosszabbítására vonatkozó rendelkezések módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt együttes feltételek alapján jogszerűnek minősül, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre az alapszerződés aláírásakor, illetve a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Jelen szerződésmódosítás a tartalékkeret felhasználás tekintetében megfelel az 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ának és a Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdéseinek, illetve a Kbt. 135. § (7) bekezdésben foglaltaknak.
További építési munkák megrendelésére vonatkozó rendelkezések módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt együttes feltételek alapján jogszerűnek minősül, tekintettel arra, hogy a szerződő fél személyének változása, nem megvalósítható műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal, létesítményekkel való felcserélhetőség és együttműködés miatt az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal járna. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 155842661 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 172244453 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben