Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24051/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vas Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:9727 Bozsok, Rákóczi u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INTER-ALP ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK15403
Postai cím: Berzsenyi tér 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Orbán-Németh Eszter
Telefon: +36 94517194
E-mail: orban-nemeth.eszter@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Bozsoki Sibrik Kastély korszerűsítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Bozsoki Sibrik Kastély korszerűsítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45330000-9
További tárgyak:45315000-8
45331100-7
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9727 Bozsok, Rákóczi u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület nettó alapterülete: 1130 m2
A közbeszerzés tárgyát képező épület műemlék.
A közbeszerzés tárgyát képező munkák építési engedély kötelesek, ezért az Áfát a Megrendelő fizeti (fordított Áfa).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Építészet:
Homlokzati keretállvány fém keretvázból 1125 m2
Tetőlécezés bontása, deszkázat bontása 1180 + 25 m2
Palafedés bontása és ártalmatlanítása 12 m3
Tetőlécezés készítése, gerincléc elhelyezése, deszkázat készítése 1180 m2 + 157m + 56 m2
Kémények bontása 11 m2
Palafedés bontása és készítése 1180 m2
Gerinc, élgerinc kialakítása 75 + 82 m
Tetőkibúvó bontása, építése 1 + 2 db
Kazánház kialakítása tetőtérben 1 klt.
Csatornázás:
KG-PVC csatornacső készítése 80 m
Munkaárok készítése 48 m3
Gépészet:
Kondenzációs gázkazán beépítése 80 kW 2 db
HMV tároló beépítése 1 db
Meglévő radiátorok bontása 67 db
Csővezeték bontása 700m
Acéllemez radiátor beépítése 67 db
Fűtési vezeték építése többféle méretben 800 m
Gázkazánokkal szemben támasztott követelmények:
- Saválló nemesacél kazántest (anyagminőség min. 1,4571)
- automata vezérlésű égőfej (gázminőség függvényében égési paraméterek korrigálása)
- égőfelület/borítása nemesacél(bevonatú)
- névleges hatásfok 98% (Hf) / 109% (ha)
- elektromos berendezések kategóriája: min. A+
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4684 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Bozsoki Sibrik Kastély korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INTER-ALP ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: RÓZSA UTCA 80. 2/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: HU
E-mail: interalp@interalp.hu
Telefon: +36 94508020
Internetcím(ek): (URL) http://interalp.hu/
Fax: +36 94508021
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 86075382
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45330000-9
45315000-8
45331100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9727 Bozsok, Rákóczi u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokzati keretállvány fém keretvázból 1125 m2
Tetőlécezés bontása, deszkázat bontása 1180 + 25 m2
Palafedés bontása és ártalmatlanítása 12 m3
Tetőlécezés készítése, gerincléc elhelyezése, deszkázat készítése 1180 m2 + 157m + 56 m2
Kémények bontása 11 m2
Palafedés bontása és készítése 1180 m2
Gerinc, élgerinc kialakítása 75 + 82 m
Tetőkibúvó bontása, építése 1 + 2 db
Kazánház kialakítása tetőtérben 1 klt.
Csatornázás:
KG-PVC csatornacső készítése 80 m
Munkaárok készítése 48 m3
Gépészet:
Kondenzációs gázkazán beépítése 80 kW 2 db
HMV tároló beépítése 1 db
Meglévő radiátorok bontása 67 db
Csővezeték bontása 700m
Acéllemez radiátor beépítése 67 db
Fűtési vezeték építése többféle méretben 800 m
Gázkazánokkal szemben támasztott követelmények:
- Saválló nemesacél kazántest (anyagminőség min. 1,4571)
- automata vezérlésű égőfej (gázminőség függvényében égési paraméterek korrigálása)
- égőfelület/borítása nemesacél(bevonatú)
- névleges hatásfok 98% (Hf) / 109% (ha)
- elektromos berendezések kategóriája: min. A+
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 108259511
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INTER-ALP ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: RÓZSA UTCA 80. 2/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: HU
E-mail: interalp@interalp.hu
Telefon: +36 94508020
Internetcím(ek): (URL) http://interalp.hu/
Fax: +36 94508021
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „Bozsoki Sibrik Kastély korszerűsítése” elnevezéssel. Az eljárás során nem lehetett részajánlatot tenni, a vállalkozási szerződés a felhívásban meghatározott teljes mennyiségre vonatkozik. Az eljárás nyertese az INTER-ALP ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. lett.
2018. március 19-én Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő vállalkozási szerződést kötöttek. Március 22-én Ajánlatkérő átadta a munkaterületet nyertes Ajánlattevőnek. A vállalkozási szerződés teljesítési határidejében megfogalmazottak szerint a Vállalkozó általi teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 120 nap.
I. sz. szerződésmódosítás:
2018. 07. 18-án szerződésmódosítás vált szükségessé. Fűtési szerelési munkák elvégzéséhez szükségessé vált az emeleti és földszinti folyosók padozatának megbontása. A Vállalkozó leggondosabb kivitelezése mellett sem lehetett a meglévő cementlap burkolatot oly módon bontani, hogy az visszaépítésre kerüljön.
A folyosó új burkolatának kivitelezésével kapcsolatban az építési engedélyezési eljárást lefolytató Zala Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Főosztályával helyszíni bejárást tartottunk 2018. július 10-én.
Eredeti ajánlati költségvetésben és tervdokumentáció szereplő cserélendő tetőszerkezeti faanyagok cserére kerültek, azonban a bontások, feltárások során megállapítottuk, hogy további szerkezeti részek cseréje szükséges.
A hatósággal folytatott helyszíni bejáráson elhangzottakkal összhangban, illetve a felmért további faszerkezet pótlások, cserék alapján Vállalkozó megküldte árajánlatát, mely a Műszaki Ellenőrrel egyetértésben elfogadásra került.
A folyosók új burkolatának a kiépítése a Bozsoki Sibrik kastély működése és üzemeltetésével kapcsolatban szükséges és indokolt.
II. számú szerződésmódosítás:
2018. július 28-án az emeleti folyosó boltozatának vakolata nagyjából 10 m hosszban, teljes szélességben leszakadt. A feltárult boltozaton 2-4 cm széles hosszirányú repedés keletkezett. A felmerült vis maior helyzetre tekintettel az érintett szakaszon a munkavégzést felfüggesztettük.
2018. július 30-án és 31-én helyszíni bejárást tartottunk statikus mérnökök társaságában, a helyszíni egyeztetés alapján a boltozat helyreállításának tervezésére beszerzési eljárást indítottunk. A helyszíni bejáráson megállapítást nyert, hogy a bekövetkezett épületkár nincs összefüggésben a jelenleg folyó építési munkákkal, illetve bekövetkezése nem lehetett elkerülhető, mivel előzetes nyomai (repedések, hézagok) nem mutatkoztak. A beszerzési eljárás eredményeként elkészült tervdokumentáció alapján felkérjük Vállalkozót ajánlattételre.
Helyreállítási tervek elkészülésének határideje 2018. augusztus 16. Tekintettel a szerződéses határidő lejáratára a kivitelezési időtartam meghosszabbítása szükséges. A boltozat helyreállítása a Bozsoki Sibrik kastély működése és üzemeltetésével kapcsolatban szükséges és indokolt.
A 2018. 03. 19-én kötött vállalkozási szerződés 4. pont, teljesítési határidő 3. pontja alapján minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és fennállása időtartamának) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Ajánlatkérő mellékelten küldi a kialakult vis maior helyzetről szóló képdokumentációt, építési napló bejegyzéseket és műszaki ellenőri jóváhagyást.
III. számú szerződésmódosítás:
A 2018. július 28-án bekövetkezett épületkár elhárítására Ajánlatkérő statikai tervdokumentációkat készítetett, melyekre árajánlatot kért, melyek közül az Építési Műszaki Ellenőrrel egyetértésben kiválasztásra került jelen szerződésben megvalósítandó helyreállítási munka.
Az helyreállítás során az állékony épületszerkezetek megerősítésre kerülnek, illetve a megrogyott boltozat helyreállításra kerül.
IV. számú szerződésmódosítás:
A csatorna építési munkák megkezdésekor a meglévő hálózat füstölése utána megállapítást nyert, hogy az ereszlefolyók egy része nincs bekötve a gyűjtőhálózatba. Ezen lefolyók bekötése szükséges, vállalkozót felkértük ajánlattételre.
A műszaki szükségességből elvégzendő pótmunkák elvégzése miatt a Vállalkozási Szerződés 4. számú módosítása szükséges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II. számú szerződésmódosítás:
2018. július 28-án az emeleti folyosó boltozatának vakolata nagyjából 10 m hosszban, teljes szélességben leszakadt. A feltárult boltozaton 2-4 cm széles hosszirányú repedés keletkezett. A felmerült vis maior helyzetre tekintettel az érintett szakaszon a munkavégzést felfüggesztettük.
2018. július 30-án és 31-én helyszíni bejárást tartottunk statikus mérnökök társaságában, a helyszíni egyeztetés alapján a boltozat helyreállításának tervezésére beszerzési eljárást indítottunk. A helyszíni bejáráson megállapítást nyert, hogy a bekövetkezett épületkár nincs összefüggésben a jelenleg folyó építési munkákkal, illetve bekövetkezése nem lehetett elkerülhető, mivel előzetes nyomai (repedések, hézagok) nem mutatkoztak. A beszerzési eljárás eredményeként elkészült tervdokumentáció alapján felkérjük Vállalkozót ajánlattételre.
Helyreállítási tervek elkészülésének határideje 2018. augusztus 16. Tekintettel a szerződéses határidő lejáratára a kivitelezési időtartam meghosszabbítása szükséges. A boltozat helyreállítása a Bozsoki Sibrik kastély működése és üzemeltetésével kapcsolatban szükséges és indokolt.
A 2018. 03. 19-én kötött vállalkozási szerződés 4. pont, teljesítési határidő 3. pontja alapján minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és fennállása időtartamának) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Ajánlatkérő mellékelten küldi a kialakult vis maior helyzetről szóló képdokumentációt, építési napló bejegyzéseket és műszaki ellenőri jóváhagyást.
III. számú szerződésmódosítás:
A 2018. július 28-án bekövetkezett épületkár elhárítására Ajánlatkérő statikai tervdokumentációkat készítetett, melyekre árajánlatot kért, melyek közül az Építési Műszaki Ellenőrrel egyetértésben kiválasztásra került jelen szerződésben megvalósítandó helyreállítási munka.
Az helyreállítás során az állékony épületszerkezetek megerősítésre kerülnek, illetve a megrogyott boltozat helyreállításra kerül.
IV. számú szerződésmódosítás:
A csatorna építési munkák megkezdésekor a meglévő hálózat füstölése utána megállapítást nyert, hogy az ereszlefolyók egy része nincs bekötve a gyűjtőhálózatba. Ezen lefolyók bekötése szükséges, vállalkozót felkértük ajánlattételre.
A műszaki szükségességből elvégzendő pótmunkák elvégzése miatt a Vállalkozási Szerződés 4. számú módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 86075382 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 108259511 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben