Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24059/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ádám Beáta
Teljesítés helye:7100 Szekszárd külterület 0761/22 hrsz.;7100 Szekszárd külterület 0761/22 és 0759/26 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Épiterv Kft.;SIPOS Gáz, Fű tés és Gépészeti Szerelő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ádám Beáta
Nemzeti azonosítószám: AK26200
Postai cím: Árnyas utca 7
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 209438648
E-mail: agbeko@tolna.net
Fax: +36 74000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Ádám Beáta Borászati fejlesztése” a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása c. pályázat keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ádám Beáta Borászati fejlesztés - Építészeti kivitelezési munkákvállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261400-8
További tárgyak:45331000-6
45231300-8
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd külterület 0761/22 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Ádám Beáta Borászati fejlesztés - Építészeti kivitelezési munkák
Tervezés szerint a borászati épület építésének teljes kivitelezése.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

II.2.1) Elnevezés:
Ádám Beáta Borászati fejlesztés - Épületgépészeti kivitelezési és villamossági tervezési és kivitelezési munkák vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45261400-8
45331000-6
45231300-8
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd külterület 0761/22 és 0759/26 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épületgépészetikivitelezési munkák és villanyszerelési kiviteli tervezési és kivitelezési
munkák.
Az épület épületgépészeti (fűtés, hűtés, víz, szennvíz) rendszerének kiépítése a megadott tervek alapján, valamint az épület erős
áramú elektromos hálózatának megtervezése és kivitelezése.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezéshez szükséges az épület erős áramú elektromos hálózatának kiviteli terveinek
elkészítése, valamint azon tervek elkészítése, amelyek a megvalósításhoz vagy a rendeltetésszerű használathoz szükségesek.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10794 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ádám Beáta Borászati fejlesztés - Építészeti kivitelezési munkákvállalkozási szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épiterv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 4 5.
Város: Zomba
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7173
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94167969
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Ádám Beáta Borászati fejlesztés - Épületgépészeti kivitelezési és villamossági tervezési és kivitelezési munkák vállalkozási szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIPOS Gáz, Fű tés és Gépészeti Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kurucz u. 1 9.
Város: Szeksz árd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43274699
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261400-8
További tárgyak:45331000-6
45231300-8
71321000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd külterület 0761/22 és 0759/26 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épületgépészetikivitelezési munkák és villanyszerelési kiviteli tervezési és kivitelezési
munkák.
Az épület épületgépészeti (fűtés, hűtés, víz, szennvíz) rendszerének kiépítése a megadott tervek alapján, valamint az épület erős
áramú elektromos hálózatának megtervezése és kivitelezése.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezéshez szükséges az épület erős áramú elektromos hálózatának kiviteli terveinek
elkészítése, valamint azon tervek elkészítése, amelyek a megvalósításhoz vagy a rendeltetésszerű használathoz szükségesek.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43274699
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIPOS Gáz, Fű tés és Gépészeti Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kurucz u. 1 9.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. A Szerződés 2.1. pontjában rögzített 2018. december 31-i befejezési határidő módosul. Az új teljesítési határidő: 2019. február 24., kivéve az elektromos hálózatra való rákötés és üzempróba, üzembe helyezés határideje, melynek új teljesítési határideje 2019. szeptember 30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A vállalkozási szerződés 2.1. pontjában a szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2018. december 31. napja. A Vállalkozó 2018. november 22. napján kelt megkeresésében arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a vállalkozási szerződés megkötését követően megrendeléseket adott le az alapanyag beszerzésekre, azonban a megrendelés visszaigazolásokban foglaltak értelmében egyes beszállító a szokásos 2-3 hét szállítási határidő helyett 8 hetes határidővel vállalta a teljesítést - tekintettel az országosan fennálló építőipari alapanyaghiányra, illetve a gyártói kapacitások túlterheltségére. Ezért a feleken kívül álló okok miatt nem tartható a vállalkozási szerződésben vállalt teljesítési határidő, szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása.
2. A Vállalkozó 2018. 12.07. napján megkereséssel fordult a Megrendelőhöz azzal kapcsolatban, hogy a kivitelezés befejezéséhez - a Szekszárd, 0759/26.hrsz területre tervezett hálózat átépítésével - szükséges villamos energiát milyen határidő mellett tudja Megrendelő biztosítani, a helyszínen az áramhálózatra való csatlakozás mikor valósul meg.
A Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt, hogy amennyiben 2018. december 20. határidőre a villamos energia kapacitás nem áll rendelkezésre a helyszínen, úgy a beruházást a Vállalkozási szerződésben szereplő véghatáridőre nem áll módjában teljesíteni. A kivitelezés befejezéséhez az elektromos hálózatra való rákötés és üzempróba, üzembe helyezés- szükséges. Megrendelő határidőben, - 2018.04.16. napján - az EON-t felkereste, mely megkeresésre az EON hivatalos levélben értesítette, hogy az elektromos hálózatra való rákötést és üzempróbát a hálózati csatlakozási szerződés visszaérkezésétől, illetve a befizetéstől számított 477 napon belül tudja vállalni. A befizetés Megrendelő részéről 2018. július 3. napján megtörtént, mely alapján a rákötés várható időpontja 2019. III. negyedévére esik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 43274699 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43274699 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben