Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24063/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Görbeháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39., 616 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lanora Solution Fejlesztési és Innovációs Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Görbeháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02672
Postai cím: Böszörményi utca 39.
Város: Görbeháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhász Péter jegyző
Telefon: +36 52578035
E-mail: polghiv@gorbehaza.t-online.hu
Fax: +36 52578010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gorbehaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39., 616 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezése, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
1. Utólagos hőszigetelés készítésé a homlokzatokon és a padlásfödémen.
2. A meglevő homlokzati nyílászárók cseréje a kor követelményeinek megfelelő fa
szerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárókra.
3. A fűtesi rendszer teljes korszerűsítése: a jelenlegi, korszerűtlen gázkazánok cseréje
korszerű, kondenzációs (zárt égésterű) gázkazánra, fűtőtestek, vezetékek,
szerelvények cseréje.
4. Megújuló energiaforrásként napelemek elhelyezése a tetőn.
5. A polgármesteri hivatal épülete védetté van nyilvánítva, ezért az új homlokzati, illetve belső nyílászárók megjelenése igazodjon a meglévő, eredeti nyílászárókhoz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18082 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lanora Solution Fejlesztési és Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kosztolányi Dezső út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: olah.zsolt@lanora.hu
Telefon: +36 303393503
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36.541.771
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39., 616 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezése, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
1. Utólagos hőszigetelés készítésé a homlokzatokon és a padlásfödémen.
2. A meglevő homlokzati nyílászárók cseréje a kor követelményeinek megfelelő fa
szerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárókra.
3. A fűtesi rendszer teljes korszerűsítése: a jelenlegi, korszerűtlen gázkazánok cseréje
korszerű, kondenzációs (zárt égésterű) gázkazánra, fűtőtestek, vezetékek,
szerelvények cseréje.
4. Megújuló energiaforrásként napelemek elhelyezése a tetőn.
5. A polgármesteri hivatal épülete védetté van nyilvánítva, ezért az új homlokzati, illetve belső nyílászárók megjelenése igazodjon a meglévő, eredeti nyílászárókhoz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36.541.771
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lanora Solution Fejlesztési és Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kosztolányi Dezső út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: olah.zsolt@lanora.hu
Telefon: +36 303393503
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/01/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés I.1. pontja
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezését, a meghatározott feladatok ellátását az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
Az alábbiak szerint módosul:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezését, a meghatározott feladatok ellátását az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján, az alábbi módosításokkal:
A Vállalkozó ajánlatában szereplő HeckertSolar NeMo 2.0 60P270 típusú napelempanel helyett azzal megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező Canadian Solar CS6K-270P típusú napelempanel került beépítésre. A műszaki tartalom módosításával kapcsolatban a tervező és a műszaki ellenőr nyilatkozatot adatt ki, melyben megerősítik, hogy a termékek egymással megegyező műszaki paraméterekkel rendelkeznek.
A nyilatkozatok a Vállalkozási szerződés I. számú módosításának mellékletét képezik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indokolás:
Vállalkozó jelezte, hogy beszerzési gondok merültek fel az ajánlatában szereplő napelempanellel kapcsolatban és kérte, hogy helyette az azzal megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező Canadian Solar CS6K-270P típusú napelempanelt szeretné beépíteni. Megrendelő a tervezővel és a műszaki ellenőrrel történt egyeztetést követően a módosításhoz hozzájárult.
Kbt. szerinti:
A Szerződésmódosítás megfelel a jogszabályi [vö. 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdés] követelményeknek, figyelemmel az alábbiakra:
(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha:
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
A módosítás a műszaki tartalom egy elemére vonatkozik, mely elem az eredetivel megegyező műszaki paraméterekkel rendelkezik, így nem befolyásolta volna a közbeszerzési eljárás eredményét.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
A fentiekre tekintettel nem változik a gazdasági egyensúly a nyertes javára.
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A szerződés tárgya nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36.541.771 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36.541.771 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben