Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24168/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszabercel Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4474 Tiszabercel, Fő u. 30. (hrsz.: 532/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zöldinvest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszabercel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK10486
Postai cím: Fő utca 40.
Város: Tiszabercel
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4474
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Zsolt polgármester
Telefon: 42/204-606
E-mail: jegyzo@tiszabercel.hu
Fax: +36 42204606
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszabercel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda épület bővítése Tiszabercel község településen
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvoda épület bővítése Tiszabercel község településen
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4474 Tiszabercel, Fő u. 30. (hrsz.: 532/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
. A tervezett burkolat (térkő) mennyisége 80 m2
. Az tervezett épületben kialakításra
kerül egy új vizesblokk, valamint akadálymentesített vizesblokk is. Az épületmagassága: 3,88
méter. Az épület falai Porotherm téglából készülnek. Belső nyílászárói acélszerkezetűek, külső
nyílászárói fokozott hőszigetelésű műanyag. Falaira 15 cm homlokzati hőszigetelőrendszer
készül, födémre pedig 30 cm szálas hőszigetelés.
2
A munkálatok során felmerülő főbb munkanemek és mennyiségek:
- Zsaluzás és állványozás 607 m2
- Földmunka 58 m2
- Helyszíni beton és vasbeton munka 151,6 m2
- Falazás, kőművesmunka 33,5 m2
- Ácsmunka 4041 m2
- Vakolás és rabicolás
- Nyílászárók beépítése
- Hőszigetelés
- Napelem rendszer telepítése
- Bontás, azbesztmentesítés
476 m2
66 db
1441 m2
18 db
543 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
249 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zöldinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kamilla u. 13.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62991082
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4474 Tiszabercel, Fő 30. (hrsz.: 532/1)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
. A tervezett burkolat (térkő) mennyisége 80 m2
. Az tervezett épületben kialakításra
kerül egy új vizesblokk, valamint akadálymentesített vizesblokk is. Az épületmagassága: 3,88
méter. Az épület falai Porotherm téglából készülnek. Belső nyílászárói acélszerkezetűek, külső
nyílászárói fokozott hőszigetelésű műanyag. Falaira 15 cm homlokzati hőszigetelőrendszer
készül, födémre pedig 30 cm szálas hőszigetelés.
2
A munkálatok során felmerülő főbb munkanemek és mennyiségek:
- Zsaluzás és állványozás 607 m2
- Földmunka 58 m2
- Helyszíni beton és vasbeton munka 151,6 m2
- Falazás, kőművesmunka 33,5 m2
- Ácsmunka 4041 m2
- Vakolás és rabicolás
- Nyílászárók beépítése
- Hőszigetelés
- Napelem rendszer telepítése
- Bontás, azbesztmentesítés
476 m2
66 db
1441 m2
18 db
543 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62991082
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zöldinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kamilla u. 13.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezési határidő meghosszabbítása
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A napkollektor-rendszerhez tartozó szivattyúk, valamint a napelem-rendszer a szállítói kapacitás túlterheltsége miatt nem érkeztek meg határidőre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 62991082 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 62991082 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben