Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24185/2018
CPV Kód:45100000-8
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OT Industries - KVV Kivitelező Zrt.;Terra 21 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02431
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
Telefon: +36 7006570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távvezetéki hibaelhárítási és új fogyasztók bekötési munkáira keretszerződés Főtáv Zrt. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Távvezetéki hibaelhárítási és új fogyasztók bekötési munkáira keretszerződés Főtáv Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Távvezetéki hibaelhárítási és új fogyasztók bekötési munkáira keretszerződés.
A Megrendelő mindenkori szolgáltatási területén, a hőszolgáltatási- és hő termelő létesítményeinekrendeltetésszerű üzemviteléhez szükséges, karbantartási, hibaelhárítási és építési feladatok elvégzése:
- csővezeték építése, hibaelhárítása, javítása (a Megrendelő által üzemeltetett távhő vezetéken; vízvezetéken;szennyvíz elvezető csatornavezetéken, gázvezetéken, gőzvezetéken, olajvezetéken, sűrített levegő vezetéken),
- hibaelhárításhoz és új fogyasztók bekötéséhez kapcsolódó tervezési feladatok,
- meghibásodott szerelvények cseréje,
- acélszerkezeti munkák,
- vasbeton szerkezetek javítási, karbantartási munkái.
Jelen keretszerződés hatálya kiterjed a Főtáv Zrt. mindenkori, teljes üzemeltetési területére. Hőszolgáltatási éshőtermelő létesítményei területén megvalósuló kivitelezési munkákra és szolgáltatásra. (Az eljárás tervezésreés kivitelezésre együttesen irányul.)
Főtáv Zrt. hőtermelő létesítményei a pályázat kiírásának időpontjában:
- Észak-budai fűtőmű - Bp., 1037. Kunigunda útja. 49.,
- Újpalotai fűtőmű - Bp., 1158. Késmárk u. 2-4.,
- Füredi utcai fűtőmű - Bp., 1144. Füredi utca 63.,
- Rákoskeresztúri fűtőmű - Bp., 1173. Gyökér utca 22.,
- Rózsakerti fűtőmű - Bp., 1223. Rákóczi út 15.,
- Rózsakerti gázmotor - Bp., 1223. Rákóczi út 17.,
- Toboz utcai tömbkazán - Bp., 1037. Toboz utca 19.,
- Keleti Károly utcai tömbkazán - Bp., 1024. Keleti Károly utca 11/b.,
- Pinceszer utcai tömbkazán - Bp., 1028. Pinceszer utca 16.,
- Budafoki tömbkazán - Bp., 1222. Magasház utca 2.,
- Közműalagút - Bp., 1203. Topánka utca 3.,
- Dózsa György téri szivattyúállomás - Bp., 1013. Dózsa György tér 4.,
- Gazdagréti szivattyúállomás - Bp., 1118. Szurdok utca 3.,
- Huha hőátalakító - Bp., 1151. Károlyi S. utca 119-121.,
- Gellértfürdő hőellátása - Bp., 1111. Szent Gellért tér 1.,
- Heim Pál kórház hőellátása - Bp., 1089. Üllői út 86.,
- Tahi úti szivattyúház - Bp., 1139. Tahi u.,
- Fánk hőellátása - Bp., 1146. Állatkerti körút 6-12.,
- Káposztásmegyeri szivattyúállomás 76561/69. hrsz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 171 - 307030

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Távvezetéki hibaelhárítási és új fogyasztók bekötési munkáira keretszerződés a Főtáv Zrt. részére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/08/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: OT Industries - KVV Kivitelező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 207.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14536402
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12405621
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Terra 21 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14536402
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12405621
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 600000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2018. szeptember 28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:43210000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Távvezetéki hibaelhárítási és új fogyasztók bekötési munkáira keretszerződés.
A Megrendelő mindenkori szolgáltatási területén, a hőszolgáltatási- és hő termelő létesítményeinekrendeltetésszerű üzemviteléhez szükséges, karbantartási, hibaelhárítási és építési feladatok elvégzése:
- csővezeték építése, hibaelhárítása, javítása (a Megrendelő által üzemeltetett távhő vezetéken; vízvezetéken;szennyvíz elvezető csatornavezetéken, gázvezetéken, gőzvezetéken, olajvezetéken, sűrített levegő vezetéken),
- hibaelhárításhoz és új fogyasztók bekötéséhez kapcsolódó tervezési feladatok,
- meghibásodott szerelvények cseréje,
- acélszerkezeti munkák,
- vasbeton szerkezetek javítási, karbantartási munkái.
Jelen keretszerződés hatálya kiterjed a Főtáv Zrt. mindenkori, teljes üzemeltetési területére. Hőszolgáltatási éshőtermelő létesítményei területén megvalósuló kivitelezési munkákra és szolgáltatásra. (Az eljárás tervezésreés kivitelezésre együttesen irányul.)
Főtáv Zrt. hőtermelő létesítményei a pályázat kiírásának időpontjában:
- Észak-budai fűtőmű - Bp., 1037. Kunigunda útja. 49.,
- Újpalotai fűtőmű - Bp., 1158. Késmárk u. 2-4.,
- Füredi utcai fűtőmű - Bp., 1144. Füredi utca 63.,
- Rákoskeresztúri fűtőmű - Bp., 1173. Gyökér utca 22.,
- Rózsakerti fűtőmű - Bp., 1223. Rákóczi út 15.,
- Rózsakerti gázmotor - Bp., 1223. Rákóczi út 17.,
- Toboz utcai tömbkazán - Bp., 1037. Toboz utca 19.,
- Keleti Károly utcai tömbkazán - Bp., 1024. Keleti Károly utca 11/b.,
- Pinceszer utcai tömbkazán - Bp., 1028. Pinceszer utca 16.,
- Budafoki tömbkazán - Bp., 1222. Magasház utca 2.,
- Közműalagút - Bp., 1203. Topánka utca 3.,
- Dózsa György téri szivattyúállomás - Bp., 1013. Dózsa György tér 4.,
- Gazdagréti szivattyúállomás - Bp., 1118. Szurdok utca 3.,
- Huha hőátalakító - Bp., 1151. Károlyi S. utca 119-121.,
- Gellértfürdő hőellátása - Bp., 1111. Szent Gellért tér 1.,
- Heim Pál kórház hőellátása - Bp., 1089. Üllői út 86.,
- Tahi úti szivattyúház - Bp., 1139. Tahi u.,
- Fánk hőellátása - Bp., 1146. Állatkerti körút 6-12.,
- Káposztásmegyeri szivattyúállomás 76561/69. hrsz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 690000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: OT Industries - KVV Kivitelező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 207.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14536402
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12405621
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Terra-21 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2016
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14536402
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12405621
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. módosítás: A szerződés módosítása szükséges az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - építési beruházás ellenértékének kifizetéséra vonatkozó módosulása miatt. A kifizetési rend változása miatt egyben Ajánlatkérő ügyviteli rendje is módosult, ezért a szerződés ezen részét is módosítani szükséges.
2. módosítás: A keretszerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás előkészítésekor és a keretszerződés megkötésekor a Megrendelő által tervezett megrendelések darabszáma a 2017. évi tervszámok alapján megnövekedett, a Keretszerződés 3.3. pontjában meghatározott rendelkezésre álló, előzetesen 30 hónapra kalkulált keretösszeg (a megnövekedett munkamennyiség miatt) idő előtt felhasználásra fog kerülni.
Megrendelő folyamatosa gazdasági működéséhez és a közszolgáltatáshoz azonban elengedhetetlen a keretszerződés tárgyát képező eszközök folyamatos biztosítása. Mindezekre tekintettel a Kbt. 197. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 141. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás eredeti szerződéses keretösszegét nettó 90.000.000,- Ft (kilencvenmillió forint) összeggel növelik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdés szerinti feltételei fennállnak, figyelemmel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződés értékének 15 %-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, illetve a szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár és a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak lettek volna, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítás követő értéket figyelembe véve határozat volna meg.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 600000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 690000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben