Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24209/2018
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Teljesítés helye:1088 Budapest, VIII. kerület, Vas u. 10. (az Ajánlatkérő székhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELIT Security Group Kft. és HUNEX Team Kft.
Ajánlatkérő típusa:Hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK21157
Postai cím: Vas utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 703785630
E-mail: bence.raboczki@neb.hu
Fax: +36 13911130
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.neb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Hivatal
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Személy- és vagyonvédelmi szolgálat teljesítése a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala elhelyezésére szolgáló, az ajánlatkérő vagyonkezelésében levő 1088. Budapest, Vas u. 10. szám alatti irodaépületben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Személy és vagyonvédelmi szolgálat folyamatos teljesítése:

- 1 fő folyamatos 24 órás recepciós/járőr szolgálat 07.00 és 07.00 óra között
• ebből recepciós szolgálat 07.00-19.00 óra között munkanapokon
• valamint járőr szolgálat 19.00-07.00 óra között munkanapokon, illetve hétvégén 0-24.00 óra között
- 12 hónap + 12 hónap opciós időszakra az összesen tervezett óraszám: 17.520 óra (12 hónapra tervezett óraszám: 8.760 óra/12 hónap)
2. Rendezvénybiztosítási feladatok:
Évente legfeljebb 3 (három) alkalommal, kizárólag az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján (Ajánlatkérőnek a rendezvénybiztosítási feladatok tekintetében megrendelési kötelezettsége nincsen!), legfeljebb 1 napos, legfeljebb 300 (háromszáz) fő részvételével megtartandó zártkörű rendezvény biztosítása az Ajánlatkérő székhelyén. A rendezvénybiztosítási feladatok ellátása kizárólag a rendezvény biztosításához szükséges biztonsági szolgálat, és a biztonsági szolgálat rendezvénybiztosítási feladatellátásához közvetlenül szükséges eszközök biztosítására vonatkozik, nem terjed ki az esetleges tűzbiztonsági, egészségügyi biztosítási, rendőri biztosítási és egyéb szakági feladatokra, illetőleg ezek szervezésére sem.
Évente legfeljebb 3 (három) alkalommal, a Megrendelő eseti megrendelése alapján, a Megrendelő székhelyén megtartandó legfeljebb 300 (háromszáz) fő részvételével zajló, 1 napos rendezvények biztosítása, további 2 fő biztonsági személyzet biztosításával, mely nem tartalmazza a tűzrendészeti, egészségügyi és rendőri biztosítás költségeit. A szerződés keretmennyisége: 48 óra. 12 hónapra + 12 hónap opciós időszakra az összesen tervezett óraszám: 96 óra (12 hónapra tervezett óraszám: 48 óra/12 óra).
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 23. §-sa, valamint a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben foglaltaknak megfelelően minősített adatot kezel, biztonsági területként titkos ügykezelő helyiséget üzemeltet. A minősített adat védelméről szóló CLV. törvény 10. alcímében foglaltak szerint a biztonsági területre csak személyi biztonsági tanúsítvány birtokában engedélyezett a belépés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42508800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Személy- és vagyonvédelmi szolgálat teljesítése a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala elhelyezésére szolgáló, az ajánlatkérő vagyonkezelésében levő 1088. Budapest, Vas u. 10. szám alatti irodaépületben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1088 Budapest, VIII. kerület, Vas u. 10. (az Ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Személy és vagyonvédelmi szolgálat folyamatos teljesítése:

- 1 fő folyamatos 24 órás recepciós/járőr szolgálat 07.00 és 07.00 óra között
• ebből recepciós szolgálat 07.00-19.00 óra között munkanapokon
• valamint járőr szolgálat 19.00-07.00 óra között munkanapokon, illetve hétvégén 0-24.00 óra között
- 12 hónap + 12 hónap opciós időszakra az összesen tervezett óraszám: 17.520 óra (12 hónapra tervezett óraszám: 8.760 óra/12 hónap)
2. Rendezvénybiztosítási feladatok:
Évente legfeljebb 3 (három) alkalommal, kizárólag az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján (Ajánlatkérőnek a rendezvénybiztosítási feladatok tekintetében megrendelési kötelezettsége nincsen!), legfeljebb 1 napos, legfeljebb 300 (háromszáz) fő részvételével megtartandó zártkörű rendezvény biztosítása az Ajánlatkérő székhelyén. A rendezvénybiztosítási feladatok ellátása kizárólag a rendezvény biztosításához szükséges biztonsági szolgálat, és a biztonsági szolgálat rendezvénybiztosítási feladatellátásához közvetlenül szükséges eszközök biztosítására vonatkozik, nem terjed ki az esetleges tűzbiztonsági, egészségügyi biztosítási, rendőri biztosítási és egyéb szakági feladatokra, illetőleg ezek szervezésére sem.
Évente legfeljebb 3 (három) alkalommal, a Megrendelő eseti megrendelése alapján, a Megrendelő székhelyén megtartandó legfeljebb 300 (háromszáz) fő részvételével zajló, 1 napos rendezvények biztosítása, további 2 fő biztonsági személyzet biztosításával, mely nem tartalmazza a tűzrendészeti, egészségügyi és rendőri biztosítás költségeit. A szerződés keretmennyisége: 48 óra. 12 hónapra + 12 hónap opciós időszakra az összesen tervezett óraszám: 96 óra (12 hónapra tervezett óraszám: 48 óra/12 óra).
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 23. §-sa, valamint a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben foglaltaknak megfelelően minősített adatot kezel, biztonsági területként titkos ügykezelő helyiséget üzemeltet. A minősített adat védelméről szóló CLV. törvény 10. alcímében foglaltak szerint a biztonsági területre csak személyi biztonsági tanúsítvány birtokában engedélyezett a belépés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A Rendezvénybiztosítási szolgáltatás ellátásának Nettó Vállalkozói Díja a szerződés szerinti feladatok ellátása tekintetében rendezvényenként/alkalmanként (Ft) 2
2 Hibás teljesítési kötbér vállalt mértéke a nettó havi átalánydíj %-ában (legalább 5%, legfeljebb 20%) 25
3 A Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományon belül az ajánlattevővel munkaviszonyban álló munkavállalók aránya (%) 40
4 5.1.A jelen szerződés keretében a személy- és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások ismertetése, ezen módszerek és megoldások kidolgozottságának mértéke és szakmai m 25
5 5.2.A jelen szerződés keretében alkalmazni kívánt személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási eljárása folyamatának, módszerének ismertetése, ezen folyamatok és mó 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – A folyamatos biztonsági szolgáltatás ellátásának nettó Havi Vállalkozói Díja a szerződés szerinti feladatok ellátása tekintetében (Ft) Súlyszám - 48
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: + 12 hónap opciós időszak. A Kbt. 58.§ (1) bekezdése szerinti opció igénybevételének lehetőségével élhet az Ajánlatkérő, ennek értelmében az Ajánlatkérő további 12 hónapra vonatkozó opciós jogot köt ki. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:225. §-sa, 6:226 §-sa alapján)
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELIT Security Group Kft. és HUNEX Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: info@elitsecurity.eu
Telefon: +36 17766220
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11900502-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42508800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ELIT Security Group Kft. és HUNEX Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11900502-2-41

Hivatalos név: T.O.M. CONTROLL 2001 Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráby Mátyás utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883664-2-41

Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angol utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12698084-2-44

Hivatalos név: KÖT R SECURITY&SERVICE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre utca 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300713-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/11/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges