Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24218/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.
Teljesítés helye:4400-Nyíregyháza, Család utca 19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KE-VÍZ 21 ZRT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK05773
Postai cím: Népkert utca 12.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Páyer Krisztina
Telefon: +36 42314433
E-mail: jool@nyirtavho.hu
Fax: +36 42314585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő KFT-nél
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
4400-Nyíregyháza, Család utca 19. szám alatt lévő Örökösföldi telephely külső energetikai felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400-Nyíregyháza, Család utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész:
4400-Nyíregyháza, Család utca 19. szám alatt lévő Örökösföldi telephely külső energetikai felújítása.
Külső homlokzati -és lapostető hőszigetelés, nyílászárócsere.
Napelem modul 270 Wp 1x10,26 kW teljesítményű polikristályos napelemek.
Az inverter típusa Fronius vagy SMA, vagy más, az E-ON által elfogadott 10 kVA-es típus lehet, telepítés alumínium tartószerkezet segítségével, a tetőn elhelyezett beton kockákhoz rögzítve.
Az épület tetőszerkezetének szigetelése min. 2 réteg bitumenes szigetelőlemezzel készül, valamint 20 cm AUSTROTHERM AT-N100 lépésálló hőszigeteléssel lesz ellátva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8704 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Család u. 19.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 ZRT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44284796
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400-Nyíregyháza, Család utca 19.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész:
4400-Nyíregyháza, Család utca 19. szám alatt lévő Örökösföldi telephely külső energetikai felújítása.
Külső homlokzati -és lapostető hőszigetelés, nyílászárócsere.
Napelem modul 270 Wp 1x10,26 kW teljesítményű polikristályos napelemek.
Az inverter típusa Fronius vagy SMA, vagy más, az E-ON által elfogadott 10 kVA-es típus lehet, telepítés alumínium tartószerkezet segítségével, a tetőn elhelyezett beton kockákhoz rögzítve.
Az épület tetőszerkezetének szigetelése min. 2 réteg bitumenes szigetelőlemezzel készül, valamint 20 cm AUSTROTHERM AT-N100 lépésálló hőszigeteléssel lesz ellátva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46292763
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
., A felek a szerződés 3. pontját a felek módosítják. Az eredeti szerződési feltétel:
„3., A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:
Vállalkozói díj:nettó 44.284.796 Ft + ÁFA”
Módosított szerződési feltétel:
„3., A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:
Vállalkozói díj:nettó 46.292.763 Ft + ÁFA”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A födém eredetileg elburkolt vasbeton szerkezetének kivitelező által történő feltárása során vált ismertté, hogy az északi és keleti homlokzaton az acélszerkezetek megerősítése szükséges a megfelelő statikai védelem biztosításához.
A 2018.03.20-án kelt E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása alapján az E.On által használt helyiség lábazat szigetelésének és nyílászáró cseréjének követelményei a beruházás költségét és a kivitelezés teljesítési határidejét jelentősen megnövelték volna, ezért a 2018.06.21-én kelt E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása alapján, az abban foglalt feltételek teljesítésével a földszinti fűtetlen terek födémének szigetelése a jóváhagyott kiviteli tervek szerint a elvégezhető, ezzel teljesítve az előírt energetikai követelményeket..
Mindezek miatt szükségessé vált pótmunka megrendelése, illetve bizonyos munkanemek elhagyása.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44284796 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46292763 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben