Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24231/2018
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest, XXI. kerület, Csónak utca (Damjanich János u. - Hajós utca) hrsz.: 206185
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gerulus Keresk edelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23328
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 14276100
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csepel.hu/
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15622
Postai cím: Szent Imre tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Vincze Anikó
Telefon: +36 14276100
E-mail: vincze.aniko@budapest21.hu
Fax: +36 12764768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csepel.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: XXI. kerület belterületi utak szilárd útburkolat építése, valamint csapadékvíz elvezetése a hozzá tartozó járda építéssel a Sügér, Csónak és Repkény utcákban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés a „XXI. kerület belterületi utak szilárd útburkolat építése, valamint csapadékvíz elvezetése a hozzá tartozó járda építéssel a Sügér, Csónak és Repkény utcákban” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, a 2. részben /Csónak utca, Hrsz.: 206185 (Damjanich János u. - Hajós utca) útépítése, járdaépítése és csapadékvíz csatorna építése /:
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XXI. kerület, Csónak utca (Damjanich János u. - Hajós utca) hrsz.: 206185
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. közbeszerzési rész - Csónak utca, Hrsz.: 206185 (Damjanich János u. - Hajós utca)
útépítése, járdaépítése és csapadékvíz csatorna építése
útépítés 96 m hosszon
járdaépítés 177 m hoss zon
csatorna építése 7 m hossz on
víznyelőakna építés: 1 db
ültetett tisztítóakna: 1 db
szikkasztó akna építése 3 db
„k” szegélyes folyóka szivárg ó testtel 55 fm
„K” szegélyes folyóka 26 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13708 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „XXI. kerület belterületi utak szilárd útburkolat építése, valamint csapadékvíz elvezetése a hozzá tartozó járda építéssel a Sügér, Csónak és Repkény utcákban” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, a 2. részben /Csónak utca, Hrsz.: 206185 (Damjanich János u. - Hajós utca) útépítése, járdaépítése és csapadékvíz csatorna építése /
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gerulus Keresk edelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 61/36.
Város: Délegy háza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2337
Ország: HU
E-mail: info@gerulus.hu
Telefon: +36 305 558472
Internetcím(ek): (URL) www.gerulus.hu
Fax: +36 24402330
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38277401
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213316-1
További tárgyak:45232450-1
45232410-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XXI. kerület, Csónak utca (Damjanich János u. - Hajós utca) hrsz.: 206185
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. közbeszerzési rész - Csónak utca, Hrsz.: 206185 (Damjanich János u. - Hajós utca)
útépítése, járdaépítése és csapadékvíz csatorna építése
útépítés 96 m hosszon
járdaépítés 177 m hoss zon
csatorna építése 7 m hossz on
víznyelőakna építés: 1 db
ültetett tisztítóakna: 1 db
szikkasztó akna építése 3 db
„k” szegélyes folyóka szivárg ó testtel 55 fm
„K” szegélyes folyóka 26 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40084524
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gerulus Keresk edelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 61/36.
Város: Délegyháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2337
Ország: HU
E-mail: info@gerulus.hu
Telefon: +36 305 558472
Internetcím(ek): (URL) www.gerulus.hu
Fax: +36 24402330
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Szerződés IX./1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A díj jellege, mértéke: A Kivitelező a díjat a Közbeszerzési Eljárás során kiadott árazatlan költségvetés alapul vételével határozta meg. Felek rögzítik, hogy a költségvetést nem lehet a szerződés tárgyát képező munkák körének szűkítéseként értelmezni. A Kivitelező kijelenti, hogy a díj magában foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti árelemeket.
A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege:
nettó 38.277.401 Ft + Áfa, azaz bruttó 48.612.299,- Ft, azaz negyvennyolcmillió-hatszáztizenkettőezer-kettőszázkilencvenkilenc forint.
Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjba a tartalékkeret nem tartozik bele.
A tartalékkeret összege: nettó 1.531.096 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.944.492 Ft, azaz bruttó egymillió-kilencszáznegyvennégyezer-négyszázkilencvenkét forint.
Az 1. számú szerződésmódosítás mellékletében szereplő feladatok elvégzésének ellenértéke: nettó 1.807.123 Ft + Áfa, azaz bruttó 2.295.046 Ft.
Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik. Tekintettel arra, hogy jelen beruházás építési engedély köteles, így a fordított Áfa fizetés szabályait kell alkalmazni.
3. A Szerződés XIII. 2. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve az „1. számú módosítás alapján történő számlázási ütem” résszel egészül ki:
Részszámlázási ütem Számlázható vállalkozói díj (az eredeti teljes nettó vállalkozói díj %-a)
Előleg 5 %
1. részszámla (az eredeti szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 25 %
2. részszámla (az eredeti szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 35%
3. részszámla (az eredeti szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 30%
Végszámla (az eredeti szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés és valamennyi szerződés szerinti kötelezettség, valamint az 1. sz. módosítás alapján szükséges építési munkák teljesítése esetén) 10% (előleg igénylése esetén az azzal csökkentett összeg tüntethető fel fizetendő díjként)
1. számú módosítás alapján történő számlázási ütem:
Számlázási ütem Számlázható vállalkozói díj
Az 1. sz. módosítás alapján szükséges építési munkák elvégzését követően. nettó 1.807.123 Ft + Áfa
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján megvizsgált feltételek és a Szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:
1. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nettó 1.807.123 Ft + Áfa.
2. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
3. A szerződés módosításának műszaki-szakmai jellegű összefoglalása:
Csapadékvíz elvezetés:
A Munkaterület átadás átvételi eljárás során a Fővárosi Vízművek jelezte, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez nem járul hozzá az ivóvíz hálózat védelme érdekében. A meglévő eternit gerinchálózat védelme nem engedi meg a szikkasztó kutak zöld sávban történő telepítését, ezért kifogást emelt a tervezett szikkasztó rendszer telepítése ellen. Ugyancsak nemtetszését fejezte ki a szivárgó test fölé tervezett folyóka rendszerrel kapcsolatban, mely csőhálózati hiba esetén a helyreállítást nehezíti. Kivitelező egyeztető tárgyalások során, tervező bevonásával új tervet készített, mely érintette a csapadékvíz rendszert és az útpálya kialakítását is. A tervek az E-közmű rendszerén elfogadásra kerültek. Ennek a megvalósítása tette szükségessé a jelenlegi költségvetés módosításokat.
A vízelvezető rendszer a Vízvezeték védőtávolságán kívül a járda alá épített blokkos rendszerrel épül ki. Így az üzemeltető számára az egységesebb rendszer kedvezőbb.
Az útpálya kiszélesedett, és K szegéllyel vezeti a csapadékvizet a víznyelőkbe, melyek szennyfogó kosárral szereltek. A terv elhagyta a külön folyóka rendszert és a szivárgó testet, az útburkolat szélesítésével pótolta. A szivárgó test teljesítményét a blokkos rendszerrel pótolja.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 38277401 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40084524 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben