Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:24246/2018
CPV Kód:30216000-6
Ajánlatkérő:Tolna Megyei Balassa János Kórház
Teljesítés helye:Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5-7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Balassa János Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95176400
Postai cím: Béri Balogh Ádám Utca 5-7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balogh Barbara
Telefon: +36 74501500/269
E-mail: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu
Fax: +36 74501687
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszerzes.tmkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.18-17-2017-00047 - Eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000035912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30216000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-2.2.18-17-2017-00047 - Eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30216000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tételszám Megnevezés Mennyiség
1. Betegazonosításra alkalmas kisméretű mobil eszköz a szükséges alkalmazói szoftverekkel 170 db
2. Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás a szükséges alkalmazói szoftverekkel 17 db
3. Betegazonosító karszalag nyomtató 1 db
4. Betegazonosító karszalag 30 000 db
5. Öntapadós egy vagy két dimenziós kóddal ellátott címke 2000 db
6. Központi betegazonosító rendszer-szoftver 1 db
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és szerződéses feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00047

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13206 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFOP-2.2.18-17-2017-00047 - Eszközök beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86890764
Postai cím: Máriaremetei út 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: info@ierp.hu
Telefon: +36703202785
Internetcím(ek): (URL) www.ierp.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46250000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30216000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30216000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5-7.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tételszám Megnevezés Mennyiség
1. Betegazonosításra alkalmas kisméretű mobil eszköz a szükséges alkalmazói szoftverekkel 170 db
2. Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás a szükséges alkalmazói szoftverekkel 17 db
3. Betegazonosító karszalag nyomtató 1 db
4. Betegazonosító karszalag 30 000 db
5. Öntapadós egy vagy két dimenziós kóddal ellátott címke 2000 db
6. Központi betegazonosító rendszer-szoftver 1 db
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és szerződéses feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46250000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86890764
Postai cím: Máriaremetei út 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: info@ierp.hu
Telefon: +36 703202785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás tartalma: Az Adásvételi Szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.1. A szerződés teljesítésének határideje: 2018. október 31. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Adásvételi Szerződés 1. sz. módosításának 1. sz. mellékletét képező akadályközlési jelentésben foglaltak alapján az Eladó a Betegazonosító Rendszer (továbbiakban: BAR) szoftver bevezetése során akadályba ütközött, mivel a telepítéséhez nem állt rendelkezésre a megfelelő infrastruktúra, azaz a vezeték nélküli Wifi hálózat, így a kiszállított mobil hardvereszközöket nem tudta telepíteni, a BAR rendszerbe integrálni, tesztelni és oktatni sem.a Adásvételi Szerződés 5.1. pontja alapján a szerződés teljesítésének határideje a szerződés megkötésétől számított 3 hónap, de legkésőbb 2018. augusztus 31. napja, azonban – az Adásvételi Szerződés 1. sz. módosításának 1. sz. mellékletét képező akadályközlési jelentésben részletezett - a feleken kívül álló és előre nem látható okok következtében beállott körülmények miatt keletkezett akadály miatt a teljesítési határidő nem tartható, így annak módosítása indokolt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46250000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46250000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben