Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:24257/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Daruszentmiklós Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Daruszentmiklós , Fő utca 53/d hrsz. 32/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dunabau 777" Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Daruszentmiklós Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK25109
Postai cím: Fő utca 53/D.
Város: Daruszentmiklós
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2423
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +06 25505403
E-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu
Fax: +06 25505402
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.daruszentmiklos.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Daruszentmiklóson
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Daruszentmiklóson
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Daruszentmiklós , Fő utca 53/d hrsz. 32/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épületenergetikai fejlesztés a Polgármesteri Hivatal épületében. A fejlesztés eredményeképpen komplex épületenergetikai fejlesztésre kerül sor a Polgármesteri Hivatal épületében utólagos külső és belső oldali szigetelés, nyílászáró korszerűsítés, a fűtési/HMV/hűtési rendszerek korszerűsítése és napelemes rendszer kiépítése révén. A projekt megvalósítási helyszíne: 2423 Daruszentmiklós , Fő utca 53/d hrsz. 32/1. Az ingatlan önkormányzati tulajdonban van.

Mennyisége:
Munkanem Mennyiség
külső falak hőszigetelése 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel; 176m2
tetőteret határoló szerkezet hőszigetelése 28 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel 111m2
padlásfödém szerkezetek hőszigetelése 22 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel 7 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12140 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Daruszentmiklóson
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dunabau 777" Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József körút 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail: dunabaudeak@gmail.com
Telefon: +3670 3010031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28344631
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111000-8
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Daruszentmiklós, Fő utca 53/d hrsz. 32/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].
Épületenergetikai fejlesztés a Polgármesteri Hivatal épületében. A fejlesztés eredményeképpen komplex épületenergetikai fejlesztésre kerül sor a Polgármesteri Hivatal épületében utólagos külső és belső oldali szigetelés, nyílászáró korszerűsítés, a fűtési/HMV/hűtési rendszerek korszerűsítése és napelemes rendszer kiépítése révén. A projekt megvalósítási helyszíne: 2423 Daruszentmiklós , Fő utca 53/d hrsz. 32/1. Az ingatlan önkormányzati tulajdonban van.

Mennyisége:
Munkanem Mennyiség
külső falak hőszigetelése 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel; 176m2
tetőteret határoló szerkezet hőszigetelése 28 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel 111m2
padlásfödém szerkezetek hőszigetelése 22 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel 7 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28344631
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dunabau 777" Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József krt. 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail: dunabaudeak@gmail.com
Telefon: +3670 7757355
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás módosult a szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki ellenőri nyilatkozatban felsorolt tételek alapján.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezővel történt személyes egyeztetésen az eredeti árajánlattól eltérő kivitelezés elvégzésére merült fel igény.
A felmerült igények:
Ácsmunkák és tetőfedés tételek helyett azzal egyenértékű, azonos műszaki tartalmú és költség értékű palatető fedési, párazárási munkák elvégzése.
A módosítást az alábbiak indokolják:
A régi palára a Vállalkozó napelemeket helyezett. A régi pala elöregedése miatt a napelemek felhelyezésekor nagyarányú palatörés keletkezett volna, ami egyrészt tető beázást okozna és ezáltal a hőszigetelés rongálódna, másrészt a palatörés által azbeszt szabadul fel, mely az egészségre veszélyes. A pályázati felhívás előírja az azbesztmentesítést. Az azbesztmentesítési lehetőségeket és a projektben illetve az önkormányzat költségvetésében lévő erőforrásokat figyelembe véve döntött a Megrendelő és a Vállalkozó az azbesztmentesítési mód kiválasztásáról, így a palatetőre zsindelyfedés került, megakadályozva ezáltal a palatörés által okozott azbesztterhelést.
Emiatt és a hőszigetelés miatt is szükségessé vált a héjazat cseréje és a hozzá kapcsolódó eresz cseréje.
A felmerült változtatás elvégzését Megrendelő és megrendelő műszaki ellenőre szükségesnek tartja. A fent említett igények miatt szükséges a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28344631 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28344631 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben