Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24259/2018
CPV Kód:79341000-6
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3, HUZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Littmann Éva
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.mnb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kommunikációs szolgáltatások nyújtása az MNB számára
Hivatkozási szám: KBE/79/2016
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kommunikációs szolgáltatások nyújtása az MNB számára
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
További tárgyak:79822500-7
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlattevő feladata a pénzügyi tudatosság növelése érdekében tervezett kommunikációs kampányok, abankjegycsere program kommunikációjának, valamint a 2016-2017. évi általános kommunikációs feladatokeredményes végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő tájékoztatási feladatokmegvalósítása, stratégia és javaslatok összeállítása az alább meghatározott részfeladatok szerinti bontásban.
1. Kreatív tervezéssel, gyártással kapcsolatos feladatok (becsült érték nettó 148 500 000 HUF):
- kreatív stratégia készítés,
- kreatív tervezés (szövegírás, grafikai tervezés),
- kreatív anyagok gyártása és produkciós munkák kivitelezése,
- ügynökségi szolgáltatások.
2. Médiavásárlással kapcsolatos feladatok (Becsült érték nettó 220 500 000 HUF):
- média stratégia készítés,
- médiaterv készítése,
- médiavásárlás,
- médiakampányok utóértékelésére,
- ügynökségi szolgáltatások.
3. PR és rendezvényszervezési feladatok (Becsült érték: nettó 81 000 000 HUF):
- átfogó PR stratégia kidolgozása,
- PR kampányok tervezése és lebonyolítása,
- PR filmek, fotó- és videó dokumentációk készítése,
- sajtó- és PR-rendezvények szervezése,
- kríziskommunikációs feladatok ellátása,
- ügynökségi szolgáltatások.
A rendelkezésre álló keretösszeg nettó 450 000 000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/11/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 049 - 090255

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kommunikációs szolgáltatások nyújtása az MNB számára.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: media@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 450000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosításra a Kbt.142.§ (2) bekezdése alapján került sor.
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.11.30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http//www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http//www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79341000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
További tárgyak:79822500-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlattevő feladata a pénzügyi tudatosság növelése érdekében tervezett kommunikációs kampányok, a bankjegycsere program kommunikációjának, valamint a 2016-2017. évi általános kommunikációs feladatokeredményes végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő tájékoztatási feladatokmegvalósítása, stratégia és javaslatok összeállítása az alább meghatározott részfeladatok szerinti bontásban.
1. Kreatív tervezéssel, gyártással kapcsolatos feladatok (becsült érték nettó 148 500 000 HUF):
- kreatív stratégia készítés,
- kreatív tervezés (szövegírás, grafikai tervezés),
- kreatív anyagok gyártása és produkciós munkák kivitelezése,
- ügynökségi szolgáltatások.
2. Médiavásárlással kapcsolatos feladatok (Becsült érték nettó 220 500 000 HUF):
- média stratégia készítés,
- médiaterv készítése,
- médiavásárlás,
- médiakampányok utóértékelésére,
- ügynökségi szolgáltatások.
3. PR és rendezvényszervezési feladatok (Becsült érték: nettó 81 000 000 HUF):
- átfogó PR stratégia kidolgozása,
- PR kampányok tervezése és lebonyolítása,
- PR filmek, fotó- és videó dokumentációk készítése,
- sajtó- és PR-rendezvények szervezése,
- kríziskommunikációs feladatok ellátása,
- ügynökségi szolgáltatások.
A rendelkezésre álló keretösszeg nettó 450 000 000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 494 900 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: media@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Módosítások (Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján):
1.Keretösszeg: eredeti nettó 450 000 000 Ft., módosítás, a keretösszeg emelése nettó 44 900 000 Ft.-tal
2.Szerződés hatálya: eredeti: 2018.november 30., de legfeljebb a keretösszeg kimerülése, módosított: ugyanezen tárgyban a Megbízó által lefolytatott közbeszerzési eljárás sikeres lezárásaként megkötendő keretszerződés hatályba lépésének napját követő nap, de legfeljebb a szerződésmódosítással nettó 44 900 000 Ft. összeggel megnövelt keretösszeg kimerüléséig.
Fentiekre tekintettel a jelen tájékoztató VII.1.5) pontjában megadott szerződési időtartam módosulhat.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás ereedményeként az ellenérték növekedése (nettó 44 900 000 Ft.) nem éri el a) az uniós értékhatárt b)az eredeti szerződés értékének (nettó 450 000 000 Ft.) 10 %-át valamint a módosítás nem változtatja meg a szezrődés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (a Kbt. 141.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 450000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 494900000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben