Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:24261/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Szociális Gondozási Központ, Magyarország, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. (hrsz: 13) Polgármesteri Hivatal, Magyarország, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. (hrsz: 18)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Korkon Hőkamera Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17244
Postai cím: Szabadság tér 5.
Város: Cibakháza
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Zoltán polgármester
Telefon: 0656477001
E-mail: palyazat@cibakhaza.hu
Fax: 0656577032
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cibakhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cibakhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés Cibakháza, Polgármesteri Hivatal és a Szociális Gondozási Központ biomassza alapú fűtésének kialakítására, központi kazánház és fűtő távvezeték hálózat kiépítésével„
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés Cibakháza, Polgármesteri Hivatal és a Szociális Gondozási Központ biomassza alapú fűtésének kialakítására, központi kazánház és fűtő távvezeték hálózat kiépítésével„
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szociális Gondozási Központ, Magyarország, 5462
Cibakháza, Szabadság tér 6. (hrsz: 13)
Polgármesteri Hivatal, Magyarország, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. (hrsz: 18)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata az „Önkormányzati intézmények környezettudatos,
energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán” pályázat keretében a Szociális
Gondozási Központ, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. (hrsz.:13) és Polgármesteri Hivatal, 5462
Cibakháza, Szabadság tér 5. (hrsz.: 18) épületeit egy újonnan épülő központi biomassza kazánházból
tervezi fűteni a helyben elérhető, megújuló energiaforrások hasznosítása által.
A beruházás keretében kiépítésre kerül egy telken belüli fűtő távvezeték hálózat és egy új központi
kazánház (Szabadság tér 6. szám alatti ingatlan végében). Az épület két fő részből épül fel. Nyitott
szín kerül kialakításra az épület északi homlokzatán, míg az épület többi része a kazánház és a 2db
napi tárolót foglalja magába. A kazánház részen két db kazán kerül elhelyezésre a csatlakozó
kéményekkel, gépészeti terv szerint.
A tervezési munkával érintett épületek rendelkeznek központi fűtési rendszerekkel, melyekhez a
fűtési távvezeték hálózat csatlakoztatható.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes
ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00007 azonosítószámú és „Önkormányzati intézmények környezettudatos, energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán” című projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14618 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés Cibakháza, Polgármesteri Hivatal és a Szociális Gondozási Központ biomassza alapú fűtésének kialakítására, központi kazánház és fűtő távvezeték hálózat kiépítésével„
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Korkon Hőkamera Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút sor 12.
Város: Nógrád
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2642
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69 598 753
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szociális Gondozási Központ, Magyarország, 5462
Cibakháza, Szabadság tér 6. (hrsz: 13)
Polgármesteri Hivatal, Magyarország, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. (hrsz: 18)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata az „Önkormányzati intézmények környezettudatos,
energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán” pályázat keretében a Szociális
Gondozási Központ, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. (hrsz.:13) és Polgármesteri Hivatal, 5462
Cibakháza, Szabadság tér 5. (hrsz.: 18) épületeit egy újonnan épülő központi biomassza kazánházból
tervezi fűteni a helyben elérhető, megújuló energiaforrások hasznosítása által.
A beruházás keretében kiépítésre kerül egy telken belüli fűtő távvezeték hálózat és egy új központi
kazánház (Szabadság tér 6. szám alatti ingatlan végében). Az épület két fő részből épül fel. Nyitott
szín kerül kialakításra az épület északi homlokzatán, míg az épület többi része a kazánház és a 2db
napi tárolót foglalja magába. A kazánház részen két db kazán kerül elhelyezésre a csatlakozó
kéményekkel, gépészeti terv szerint.
A tervezési munkával érintett épületek rendelkeznek központi fűtési rendszerekkel, melyekhez a
fűtési távvezeték hálózat csatlakoztatható.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes
ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69.994.714
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Korkon Hőkamera Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút sor 12.
Város: Nógrád
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2642
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás: Felek a vállalkozási szerződés
a) 2.1. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) és (3) bekezdésében, illetve a 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
2.1. A szerződés teljesítési határideje: 2018. november 30. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
b) 3.2. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják (a módosítás félkövér, dőlt, aláhúzott kiemeléssel van jelölve):

3.2. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 69.994.714,- Ft, azaz nettó hatvankilencmillió-kilencszázkilencvennégyezer-hétszáztizennégy forint összegben állapítják meg.
c) 4.1. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (29 és (3) bekezdésében foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják (a módosítás félkövér, dőlt, aláhúzott kiemeléssel van jelölve):
4.1. Vállalkozó 3 részszámla (25%-os, 50%-os, 75%-os készültségnél - az eredeti vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalom és költségvetés figyelembe vételével) és 1 (egy) végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására jogosult. Vállalkozó a 2018. október 24. napján megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítása szerinti többlet vállalkozói díj összegét, a nettó 395.961,-Ft összeget, a végszámlában számlázhatja ki.
d) műszaki tartalmát a melléklet szerinti műszaki tartalommal kiegészítik (módosítják) a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) és (3) bekezdésében, illetve a 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra,

e) költségvetését a melléklet szerinti műszaki tartalommal kiegészítik (módosítják) a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.

2. sz. módosítás: Felek a tárgyban létrejött és 2018. október 24. napján módosított (1. számú módosítás) vállalkozási szerződés
a) 2.1. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
2.1. A szerződés teljesítési határideje: 2018. december 31. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.

b) műszaki tartalmát a melléklet szerinti műszaki tartalommal módosítják (1. megváltozik a kémény kialakításának műszaki megoldása, 2. pótmunkaként megrendelt betonozásai munkák kerülnek be a vállalkozási szerződés műszaki tartalmába) a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra,

c) költségvetését a melléklet szerinti műszaki tartalommal módosítják a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítás indokolása:

A vállalkozási szerződés teljesítése során olyan előre nem látható munkák elvégzése és műszaki tartalom módosítás vált szükségessé, amely miatt a Feleknek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát, költségvetését és a teljesítési határidejét módosítaniuk volt szükséges.
A módosítás műszaki tartalmát a melléklet szerinti megrendelői és vállalkozói nyilatkozatok részletesen tartalmazzák.

A szerződés módosítás közbeszerzési-jogi indokolása:
a) teljesítési határidő módosítása
A teljesítési határidő módosítása tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállnak.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek szerint a szerződés akkor módosítható, ha
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a teljesítési határidő módosítása, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) az Ajánlatkérő (a mellékelt nyilatkozatokból kiolvashatóan) nem láthatta előre mindazon körülményeket, amelyek a szerződés módosítás jogalapját jelentik,
b) a módosítás egyáltalán nem érintette a szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződés célja egy meghatározott épülettel összefüggő építési kivitelezési tevékenységek elvégzése),
c) a vállalkozói díj összege (ellenértéke) nem került módosításra.

b) műszaki tartalom módosítása:
A műszaki tartalom módosítása tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállnak.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek szerint a szerződés akkor módosítható, ha
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a műszaki tartalom módosítása, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) az Ajánlatkérő (a mellékelt nyilatkozatokból kiolvashatóan) nem láthatta előre mindazon körülményeket, amelyek a szerződés módosítás jogalapját jelentik,
b) a módosítás egyáltalán nem érintette a szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződés célja egy meghatározott épülettel összefüggő építési kivitelezési tevékenységek elvégzése),
c) a vállalkozói díj összege (ellenértéke) nem került módosításra.

c) költségvetés módosítása:

Megállapítható, hogy a szerződés költségvetésének módosítása közvetlenül összefügg a műszaki tartalom módosításával, így ezen körülmény módosítása megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítására a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt kerül sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 69.994.714 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 69.994.714 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben