Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:24317/2018
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:Valamennyi rész tekintetében az ajánlatkérő központi ügyintézési helye (1037 Budapest, Kunigunda u. 64.) és egyedileg meghatározott pontok között, Magyarország és adott esetben az Európai Unió területén, vagy azon kívüli területen
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Telekom Nyrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Koronczay Ildikó
Címzett:
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtva.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Telekom Nyrt.
Postai cím: Krisztina krt. 55.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Schlegl.Robert@t-systems.hu
Címzett:
Telefon: +36 304941565
E-mail:
Fax: +36 14521297
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Alkalmi vezetékes hang- és adatátviteli vonalak biztosítása egyes részei az MTVA részére (I. rész: alkalmi SDI vonalak létesítése) 48 hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés(ek) keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 5
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Valamennyi rész tekintetében az ajánlatkérő központi ügyintézési helye (1037 Budapest, Kunigunda u. 64.) és egyedileg meghatározott pontok között, Magyarország és adott esetben az Európai Unió területén, vagy azon kívüli területen
NUTS-kód HU
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/07/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Alkalmi vezetékes hang- és adatátviteli vonalak biztosítása az MTVA részére, 48 hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett.
I. rész - alkalmi SDI vonalak létesítése
Évente összesen 300 darab, illetve a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint legfeljebb további (+) 400 % ideiglenesen kiépített kép- és hangátvitelre szolgáló tömörített, vagy tömörítetlen összeköttetés (HD/SD-SDI), és az ezen összeköttetések forgalmát a szolgáltatótól az MTVA Kunigunda útjai telephelye közötti átadó hálózat, amely legalább 3 db állandó HD/SD-SDI összeköttetéssel rendelkezik.
A szolgáltatással összefüggésben elvárt részletes követelményeket az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátott végleges ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64200000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 2525407999 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Ajánlati ár (havi díj, nettó Ft)85
2. Az alkalmi vonalakra vállalt, megrendeléstől számított üzembe helyezési határidő (nap)10
3. Az MTVA és a szolgáltató közötti bejátszó hálózatra vállalt, a szerződéskötéstől számított kiépítési határidő (nap)5
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 249 - 436589
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/24 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 164 - 293822
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/28 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. szerződésmódosítás szerinti szöveg:
A Szerződés 6.1. pontja
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 52 hónapig terjedő határozott időre kötik.
Módosított szerződés szerinti szöveg:
A Szerződés 6.1. pontja
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 56 hónapig terjedő határozott időre kötik azzal, hogy a Szerződés 1. és 2.számú módosítása eredményeként a szerződés szerinti ellenérték növekedés összértéke nem érheti el a szerződés szerinti ellenérték 10%-át, maximum 42.000.000,- Ft + ÁFA (jelen esetben 41.999.999,- Ft + áFA) összeget, továbbá amennyiben a szerződés hatályának lejárta előtt közbeszerzési eljárás alapján azonos tárgyban új közbeszerzési szerződés kerül megkötésre, a jelen szerződés az új közbeszerzési aláírásának napján hatályát veszti.
Jelen szerződésmódosításra azért van szükség, hogy a Megrendelőnél a szolgáltatás ellátása biztosított legyen az új közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés megkötéséig.
A Kbt. 197. § (1) bekezdésére figyelemmel alkalmazott 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek a jelen szerződésmódosítás vonatkozásában teljesülnek, figyelemmel arra, hogy az alapszerződés szerinti ellenszolgáltatás teljes összege (mértéke) kevesebb, mint 10 % összegben változik, így a Felek között létrejött Szolgáltatási Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A IV.1.2) pont szerinti - szerződés - módosításokra azért volt szükség, hogy a Megrendelőnél a szolgáltatás ellátása folyamatosan biztosított legyen az új közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés megkötéséig. A Kbt. 197. § (1) bekezdésére figyelemmel alkalmazott 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek a jelen szerződésmódosítás vonatkozásában teljesülnek, figyelemmel arra, hogy az alapszerződés szerinti ellenszolgáltatás teljes összege (mértéke) kevesebb, mint 10 % összegben változik, így a Felek között létrejött Szolgáltatási Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/10/16 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A II.2) pontban kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a beszerzés végleges összértékeként feltüntetésre került összeg a nyertes ajánlatokban foglalt - a TCO modell szerinti 1 évre vonatkozó - szolgáltatási díjnak a szerződés teljes időtartamával, azaz a 4 évvel (48 hónappal) történő felszorzásával és ezen kapott érték 41.999.999,- Ft + ÁFA összeg hozzáadásával került.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) úgy nyilatkozott, hogy a szerződésmódosítással jelen rész tekintetében egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/01/11 (év/hó/nap)