Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24382/2018
CPV Kód:34221000-2
Ajánlatkérő:BJMOKK Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Komárom: Duna-part, HRSZ:011/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRANZ-ORG KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BJMOKK Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24426
Postai cím: Latorca utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vaskúti Máté
Telefon: +36 306090101
E-mail: mate.vaskuti@bjmokk.hu
Fax: +36 306090101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bjmokk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felső- és Alsó-Duna (Komárom)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34221000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Felső- és Alsó-Duna (Komárom)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Komárom: Duna-part, HRSZ:011/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. RÉSZ:
Felső- és Alsó-Duna (Komárom)
• 1 db szaniter konténer (egy konténerben férfi/női wc és zuhany) és szennyvíztartály)
• 2 db hajótároló konténer hajótároló és lapáttároló állványzattal.
• 2 db öltözőkonténer öltöző paddal és szekrényekkel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 95
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP - 7.1.2-15-2016-00001, 7.1.2-15-2016-00002,7.1.2-15-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14488 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Felső- és Alsó-Duna (Komárom)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRANZ-ORG KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szövetkezet utca 4.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail: Bori.Maja@tranzorg.hu
Telefon: 36 304450924
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 36 29540330
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12825616
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34221000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Komárom: Duna-part, HRSZ:011/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. RÉSZ:
Felső- és Alsó-Duna (Komárom)
• 1 db szaniter konténer (egy konténerben férfi/női wc és zuhany) és szennyvíztartály)
• 2 db hajótároló konténer hajótároló és lapáttároló állványzattal.
• 2 db öltözőkonténer öltöző paddal és szekrényekkel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 95
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12825616
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRANZ-ORG Kft. ,
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szövetkezet u. 4.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail: Bori.Maja@tranzorg.hu
Telefon: +36 304450924
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29540330
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Adásvételi Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba és a Szerződés teljesítésével hatályát veszti. A Konténerek leszállításának a határideje a szerződéskötést követő 95 (kilencvenöt) nap. Felek rögzítik, hogy a Vevő előteljesítést elfogad. A Szerződés hatálya nem érinti a jótállási és szavatossági jogok érvényesítését.

Módosított szöveg:
„A Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba és a Szerződés teljesítésével hatályát veszti. A Konténer leszállításának a határideje - figyelemmel az irányadó 95 (kilencvenöt) napos teljesítési határidőre is - 2018. november 16. napja. A Felek rögzítik, hogy a Vevő előteljesítést elfogad. A Szerződés hatálya nem érinti a jótállási és szavatossági jogok érvényesítését.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó 2018. október 31. napján akadályközléssel élt Vevő felé, melyben jelezte, hogy a Duna-part, HRSZ.011/2 címen a konténerek telepítését a helyszíni alapozási munkálatok miatti akadályozás okán nem tudja a szerződésben meghatározott időpontig befejezni.
A Felek felmérve a rendelkezésre álló információkat és a leírt körülményeket, indokoltnak látták az Adásvételi Szerződés teljesítési idejét érintő részének a módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 12825616 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12825616 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítását mind az Eladó, mind pedig a Vevő elfogadta.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben