Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:24415/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szent Mauríciusz Monostor
Teljesítés helye:8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pesti Építő és Faipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Mauríciusz Monostor
Nemzeti azonosítószám: AK15002
Postai cím: Szent Gellért tér 1.
Város: Bakonybél
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8427
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mari Béla
Telefon: +36 306461740
E-mail: gunter@szentmauriciusz.hu
Fax: +36 306461740
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentmauriciusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentmauriciusz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45212300-9
45212361-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
A területek:
templom: br. beép ter.: 470,98 m2
E-F jelű épület: br. beép ter.: 400,95 m2
G-H jelű épület: br. beép ter.: 167,35 m2
I jelű épület: br. beép ter.: 162,98 m2
összes br. beépített terület: 1.202,26 m2
a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1411 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2018 Rész száma: Elnevezés: A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pesti Építő és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsatő út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 583971000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
További tárgyak:45212361-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
A területek:
templom: br. beép ter.: 470,98 m2
E-F jelű épület: br. beép ter.: 400,95 m2
G-H jelű épület: br. beép ter.: 167,35 m2
I jelű épület: br. beép ter.: 162,98 m2
összes br. beépített terület: 1.202,26 m2
a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 406
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 583971000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pesti Építő és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsatő út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1./ pontban körülírt vállalkozási szerződés 10.1. pontjának alábbi:
„10.1. A vállalkozási szerződés megkötésétől számítottan a
- Teljesítési határidő a templombelső kialakítására vonatkozóan 234 naptári nap.
- Teljesítés határidő a teljes kivitelezésre vonatkozóan 323 naptári nap.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”
rendelkezései a jelen okirat aláírásának napjával az alábbiak szerint módosulnak:
„10.1. A vállalkozási szerződés megkötésétől számítottan a
- Teljesítési határidő a templombelső kialakítására vonatkozóan 234 naptári nap,
- Teljesítés határidő a teljes kivitelezésre vonatkozóan 406 naptári nap.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A terveken E és F jelű épületek esetében a kivitelezés közbeni felmérések során (2018. augusztus 16-i művezetés) derül ki, hogy az épület méretei nem egyeznek a korábbi felújítás során készült, és a mostani tervezés alapját képező tervekkel. Ezért az épület bútorzatát, és a kapcsolódó elektromos és gépész kiállásokat át kellett tervezni, ami előfeltétele volt a kivitelezésnek és a kapcsolódó anyagrendelésnek. A tervezés lezárása 2018. november 19-én zárult le.
A terveken G és H jelű épületek esetében a fan-coil látszó módon a tetőcsúcsba került elhelyezésre. A belsőépítész felhívta a figyelmet arra, hogy egyrészt maga a fan-coil, másrészt annak elektromos vezetékezése esztétikailag kifogásolható. Megrendelő 2018. 11. 16-án felkérte a tervezőt annak vizsgálatára, hogy lehetséges-e más elhelyezési mód. A tervező ilyet nem talált, ugyanakkor a vezetékezés 2018. 12. 03-án került áttervezésre, így ez a gépészeti kivitelezést és az arra épülő szakipari munkákat hátráltatta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 583971000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 583971000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek egyetértenek a hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben