Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:24422/2018
CPV Kód:45212300-9
Ajánlatkérő:Vaja Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4562 Vaja, Damjanich utca 77. (4 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tamaris Garden Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vaja Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17444
Postai cím: Damjanich utca 71.
Város: Vaja
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4562
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tisza Sándor
Telefon: +36 44584018
E-mail: vajapol@freemail.hu
Fax: +36 44385367
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vaja.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A vajai Alkotóház külső felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A vajai Alkotóház külső felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4562 Vaja, Damjanich utca 77. (4 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „A vajai Alkotóház külső felújítása”
198,50 m2 alapterületű épület teljes külső felújítása (teljes homlokzati és külső felújítás) a részletes műszaki leírás és a részletes tervek alapján.
Teljes homlokzat és külső felújítása az alábbiakból áll:
Az épület homlokzati vakolata teljes cseréje, falszárító vakolattal ellátva.
Az új vakolat új légáteresztő színezést kap
Valamennyi homlokzati nyílászárója felújítása, amellyel az eredeti állapot visszaállítása a cél.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.4.1.1-16 az.pályázati felhívás alapján 1778443486 sz. támig.kérelem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11741 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tamaris Garden Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert utca 7/A.
Város: Levelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4555
Ország: HU
E-mail: tamarisgarden@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37406858
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4562 Vaja, Damjanich utca 77. (4 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „A vajai Alkotóház külső felújítása”
198,50 m2 alapterületű épület teljes külső felújítása (teljes homlokzati és külső felújítás) a részletes műszaki leírás és a részletes tervek alapján.
Teljes homlokzat és külső felújítása az alábbiakból áll:
Az épület homlokzati vakolata teljes cseréje, falszárító vakolattal ellátva.
Az új vakolat új légáteresztő színezést kap
Valamennyi homlokzati nyílászárója felújítása, amellyel az eredeti állapot visszaállítása a cél.
A tetőn lévő fedést elbontása, helyette új cserépfedés készítése az egész épületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37406858
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tamaris Garden Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert utca 7/A.
Város: Levelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4555
Ország: HU
E-mail: tamarisgarden@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek jelen megállapodásukkal módosítják, a Szerződés 5.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő végső befejezési határidejét 2019. június 30. napjára módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés 5.1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőt a felek módosítani kívánják 2019. június 30. napjára. Ennek indoka, hogy a Vállalkozó az épület homlokzatvakolatának leverése után jelezte, hogy valószínűleg szerződés módosításra lesz szükség a kivitelezés során felmerült műszaki probléma miatt, és ennek következtében az eredeti szerződésben meghatározott teljesítési időtartama, amely 2018.12.31. napján járna le, nem lesz tartható, mivel a teljesítést a kivitelezőtől független - elháríthatatlan ok akadályozza, melyek az alábbiak:
A homlokzatvakolatok leverése után derült ki a Vállalkozó számára, hogy a feltárt nyílászárók fa tokszerkezetei korrodáltak, a szárnyszerkezetek a kapcsolt gerébtokos kialakítás miatt közvetlen időjárási hatásoknak voltak kitéve, ami miatt a szárnyszerkezetek vetemedése miatt tokok és ablakszárnyak komplett cseréje válna szükségessé. Mindezek a közbeszerzési eljárás dokumentációjában szereplő tervezési programban eredeti állapot visszaállítása-javítással szerepelt, költségkímélés miatt. A mintegy 30 éves szerkezetek olyan mértékű javítása (cseréje) válna szükségessé, ami egyrészről gazdaságtalan, hosszú átfutású, a teljesen felújított új homlokzat légáteresztő falszárító vakolatrendszeréhez nem ad egyenértékű élettartamú, megjelenésű egységes épületet.
Ezek a problémák ilyen mértékben korábban nem voltak láthatók, mert a régi vakolat elfedte.
A Felek egymással történő egyeztetéseket követően új homlokzati nyílászárók beszerzésében (az eredeti megjelenéssel, osztásokkal, fa megjelenéssel) állapodtak meg, mely a vállalkozói szerződés 5.1. pontjának módosítását teszi szükségessé, tekintettel arra, hogy a tervezési programot is módosítani kell, és az új homlokzati nyílászárókat is be kell szerezni, amihez több időre van szükség a kivitelezés megvalósítása során.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37406858 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37406858 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben