Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24424/2018
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Falco Sopron Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05960
Postai cím: Szalay utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Lacza Krisztián
Telefon: +36 13544218
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése belsőépítészeti munkáinak megvalósítása, egyedi és típus bútorok beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése belsőépítészeti munkáinak megvalósítása, egyedi és típus bútorok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50850000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Gödöllői járásbíróság és a Gödöllői járási Ügyészség, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 19. sz. (hrsz: 555)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Járásbíróság elnökének irodájában található neobarokk berendezés restaurálásra kerül. Javítandó és felújítandó a bútorok fa szerkezete és vasalatai, üvegezése. A kárpitok cserélendők, az új huzat kiválasztásánál a beruházó és a tervező jóváhagyása szükséges (zöld színű tervezett).
Mennyiségek:
szekrény: 1 db.
íróasztal: 1 db
tárgyalóasztal: 1 db
fotel: 1 db
ülőgarnitúra (kanapé: 1 db, fotel: 2 db, kisasztal: 1 db)
szék: 1 db
Nyertes ajánlattevő feladata az adott termék elszállítása, felújítása és a teljesítés helyszínére történő visszaszállítása.
A részletes és pontos mennyiségi adatok és műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumokban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 126 - 256520

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Falco Sopron Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánfalvi út 27.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2829000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39100000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50850000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Gödöllői járásbíróság és a Gödöllői járási Ügyészség,
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 19. sz. ( hrsz:555)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Járásbíróság elnökének irodájában található neobarokk berendezés restaurálásra kerül. Javítandó és felújítandó a bútorok fa szerkezete és vasalatai, üvegezése. A kárpitok cserélendők, az új huzat kiválasztásánál a beruházó és a tervező jóváhagyása szükséges (zöld színű tervezett).
Mennyiségek:
szekrény: 1 db.
íróasztal: 1 db
tárgyalóasztal: 1 db
fotel: 1 db
ülőgarnitúra (kanapé: 1 db, fotel: 2 db, kisasztal: 1 db)
szék: 1 db
Nyertes ajánlattevő feladata az adott termék elszállítása, felújítása és a teljesítés helyszínére történő visszaszállítása.
A részletes és pontos mennyiségi adatok és műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumokban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/06/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2829000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Falco Sopron Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánfalvi út 27.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): „A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése építési munkáinak kivitelezése” tárgyában 2017. június 21. napján Megrendelő és a DENCO Kft. és PRO-XXI Generálépítő Kft. konzorciuma között Vállalkozási szerződés jött létre, melyet a szerződő felek közös megegyezéssel megszüntettek 2018. december 11. napján, erre tekintettel a berendezések restaurálására kötött szerződés teljesítési határidejét 2018. december 19. napján meghosszabbítják 2019. március 31. napjáig
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: „A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése építési munkáinak kivitelezése” tárgyában 2017. június 21. napján Megrendelő és a DENCO Kft. és PRO-XXI Generálépítő Kft. konzorciuma között Vállalkozási szerződés jött létre, melyet a szerződő felek közös megegyezéssel megszüntettek 2018. december 11. napján, erre tekintettel a berendezések restaurálására kötött szerződés teljesítési határidejét a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján meghosszabbítják 2019. március 31. napjáig
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2829000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2829000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben