Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:24527/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykőrös Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2750 Nagykőrös, Kálvin tér 3074 hrsz. 3393/7 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EU-ÉPÍTŐ KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykőrös Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52914636
Postai cím: Szabadság tér 5. Tér 5.
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Csaba
Telefon: +36 53550300
E-mail: nagykoros@nagykoros.hu
Fax: +36 53351058
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagykoros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagykőrös, Kálvin téri Piac kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: EKR000331722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Piac kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2750 Nagykőrös, Kálvin tér 3074 hrsz. 3393/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési munkák:Bontás:Az egyéb elárusító felépítmények, azok alapozása és térbetonok, telek körüli járdák továbbá csarnok helyén lévő közművek.
Funkciók és kialakítás
A keleti hosszhomlokzatot üzletkubusok tagolják. Ezek végső formájukban a PIAC szó négy betűjéből származtatott elvont formák, melyekre messzebbről tekintve mégiscsak kiolvashatóvá válik a PIAC szó, mint felirat. A homlokzat belső oldalán kisebb további üzletek épülnek. További üzleteket fixen telepítettek a csarnokban.
Szerkezetek
Alapozás és lábazat: Az épület alapozása a csarnok pillérei alatt jellemzően pontalap, egyéb szükséges helyeken (vasbeton fal esetében) sávalap.
Tartószerkezeti terv szerint.
Padló: A csarnokban ipari padló készül, 20 cm vasbeton lemezzel. Felülete géppel besimított szemcseszórásos felületkezelést kap, vagy ezzel egyenértékű
csúszásmentesítést.
Felmenő szerkezet: A csarnok fő tartószerkezete acél vázszerkezet. Ezek a padló síkja fölé emelkedő lábazatokon állnak. A fő keretek jellemzően keresztirányúak az épület gerincvonalára, hosszirányban gerendák biztosítják az együttdogozást.
Lépcső: A 005 Üzlet felett van egy kis galéria szint, erre az A-B raszter között található acél szerkezetű lépcsőn lehet feljutni. A galéria az üzlet földszinti fogyasztóterét egészíti ki. A lépcső fellépési magassága (15 cm) megfelel az akadálymentesség követelményeinek.
Fedélszék/tető: A tető fémlemez fedéssel készül. Alumínium (PREFA, vagy azzal egyenértékű), dukkózott felület „Mayagold” fantázianevű színnel.
Szigetelés: Az épületben fűtési rendszer nem kerül kialakításra, de a komfortosság okán az üvegezések kétrétegű üvegek, a tetőszerkezetbe, valamint a falszerkezetekbe ásványgyapot hőszigetelés kerül. A talajnedvesség elleni szigetelés a szerelőbeton és a padló hőszigetelés közé kerül.
Nyílászárók: A csarnoknál fontos tervezési szempont volt a külső-belső tér kapcsolata. Az alu- üvegfal szerkezetben alumínium nyílászárók kapnak helyet, minden esetben a csarnoktérből kifelé nyíló módon.
Az épület falai jellemzően üvegfal szerkezetűek. Ezek külső takaróléc nélkül készülnek szilikonos tömítéssel, előttük külön tartószerkezettel épülő árnyékolóval.
Épületgépészet:
A tervezett átalakítás során a "176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról" szerint rendelet hatályán kívül esik, mert a belső légállapot megváltoztatására energiát nem használnak fel.
Elektromos ellátás
A tervezett piac csarnok telkén jelenleg is piac üzemel. A közműszolgáltató tájékoztatása szerint jelenleg 3x40A lekötött teljesítménnyel üzemel. A szükséges 3 x 63 A teljesítmény a meglévő csatlakozáson keresztül biztosítható. A csarnok elektromos ellátása a meglévő fejépületből történik.
A piac csarnoknak jelentős aktív épületgépészete nem lesz, így a tervezett teljesítmény növekedés alapvetően az épületvilágítás és a tervezett üzletek felhasználásából származtatható. Az épület díszvilágítása is készül, elsősorban a Kálvin téri homlokzat felől.
Akadálymentesítés
Az épület teljes alapterületében akadálymentes. A galéria szint(ek) kiegészítő fogyasztótér jellegük miatt nem akadálymentesítendő. Ezen szempontok figyelembe vétele mellett a galéria szintre vezető lépcsőt úgy terveztük, hogy a fellépések magassága (15 cm) megfelel az akadálymentesség elvárásainak. Megjegyzés: Az épület körüli járdákat és a Kálvin tér térburkolatát úgy kell kialakítani, hogy a piac csarnok padlószintjével közel egy síkra kerüljön, akadálymentes közlekedést biztosítva a piaccsarnok és piactér között. Egyéb:Az épület építése során figyelembe kell venni az intenzív átjárhatóságot, és az akadálymentesítési szempontokat. Ajánlatkérő a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részeként külön dokumentumban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14666 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piac kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EU-ÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28510707
Postai cím: Szabadság tér. 10
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
Telefon: +36 20/9568117
Internetcím(ek): (URL) eu-epitokft@freemail.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 545453056
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2750 Nagykőrös, Kálvin tér 3074 hrsz. 3393/7 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési munkák:Bontás:Az egyéb elárusító felépítmények, azok alapozása és térbetonok, telek körüli járdák továbbá csarnok helyén lévő közművek.
Funkciók és kialakítás
A keleti hosszhomlokzatot üzletkubusok tagolják. Ezek végső formájukban a PIAC szó négy betűjéből származtatott elvont formák, melyekre messzebbről tekintve mégiscsak kiolvashatóvá válik a PIAC szó, mint felirat. A homlokzat belső oldalán kisebb további üzletek épülnek. További üzleteket fixen telepítettek a csarnokban.
Szerkezetek
Alapozás és lábazat: Az épület alapozása a csarnok pillérei alatt jellemzően pontalap, egyéb szükséges helyeken (vasbeton fal esetében) sávalap.
Tartószerkezeti terv szerint.
Padló: A csarnokban ipari padló készül, 20 cm vasbeton lemezzel. Felülete géppel besimított szemcseszórásos felületkezelést kap, vagy ezzel egyenértékű
csúszásmentesítést.
Felmenő szerkezet: A csarnok fő tartószerkezete acél vázszerkezet. Ezek a padló síkja fölé emelkedő lábazatokon állnak. A fő keretek jellemzően keresztirányúak az épület gerincvonalára, hosszirányban gerendák biztosítják az együttdogozást.
Lépcső: A 005 Üzlet felett van egy kis galéria szint, erre az A-B raszter között található acél szerkezetű lépcsőn lehet feljutni. A galéria az üzlet földszinti fogyasztóterét egészíti ki. A lépcső fellépési magassága (15 cm) megfelel az akadálymentesség követelményeinek.
Fedélszék/tető: A tető fémlemez fedéssel készül. Alumínium (PREFA, vagy azzal egyenértékű), dukkózott felület „Mayagold” fantázianevű színnel.
Szigetelés: Az épületben fűtési rendszer nem kerül kialakításra, de a komfortosság okán az üvegezések kétrétegű üvegek, a tetőszerkezetbe, valamint a falszerkezetekbe ásványgyapot hőszigetelés kerül. A talajnedvesség elleni szigetelés a szerelőbeton és a padló hőszigetelés közé kerül.
Nyílászárók: A csarnoknál fontos tervezési szempont volt a külső-belső tér kapcsolata. Az alu- üvegfal szerkezetben alumínium nyílászárók kapnak helyet, minden esetben a csarnoktérből kifelé nyíló módon.
Az épület falai jellemzően üvegfal szerkezetűek. Ezek külső takaróléc nélkül készülnek szilikonos tömítéssel, előttük külön tartószerkezettel épülő árnyékolóval.
Épületgépészet:
A tervezett átalakítás során a "176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról" szerint rendelet hatályán kívül esik, mert a belső légállapot megváltoztatására energiát nem használnak fel.
Elektromos ellátás
A tervezett piac csarnok telkén jelenleg is piac üzemel. A közműszolgáltató tájékoztatása szerint jelenleg 3x40A lekötött teljesítménnyel üzemel. A szükséges 3 x 63 A teljesítmény a meglévő csatlakozáson keresztül biztosítható. A csarnok elektromos ellátása a meglévő fejépületből történik.
A piac csarnoknak jelentős aktív épületgépészete nem lesz, így a tervezett teljesítmény növekedés alapvetően az épületvilágítás és a tervezett üzletek felhasználásából származtatható. Az épület díszvilágítása is készül, elsősorban a Kálvin téri homlokzat felől.
Akadálymentesítés
Az épület teljes alapterületében akadálymentes. A galéria szint(ek) kiegészítő fogyasztótér jellegük miatt nem akadálymentesítendő. Ezen szempontok figyelembe vétele mellett a galéria szintre vezető lépcsőt úgy terveztük, hogy a fellépések magassága (15 cm) megfelel az akadálymentesség elvárásainak. Megjegyzés: Az épület körüli járdákat és a Kálvin tér térburkolatát úgy kell kialakítani, hogy a piac csarnok padlószintjével közel egy síkra kerüljön, akadálymentes közlekedést biztosítva a piaccsarnok és piactér között. Egyéb:Az épület építése során figyelembe kell venni az intenzív átjárhatóságot, és az akadálymentesítési szempontokat. Ajánlatkérő a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részeként külön dokumentumban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 545453056
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EU-ÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28510707
Postai cím: Szabadság tér. 10
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
Telefon: +36 20/9568117
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § - ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére.
Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási szerződés módosításával összefüggő körülményeket:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés módosítása, azaz a szerződésmódosítás nem lényeges, tekintettel az alábbi körülményekre:
ca) pont vizsgálata:a szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy a teljesítési időtöbbletet igénylő munkák, azaz árusok elhelyezésére szolgáló pavilonok pontosítása és terveinek véglegesítése, valamint a megújuló energia alkalmazásának részletei és az erre vonatkozó tervek, egyrészt a közbeszerzési eljárás indítását követően, másrészt a szerződéskötést követően alakultak ki.
cb) pont vizsgálata: a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, csupán a teljesítési határidő kerül módosításra, azonban a szerződés alanyai, tárgya és a teljesítési határidőn kívüli feltételeket magában foglaló tartalma nem módosul.
cc) pont vizsgálata: a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át arra tekintettel, hogy a vállalkozói díj mértéke nem változik.
A szerződés „A teljesítési határidő” 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A szerződés teljesítésének véghatárideje 2019. február 25., amely időpontig valamennyi kivitelezési feladatot teljesíteni kell. A teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvétel lezárásra kerül.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelen szerződésmódosítással érintett Vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munkát, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó között 2018. november 20-án megkötött, az „Üzlethelyiségek kialakítás és napelem telepítése” tárgyú vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munkákat szorosan egymásra épülve kell megvalósítani. A két szerződéses feladat összehangolása szükséges.
A jelen szerződésmódosítással érintett Vállalkozási szerződésben meghatározott csarnoképület kivitelezési munkái közül jelentős feladat együttest kell felfüggeszteni és integrált módon megvalósítani annak érdekében, hogy az „Üzlethelyiségek kialakítás és napelem telepítése” tárgyú vállalkozási szerződésben foglalt belsőépítészeti munkákat el lehessen végezni.
Felek megállapítják, hogy a szerződés megkötését követően előállt és előre nem látható körülmények folytán a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 545453056 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 545453056 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosító tájékoztató hirdetmény díja megfizetésre került.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben