Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24534/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tihanyi Futball Club
Teljesítés helye:8237 Tihany, Csokonai u. 72/b.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Murainvest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tihanyi Futball Club
Nemzeti azonosítószám: AK25546
Postai cím: Csokonai utca 72/b
Város: Tihany
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Kálmán
Telefon: +36 87538030
E-mail: beruhazas@tihany.hu
Fax: +36 87538030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tihany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tihany.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új sportcsarnok építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Új sportcsarnok építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8237 Tihany, Csokonai u. 72/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési program:
Az iskola meglévő, kisméretű tornatermének bontása és az épülethez csatlakozó új, szabvány futsal méretű sportcsarnok építése.
Tervezett kialakítás:
Az építendő sportcsarnok mérete, tömege markánsan megjelenik az iskolaépület mellett. Ez a méret a funkcióból adódik, csökkenteni, tagolni nem igazán lehetséges, padlószintjével - az akadálymentességet is figyelembe véve - az iskolához csatlakozik, ezért a földbe sem süllyeszthető. Ez a tömeg egy kisebb magasságú előtérrel csatlakozik a meglévő épülethez, ez az előtér - vizesblokkal kiegészülve - a sportcsarnok fogadótere. A tervezett épületrész lapostetős, illetve kishajlású. A homlokzati anyagok hagyományosak. A terméskő magas lábazatként az épület mechanikai védelmét is szolgálja, fölötte vakolt fehér homlokzat jelenik meg. Az épület fő tartószerkezeti elemei a ragasztott fa pillérek és vízszintes tartók, amelyek szintén hagyományos anyagok és barátságos, de egyben modern megjelenésűek is. A déli oldalon az előtető tartószerkezete szintén fa.
Bontandó tornaterem paraméterei:
-befoglaló alaprajzi méret: 10,55 m x 19,9 m
- homlokzati magasság: 6,85 m
- bruttó alapterület: 143,0 m2
Új sportcsarnok paraméterei:
- befoglaló alaprajzi mértet: 28,19 m x 52,09 m
- maximális homlokzati magasság: 10,50 m
- bruttó alapterület: 1509,0 m2
Tartószerkezetek:
Az épület új sportcsarnok részének vázszerkezete kétcsuklós keret váz szerűen kerülnek kialakításra, ragasztott fa tarókból. A kétcsuklós fa keretek fesztávolsága 26,70 m. A keretváz gerendái 25x135 cm rétegelt ragasztott fa gerendák, tartóoszlopai 25x110 cm szintén rétegelt, ragasztott fa oszlopok.
Elektromos ellátás:
A sportcsarnok várható energia igénye 3x125 A, mely külön mérőóra szekrényből kerül kialakításra. A kishajlású tetőnél napelemek kerülnek elhelyezésre. A csarnok tetején villámvédelem készül.
Fűtés-hűtés kialakítása:
A létesítmény hőveszteségének fedezésére a vizesblokk és a fogadótér esetében központi, zárt rendszerű központi fűtés kerül kialakításra. A sportcsarnok részt ellátását VRF rendszerű légfűtés illetve hűtés biztosítja.
Tűzvédelem:
A csarnokban és a vizesblokk előterében 1-1 db 30 m-es merev tömlővel ellátott tűzcsap kerül kiépítésre. A tűzszakaszoknál tűzzáró ajtók kerülnek elhelyezésre. Az új épületrészben 4 db tűzoltó készülék kerül elhelyezésre.
Az épület kockázati szintje: Ak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6748 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Új sportcsarnok építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Murainvest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kölcsey utca 2. 1. em. 2.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
E-mail: murainvestkft@gmail.com
Telefon: +36 303968653
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 303968653
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 495678398
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8237 Tihany, Csokonai u. 72/b.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési program:
Az iskola meglévő, kisméretű tornatermének bontása és az épülethez csatlakozó új, szabvány futsal méretű sportcsarnok építése.
Tervezett kialakítás:
Az építendő sportcsarnok mérete, tömege markánsan megjelenik az iskolaépület mellett. Ez a méret a funkcióból adódik, csökkenteni, tagolni nem igazán lehetséges, padlószintjével - az akadálymentességet is figyelembe véve - az iskolához csatlakozik, ezért a földbe sem süllyeszthető. Ez a tömeg egy kisebb magasságú előtérrel csatlakozik a meglévő épülethez, ez az előtér - vizesblokkal kiegészülve - a sportcsarnok fogadótere. A tervezett épületrész lapostetős, illetve kishajlású. A homlokzati anyagok hagyományosak. A terméskő magas lábazatként az épület mechanikai védelmét is szolgálja, fölötte vakolt fehér homlokzat jelenik meg. Az épület fő tartószerkezeti elemei a ragasztott fa pillérek és vízszintes tartók, amelyek szintén hagyományos anyagok és barátságos, de egyben modern megjelenésűek is. A déli oldalon az előtető tartószerkezete szintén fa.
Bontandó tornaterem paraméterei:
-befoglaló alaprajzi méret: 10,55 m x 19,9 m
- homlokzati magasság: 6,85 m
- bruttó alapterület: 143,0 m2
Új sportcsarnok paraméterei:
- befoglaló alaprajzi mértet: 28,19 m x 52,09 m
- maximális homlokzati magasság: 10,50 m
- bruttó alapterület: 1509,0 m2
Tartószerkezetek:
Az épület új sportcsarnok részének vázszerkezete kétcsuklós keret váz szerűen kerülnek kialakításra, ragasztott fa tarókból. A kétcsuklós fa keretek fesztávolsága 26,70 m. A keretváz gerendái 25x135 cm rétegelt ragasztott fa gerendák, tartóoszlopai 25x110 cm szintén rétegelt, ragasztott fa oszlopok.
Elektromos ellátás:
A sportcsarnok várható energia igénye 3x125 A, mely külön mérőóra szekrényből kerül kialakításra. A kishajlású tetőnél napelemek kerülnek elhelyezésre. A csarnok tetején villámvédelem készül.
Fűtés-hűtés kialakítása:
A létesítmény hőveszteségének fedezésére a vizesblokk és a fogadótér esetében központi, zárt rendszerű központi fűtés kerül kialakításra. A sportcsarnok részt ellátását VRF rendszerű légfűtés illetve hűtés biztosítja.
Tűzvédelem:
A csarnokban és a vizesblokk előterében 1-1 db 30 m-es merev tömlővel ellátott tűzcsap kerül kiépítésre. A tűzszakaszoknál tűzzáró ajtók kerülnek elhelyezésre. Az új épületrészben 4 db tűzoltó készülék kerül elhelyezésre.
Az épület kockázati szintje: Ak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 495678398
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Murainvest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kölcsey utca 2. 1. em. 2.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
E-mail: murainvestkft@gmail.com
Telefon: +36 303968653
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 303968653
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Teljesítési határidő 60 nappal történő meghosszabbítása
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tetőpanel szállítását a gyártó 60 napos késedelemmel tudta teljesíteni, így a műszaki ellenőrt nyilatkozatának alátámasztásával a teljesítési határidőt a felek a késedelemmel egyezően hosszabbítják meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 495678398 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 495678398 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben