Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24559/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Teljesítés helye:Szentendre, Alkotmány utca 1. (műemléki törzsszám: 7255)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ADDIG AMÍG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18871
Postai cím: Pátriárka utca Egyház 5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálity Vojiszláv
Telefon: +36 26312457
E-mail: ortodox.diocese@serb.t-online.hu
Fax: +36 26500457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye szentendrei templomainak felújítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés alapján a Belgrád Szerb Ortodox székesegyház felújítása (bádogozási részmunkák nélkül).
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre, Alkotmány utca 1. (műemléki törzsszám: 7255)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész - Kivitelezési szerződés alapján a Belgrád Szerb Ortodox székesegyház felújítása (bádogozási részmunkák nélkül).
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Vakolat leverése után fugák tisztítása, kikaparása - 319,45 m2
Homlokzati vakolatjavítás mészhabarccsal - 234,45 m2
Sótároló vakolatrendszer készítése - 85 m2
Homlokzat helyreállítás injektálás nélkül - 10 m
Tető és ácsszerkezetek faanyagának bárdolása, faragása - 210 m2
Ácsszerkezetek faanyagának előkészítése - 895 m2
Beépített ácsszerkezei anyagok felületi védelme - 895 m2
Tetőlécezés készítése kettős cserépfedés alá - 589 m2
Cserépfedés készítése - 315 m2
Szarufa megerősítések beépítése - 1248,84 kg
Ablakrács javítás - 13 db
Simító glettelés alapozott, tagolt felületen két rétegben - 1562,5 m2
Homlokzat festése két rétegben - 1561,5 m2
Mázolás - 468 m2
Villámvédelmi rendszer
Kőtisztítás - 262 m2
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7735 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ADDIG AMÍG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Eper u. 14.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: info@addigamig.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44773922
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre, Alkotmány utca 1. (műemléki törzsszám: 7255)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész - Kivitelezési szerződés alapján a Belgrád Szerb Ortodox székesegyház felújítása (bádogozási részmunkák nélkül).
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Vakolat leverése után fugák tisztítása, kikaparása - 319,45 m2
Homlokzati vakolatjavítás mészhabarccsal - 234,45 m2
Sótároló vakolatrendszer készítése - 85 m2
Homlokzat helyreállítás injektálás nélkül - 10 m
Tető és ácsszerkezetek faanyagának bárdolása, faragása - 210 m2
Ácsszerkezetek faanyagának előkészítése - 895 m2
Beépített ácsszerkezei anyagok felületi védelme - 895 m2
Tetőlécezés készítése kettős cserépfedés alá - 589 m2
Cserépfedés készítése - 315 m2
Szarufa megerősítések beépítése - 1248,84 kg
Ablakrács javítás - 13 db
Simító glettelés alapozott, tagolt felületen két rétegben - 1562,5 m2
Homlokzat festése két rétegben - 1561,5 m2
Mázolás - 468 m2
Villámvédelmi rendszer
Kőtisztítás - 262 m2
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
MÓDOSÍTÁS:
- Homlokzat alapozási munkái
- Épületszobrász munkálatok
- Óra javítása
- Kereszt levétele, visszahelyezése
- Kicsi kereszt kiegészítése
- Lábazati munkák
- Asztalos munkák
- Ács kiegszítő munkák
- Homlokzat nyílászárók gittjavítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/06 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49619692
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ADDIG AMÍG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Eper u. 14.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: info@addigamig.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződésben rögzített Feladatok végteljesítési határideje 2018. augusztus 30. napja volt.
2.2. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése vált szükségessé (a továbbiakban: Többlet Feladatok):
a) Megrendelői igényre további ideiglenes kerítés létesítése a kivitelezés időtartamára.
b) Állvány átépítési feladatok pilon elfektetéshez és javításhoz.
c) Homlokzat alapozási munkái a Caparol Hungária Kft. gyártó (a továbbiakban: Festékgyártó) alkalmazástechnológiai utasítása alapján.
d) Épületszobrász munkálatok, melyek előre nem voltak láthatóak, kizárólag a Projektingatlan beállványozását követően váltak ismertté (torony pilaszterfők meggyöngült anyagszerkezetének megerősítése, plasztikai kiegészítései és javítása; a hangvető ablakkönyöklők szilárdítása; főpárkány alatti kőkeretes ablakok sarkainak javítása; jobb oldali obeliszk kapcsozása, fúgázása; jobb oldali voluták fugázása; jobb oldali váza repedésének kapcsozása, fúgázása; bal oldali obeliszk szétbontása állványra, összevarrás-erősítés és visszarakán; bal oldali voluták fugázása; bal oldali nagy voluta kapocs kiváltása; bal oldali váza repedésének kapcsozása, fúgázása)
e) Óra gittelése, kilyukadt lemez eltüntetése, továbbá az óramutatók lesablonozása, illetve egy mutató leszerelése, kivágása, domborítása, alapozása, festése és felszerelése.
f) Kereszt levétele, visszahelyezése állvány építéssel.
g) Pilonon lévő hiányos kicsi kereszt kiégészítésének gyártása és felszerelése.
h) Lábazati kövek kifugázása, kimozdult kőlapok kivétele, visszaragasztása, profil javítás.
i) Ács munkánál felmerült, előre nem látható többlet sittmennyiség elszállítása.
j) Ács munkánál a vápa kialakításának előre nem látható többletmennyisége.
k) Homlokzati nyílászárók üvegei körül kieső gittelések javítása.
l) Asztalos munkák (ajtó, zsalugáterek) kivitelezése.
2.3. A Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján a Többlet Feladatok összesített ellenértéke 4.845.770,- Ft + ÁFA, azaz négymillió-nyolcszáznegyvenötezer-hétszázhetven forint + ÁFA.
2.4. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Kivitelezési Szerződést, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el a Kivitelezési Szerződés szerinti vállalkozói díj 15%-át (tizenöt százalékát), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
2.5. A Többlet Feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A Többlet Feladatok együttes értéke nem haladja meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített vállalkozói díj 15%-át (tizenöt százalékát).
2.6. Kivitelező továbbá a 2.1-2.5. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a teljesítési véghatáridő meghosszabbítását, figyelemmel arra a körülményre, hogy az egyes Többlet Feladatok többleti időigénye - építéstechnológiai egymásra épültsége okán - a kivitelezés teljes időtartamának meghosszabbodását eredményezte. A Többlet Feladatok jelentette időigényeken felül a határidőhosszabbítást indokolták továbbá az alábbi körülmények is:
a) A Feladatok részét képezte a Projektingatlan homlokzati helyreállítási munkálatainak részeként a homlokzatok eredeti szín szerinti újrafestése. A festési munkálatokhoz szükséges vakolat és festékanyagokat a Megrendelő biztosította a Caparol Hungária Kft. gyártó (a továbbiakban: Festékgyártó) termékei útján.
b) A Festékgyártó képviseletében eljáró szakemberek elvégezték a festési munkákhoz elengedhetetlen előzetes vegyi vizsgálatot (a vizsgálatot a Projektingatlan műemléki védelme is indokolta; műemléki törzsszám: 7255). A vegyi vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az eredeti feltételezésekkel szemben a homlokzati régi bevonata valójában diszperziós festék, mely a korábban tervezettől eltérő technológia alkalmazását teszi szükségessé (ásványi kötőanyaggal és magasabb repedésáthidaló tulajdonsággal rendelkező vakolatrendszer szükséges).
c) Az előre nem látható körülmények okán az alapfelületet is hordképessé szükséges tenni, vagyis kaparási és csiszolási munkák elvégzése vált szükségessé [ezen munkákat tartalmazza a 2.2. pont c) alpontja is a Többlet Feladatok körében].
d) A Festékgyártó 2018. szeptember 4. napján elvégezte továbbá a homlokzat vakolatleverést követő nedvességmérést, melynek során megállapítást nyert, hogy a vakolási munkálatok megkezdéséhez szükséges - a gyártói jótállás/szavatosság fennállásához is megkövetelt - nedvességi határértékek immár megfelelőek a vakolás megkezdéséhez, így Kivitelező csak ezen mérést követően kezdhette meg a vakolás kivitelezését.
e) A vakolatkészítés és festés korábbi megkezdése esetén vakolat és festés repedezésétől, leesésétől kellett volna tartani, egyúttal a Festékgyártó, illetve a Kivitelező jótállási/szavatossági kötelezettségének megszűnését is eredményezhette volna (hiszen nem a gyártó által javasolt körülmények között kerülne alkalmazásra az építőanyag). Megrendelő számára a felelős közpénzfelhasználás elvére tekintettel ez a lehetőség nem volt vállalható.
f) Kivitelező a fent részletezettekre tekintettel kezdeményezte a Kivitelezési Szerződés módosítását. Kérelmében Kivitelező előadta, hogy az amúgy is szűkre szabott teljesítési határidő mellett nem számolhatott a felmerült akadályoztatásokkal a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattétele során, így a kivitelezés késedelme nem a Kivitelező felelősségi körébe tartozó okra vezethető vissza.
2.7. Megrendelő a Kivitelező kezdeményezése alapján megvizsgálta a Kivitelezési Szerződés módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés jogszerűen módosítható, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (ötven százalékát). A festés pontos anyagállapotának vizsgálata kizárólag roncsolásos vegyi vizsgálattal volt elvégezhető, míg a falak nedvességtartalma kellő alapossággal kizárólag az eredeti vakolat leverése után volt vizsgálható, utóbbihoz pedig a teljes falfelület beállványozása is kellett. Megrendelő kellő gondosság mellett sem láthatta előre a teljes felület összetételét, illetve nedvességtartalmát, azzal a közbeszerzési eljárás előkészítésekor teljeskörben nem számolhatott.
2.8. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
3. A Kivitelezési Szerződés módosított rendelkezései
3.1. A Kivitelezési Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 7. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Többlet Feladatok). A Többlet Feladatok tekintetében - a jelen szerződés külön előírásának hiányában - a Feladatokra irányadó rendelkezések alkalmazandóak.”
3.2. A Kivitelezési Szerződés 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje 2018. december 6.”
3.3. A Kivitelezési Szerződés 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
a) a Feladatokért 44.773.922,- Ft + ÁFA, azaz negyvennégymillió-hétszázhetvenháromezer-kilencszázhuszonkettő forint + ÁFA összegű;
b) a Többlet Feladatokért 4.845.770,- Ft + ÁFA, azaz négymillió-nyolcszáznegyvenötezer-hétszázhetven forint + ÁFA összegű;
vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-b) pontok szerinti díjak együttesen: vállalkozói díj], a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
3.4. A Kivitelezési Szerződés 8.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint jogosult számlák kibocsátására az alábbi ütemezésben:
a) Kivitelező a vállalkozói díj 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő műszaki készültség elérését követően állította ki első részszámláját, melynek összege 13.432.177,- Ft + ÁFA, azaz tizenhárommillió-négyszázharminckettő-százhetvenhét forint + ÁFA [a 8.1. pont a) alpont szerinti vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka)];
b) Kivitelező a vállalkozói díj 60%-ának (hatvan százalékának) megfelelő műszaki készültség elérését követően állította ki második részszámláját, melynek összege 13.432.177,- Ft + ÁFA, azaz tizenhárommillió-négyszázharminckettő-százhetvenhét forint + ÁFA [a 8.1. pont a) alpont szerinti vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka)];
c) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a Feladatok tekintetében számla kiállítására, melynek összege 17.909.568,- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-kilencszázkilencezer-ötszázhatvannyolc forint + ÁFA [a 8.1. pont a) alpont szerinti vállalkozói díj 40%-a (negyven százaléka)];
d) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a Többlet Feladatok tekintetében számla kiállítására, melynek összege 4.845.770,- Ft + ÁFA, azaz négymillió-nyolcszáznegyvenötezer-hétszázhetven forint + ÁFA [a 8.1. pont b) alpont szerinti vállalkozói díj].”
3.5. A Kivitelezési Szerződés kiegészül 8. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletével.
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK
2.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési munka elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban együttesen: Feladatok). A műszaki dokumentációtól, illetve az annak részét képező műszaki specifikációktól történő bármely eltéréshez Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
5.3. A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje a szerződéskötés napjától számított 5 (öt) naptári hónap, de nem később, mint 2018. augusztus 30.
8.1. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt 44.773.922,- Ft + ÁFA, azaz negyvennégymillió-hétszázhetvenháromezer-kilencszázhuszonkettő forint + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban: vállalkozói díj), a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.
8.9. Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint jogosult számlák kibocsátására az alábbi ütemezésben:
a) Kivitelező a vállalkozói díj 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő műszaki készültség elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult az első részszámla kiállítására, melynek összege 13.432.177,- Ft + ÁFA, azaz tizenhárommillió-négyszázharminckettő-százhetvenhét forint + ÁFA [a vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka)];
b) Kivitelező a vállalkozói díj 60%-ának (hatvan százalékának) megfelelő műszaki készültség elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a második részszámla kiállítására, melynek összege 13.432.177,- Ft + ÁFA, azaz tizenhárommillió-négyszázharminckettő-százhetvenhét forint + ÁFA [a vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka)];
c) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 17.909.568,- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-kilencszázkilencezer-ötszázhatvannyolc forint + ÁFA [a vállalkozói díj 40%-a (negyven százaléka)].
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződésben rögzített Feladatok végteljesítési határideje 2018. augusztus 30. napja volt.
2.2. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése vált szükségessé (a továbbiakban: Többlet Feladatok):
a) Megrendelői igényre további ideiglenes kerítés létesítése a kivitelezés időtartamára.
b) Állvány átépítési feladatok pilon elfektetéshez és javításhoz.
c) Homlokzat alapozási munkái a Caparol Hungária Kft. gyártó (a továbbiakban: Festékgyártó) alkalmazástechnológiai utasítása alapján.
d) Épületszobrász munkálatok, melyek előre nem voltak láthatóak, kizárólag a Projektingatlan beállványozását követően váltak ismertté (torony pilaszterfők meggyöngült anyagszerkezetének megerősítése, plasztikai kiegészítései és javítása; a hangvető ablakkönyöklők szilárdítása; főpárkány alatti kőkeretes ablakok sarkainak javítása; jobb oldali obeliszk kapcsozása, fúgázása; jobb oldali voluták fugázása; jobb oldali váza repedésének kapcsozása, fúgázása; bal oldali obeliszk szétbontása állványra, összevarrás-erősítés és visszarakán; bal oldali voluták fugázása; bal oldali nagy voluta kapocs kiváltása; bal oldali váza repedésének kapcsozása, fúgázása)
e) Óra gittelése, kilyukadt lemez eltüntetése, továbbá az óramutatók lesablonozása, illetve egy mutató leszerelése, kivágása, domborítása, alapozása, festése és felszerelése.
f) Kereszt levétele, visszahelyezése állvány építéssel.
g) Pilonon lévő hiányos kicsi kereszt kiégészítésének gyártása és felszerelése.
h) Lábazati kövek kifugázása, kimozdult kőlapok kivétele, visszaragasztása, profil javítás.
i) Ács munkánál felmerült, előre nem látható többlet sittmennyiség elszállítása.
j) Ács munkánál a vápa kialakításának előre nem látható többletmennyisége.
k) Homlokzati nyílászárók üvegei körül kieső gittelések javítása.
l) Asztalos munkák (ajtó, zsalugáterek) kivitelezése.
2.3. A Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján a Többlet Feladatok összesített ellenértéke 4.845.770,- Ft + ÁFA, azaz négymillió-nyolcszáznegyvenötezer-hétszázhetven forint + ÁFA.
2.4. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Kivitelezési Szerződést, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el a Kivitelezési Szerződés szerinti vállalkozói díj 15%-át (tizenöt százalékát), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
2.5. A Többlet Feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A Többlet Feladatok együttes értéke nem haladja meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített vállalkozói díj 15%-át (tizenöt százalékát).
2.6. Kivitelező továbbá a 2.1-2.5. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a teljesítési véghatáridő meghosszabbítását, figyelemmel arra a körülményre, hogy az egyes Többlet Feladatok többleti időigénye - építéstechnológiai egymásra épültsége okán - a kivitelezés teljes időtartamának meghosszabbodását eredményezte. A Többlet Feladatok jelentette időigényeken felül a határidőhosszabbítást indokolták továbbá az alábbi körülmények is:
a) A Feladatok részét képezte a Projektingatlan homlokzati helyreállítási munkálatainak részeként a homlokzatok eredeti szín szerinti újrafestése. A festési munkálatokhoz szükséges vakolat és festékanyagokat a Megrendelő biztosította a Caparol Hungária Kft. gyártó (a továbbiakban: Festékgyártó) termékei útján.
b) A Festékgyártó képviseletében eljáró szakemberek elvégezték a festési munkákhoz elengedhetetlen előzetes vegyi vizsgálatot (a vizsgálatot a Projektingatlan műemléki védelme is indokolta; műemléki törzsszám: 7388). A vegyi vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az eredeti feltételezésekkel szemben a homlokzati régi bevonata valójában diszperziós festék, mely a korábban tervezettől eltérő technológia alkalmazását teszi szükségessé (ásványi kötőanyaggal és magasabb repedésáthidaló tulajdonsággal rendelkező vakolatrendszer szükséges).
c) Az előre nem látható körülmények okán az alapfelületet is hordképessé szükséges tenni, vagyis kaparási és csiszolási munkák elvégzése vált szükségessé [ezen munkákat tartalmazza a 2.2. pont c) alpontja is a Többlet Feladatok körében].
d) A Festékgyártó 2018. szeptember 4. napján elvégezte továbbá a homlokzat vakolatleverést követő nedvességmérést, melynek során megállapítást nyert, hogy a vakolási munkálatok megkezdéséhez szükséges - a gyártói jótállás/szavatosság fennállásához is megkövetelt - nedvességi határértékek immár megfelelőek a vakolás megkezdéséhez, így Kivitelező csak ezen mérést követően kezdhette meg a vakolás kivitelezését.
e) A vakolatkészítés és festés korábbi megkezdése esetén vakolat és festés repedezésétől, leesésétől kellett volna tartani, egyúttal a Festékgyártó, illetve a Kivitelező jótállási/szavatossági kötelezettségének megszűnését is eredményezhette volna (hiszen nem a gyártó által javasolt körülmények között kerülne alkalmazásra az építőanyag). Megrendelő számára a felelős közpénzfelhasználás elvére tekintettel ez a lehetőség nem volt vállalható.
f) Kivitelező a fent részletezettekre tekintettel kezdeményezte a Kivitelezési Szerződés módosítását. Kérelmében Kivitelező előadta, hogy az amúgy is szűkre szabott teljesítési határidő mellett nem számolhatott a felmerült akadályoztatásokkal a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattétele során, így a kivitelezés késedelme nem a Kivitelező felelősségi körébe tartozó okra vezethető vissza.
2.7. Megrendelő a Kivitelező kezdeményezése alapján megvizsgálta a Kivitelezési Szerződés módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés jogszerűen módosítható, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (ötven százalékát). A festés pontos anyagállapotának vizsgálata kizárólag roncsolásos vegyi vizsgálattal volt elvégezhető, míg a falak nedvességtartalma kellő alapossággal kizárólag az eredeti vakolat leverése után volt vizsgálható, utóbbihoz pedig a teljes falfelület beállványozása is kellett. Megrendelő kellő gondosság mellett sem láthatta előre a teljes felület összetételét, illetve nedvességtartalmát, azzal a közbeszerzési eljárás előkészítésekor teljeskörben nem számolhatott.
2.8. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44773922 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49619692 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben