Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24561/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Teljesítés helye:Szentendre, Alkotmány utca 1. (műemléki törzsszám: 7255)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RÉZMÜHELY Müemlékhelyreállító, Szakipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18871
Postai cím: Pátriárka utca Egyház 5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálity Vojiszláv
Telefon: +36 26312457
E-mail: ortodox.diocese@serb.t-online.hu
Fax: +36 26500457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján a Belgrád Szerb Ortodox székesegyház bádogozási részmunkáinak kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés alapján a Belgrád Szerb Ortodox székesegyház bádogozási részmunkáinak kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre, Alkotmány utca 1. (műemléki törzsszám: 7255)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a Belgrád Szerb Ortodox székesegyház bádogozási részmunkáinak kivitelezése.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Íves, apszis tető fedése - 172 m2
Íves, apszis tető fedésénél a fekvő ereszcsatorna alatti fekvőkorcos fedés kialakítása - 24 m2
Cserépfedésnél fekvő ereszcsatorna alatti fekvőkorcos fedés kialakítása - 25 m2
Cserépfedésnél fekvő ereszcsatorna alatti állókorcos fedés kialakítása - 23 m2
Falszegély készítése a torony falnál és az íves lefutású nyugati attikafal mellett - 26 fm
Viharléc készítése falszegélyhez - 26 fm
Fekvő ereszcsatorna alatti ereszszegély kialakítása beakasztó ereszsávval - 75 fm
Ereszhez beszellőzősáv készítése - 75 fm
Ereszsávhoz rögzítőszegély kialakítása rézlemezből - 75 fm
Fix férc szerelése - 600 db
Csúszó férc szerelése - 1600 db
Jég csuszásgátló elem szerelése - 140 db
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13140 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RÉZMÜHELY Müemlékhelyreállító, Szakipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőzúzó utca 8.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: rezmuhely@rezmuhely.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19934287
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre, Alkotmány utca 1. (műemléki törzsszám: 7255)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a Belgrád Szerb Ortodox székesegyház bádogozási részmunkáinak kivitelezése.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Íves, apszis tető fedése - 172 m2
Íves, apszis tető fedésénél a fekvő ereszcsatorna alatti fekvőkorcos fedés kialakítása - 24 m2
Cserépfedésnél fekvő ereszcsatorna alatti fekvőkorcos fedés kialakítása - 25 m2
Cserépfedésnél fekvő ereszcsatorna alatti állókorcos fedés kialakítása - 23 m2
Falszegély készítése a torony falnál és az íves lefutású nyugati attikafal mellett - 26 fm
Viharléc készítése falszegélyhez - 26 fm
Fekvő ereszcsatorna alatti ereszszegély kialakítása beakasztó ereszsávval - 75 fm
Ereszhez beszellőzősáv készítése - 75 fm
Ereszsávhoz rögzítőszegély kialakítása rézlemezből - 75 fm
Fix férc szerelése - 600 db
Csúszó férc szerelése - 1600 db
Jég csuszásgátló elem szerelése - 140 db
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/06 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19934287
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RÉZMÜHELY Müemlékhelyreállító, Szakipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőzúzó utca 8.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: rezmuhely@rezmuhely.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződésben rögzített Feladatok végteljesítési határideje 2018. augusztus 30. napja volt.
2.2. Felek rögzítik, hogy Kivitelező tudomással bírt arról, hogy a Projektingatlan felújításának egyik részfeladatára, vagyis a bádogozási munkák elvégzésére szerződött a Megrendelővel, míg a további építőipari kivitelezői feladatok (így különösen: tetőfelújítás, kőművesmunkák, homlokzati vakolási munkák) kivitelezésére Megrendelő az Addig Amíg Kft.-vel kötött szerződést (a továbbiakban: Generál Kivitelező).
2.3. A Generál Kivitelezővel kötött szerződés teljesítése során a Projektingatlan felújítás során kellő gondossággal előre nem látható további felújítási igényként merültek fel épületszobrász munkálatok az alábbiak szerint:
a) Épületszobrász munkálatok, melyek előre nem voltak láthatóak, kizárólag a Projektingatlan beállványozását követően váltak ismertté (torony pilaszterfők meggyöngült anyagszerkezetének megerősítése, plasztikai kiegészítései és javítása; a hangvető ablakkönyöklők szilárdítása; főpárkány alatti kőkeretes ablakok sarkainak javítása; jobb oldali obeliszk kapcsozása, fúgázása; jobb oldali voluták fugázása; jobb oldali váza repedésének kapcsozása, fúgázása; bal oldali obeliszk szétbontása állványra, összevarrás-erősítés és visszarakán; bal oldali voluták fugázása; bal oldali nagy voluta kapocs kiváltása; bal oldali váza repedésének kapcsozása, fúgázása)
2.4. A 2.3. pont szerinti munkálatokat a Generál Kivitelező külön, új alvállalkozó bevonásával teljesítette, különös tekintettel arra, hogy a Projektingatlan műemléki védettsége okán (műemléki törzsszám: 7255) az épületszobrász munkálatok jelentős részére kőrestaurátor igénybevétele vált szükségessé (konkrét kivitelezés, illetve felügyelet formájában).
2.5. A 2.3. pont szerinti munkálatok kivitelezésére 2018. augusztusában, illetve szeptemberében került sor. E munkálatok elvégzése előtt a bádogozási munkálatok elvégzése aránytalan többletköltséggel járt volna, hogy ugyanis az épületszobrász munkálatok miatt a már esetlegesen elkészült bádogozás munkarészek visszabontása vált volna szükségessé. A bádogozás kétszeri elvégeztetésének költsége a hatékony és felelő közpénzfelhasználás elvébe ütközne, illetve jelentősen korlátozta volna a Megrendelő jótállási-szavatossági igényérvényesítési lehetőségeit egy esetleges hibás teljesítés esetére (pl. beázás). E körülmények együttes mérlegelésével a bádogozási munkálatok teljes körű kivitelezésére azt követően kerülhetett sor, hogy a Generál Kivitelező alvállalkozója maradéktalanul teljesítette a 2.3. pont szerinti épületszobrász feladatokat.
2.6. Megrendelő a Kivitelező kezdeményezése alapján megvizsgálta a Kivitelezési Szerződés módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés jogszerűen módosítható, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (ötven százalékát). Az épületszobrász/kőrestaurátori munkák köre kellő gondossággal nem volt előre látható az épület teljeskörű beállványozása nélkül, enélkül az érintett homlokzati elemek elérhetetlenek voltak (és kellő alapossággal történő vizsgálatuk sem lett volna kivitelezhető). Megrendelő kellő gondosság mellett sem láthatta előre a kőelemek valós állapotát, azzal a közbeszerzési eljárás előkészítésekor teljeskörben nem számolhatott.
2.7. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
3. A Kivitelezési Szerződés módosított rendelkezései
3.1. A Kivitelezési Szerződés 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje 2018. december 6.”
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS
5.3. A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje a szerződéskötés napjától számított 5 (öt) naptári hónap, de nem később, mint 2018. augusztus 30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződésben rögzített Feladatok végteljesítési határideje 2018. augusztus 30. napja volt.
2.2. Felek rögzítik, hogy Kivitelező tudomással bírt arról, hogy a Projektingatlan felújításának egyik részfeladatára, vagyis a bádogozási munkák elvégzésére szerződött a Megrendelővel, míg a további építőipari kivitelezői feladatok (így különösen: tetőfelújítás, kőművesmunkák, homlokzati vakolási munkák) kivitelezésére Megrendelő az Addig Amíg Kft.-vel kötött szerződést (a továbbiakban: Generál Kivitelező).
2.3. A Generál Kivitelezővel kötött szerződés teljesítése során a Projektingatlan felújítás során kellő gondossággal előre nem látható további felújítási igényként merültek fel épületszobrász munkálatok az alábbiak szerint:
a) Épületszobrász munkálatok, melyek előre nem voltak láthatóak, kizárólag a Projektingatlan beállványozását követően váltak ismertté (torony pilaszterfők meggyöngült anyagszerkezetének megerősítése, plasztikai kiegészítései és javítása; a hangvető ablakkönyöklők szilárdítása; főpárkány alatti kőkeretes ablakok sarkainak javítása; jobb oldali obeliszk kapcsozása, fúgázása; jobb oldali voluták fugázása; jobb oldali váza repedésének kapcsozása, fúgázása; bal oldali obeliszk szétbontása állványra, összevarrás-erősítés és visszarakán; bal oldali voluták fugázása; bal oldali nagy voluta kapocs kiváltása; bal oldali váza repedésének kapcsozása, fúgázása)
2.4. A 2.3. pont szerinti munkálatokat a Generál Kivitelező külön, új alvállalkozó bevonásával teljesítette, különös tekintettel arra, hogy a Projektingatlan műemléki védettsége okán (műemléki törzsszám: 7255) az épületszobrász munkálatok jelentős részére kőrestaurátor igénybevétele vált szükségessé (konkrét kivitelezés, illetve felügyelet formájában).
2.5. A 2.3. pont szerinti munkálatok kivitelezésére 2018. augusztusában, illetve szeptemberében került sor. E munkálatok elvégzése előtt a bádogozási munkálatok elvégzése aránytalan többletköltséggel járt volna, hogy ugyanis az épületszobrász munkálatok miatt a már esetlegesen elkészült bádogozás munkarészek visszabontása vált volna szükségessé. A bádogozás kétszeri elvégeztetésének költsége a hatékony és felelő közpénzfelhasználás elvébe ütközne, illetve jelentősen korlátozta volna a Megrendelő jótállási-szavatossági igényérvényesítési lehetőségeit egy esetleges hibás teljesítés esetére (pl. beázás). E körülmények együttes mérlegelésével a bádogozási munkálatok teljes körű kivitelezésére azt követően kerülhetett sor, hogy a Generál Kivitelező alvállalkozója maradéktalanul teljesítette a 2.3. pont szerinti épületszobrász feladatokat.
2.6. Megrendelő a Kivitelező kezdeményezése alapján megvizsgálta a Kivitelezési Szerződés módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés jogszerűen módosítható, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (ötven százalékát). Az épületszobrász/kőrestaurátori munkák köre kellő gondossággal nem volt előre látható az épület teljeskörű beállványozása nélkül, enélkül az érintett homlokzati elemek elérhetetlenek voltak (és kellő alapossággal történő vizsgálatuk sem lett volna kivitelezhető). Megrendelő kellő gondosság mellett sem láthatta előre a kőelemek valós állapotát, azzal a közbeszerzési eljárás előkészítésekor teljeskörben nem számolhatott.
2.7. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19934287 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19934287 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben