Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:24632/2018
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:FOGASKERÉKGYÁR Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU212;HU212;HU212;HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KAPP NILES GmbH & Co. KG;LAMATEC Méréstechnika Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Kaliber Műszer- és Méréstechnika Kft.;PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott jogi személy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Csapágy, erőátviteli elem gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FOGASKERÉKGYÁR Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70005174
Postai cím: Batthyány Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Dénes
Telefon: +36 12122148
E-mail: fogas@fogaskerekgyar.hu
Fax: +36 12135431
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fogaskerekgyar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott jogi személy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Csapágy, erőátviteli elem gyártása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Fogaskerékgyár Kft. eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000309422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 214985255 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fogköszörűgép 1 db
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Kocsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő termék: 1 db Fogköszörűgép
Megnevezés: CNC vezérlésű profilozó fogköszörűgép
Típus: NILES ZE 800 vagy azzal egyenértékű
Műszaki jellemzők:
Munkadarab adatok
Fejkör maximum 800 mm vagy nagyobb
Modul maximum 20 mm vagy nagyobb
Fogferdeségi szög maximum 45° vagy nagyobb
Maximális darabhossz 1000 mm vagy nagyobb
Súly ( asztal terhelhetősége ) 2500 kg vagy nagyobb

Gép adatok
Fogköszörülési pontosság : 4-es osztály DIN 3962 szerint, vagy jobb ( azaz 3-as, 2-es vagy 1-es )
Közvetlen adatbevitel, felhasználó interfész

Minimálisan alkalmazható köszörűkő átmérő : 185 mm vagy kisebb
Maximálisan alkalmazható köszörűkő átmérő : 350 mm vagy nagyobb
Maximálisan alkalmazható köszörűkő szélesség: 60 mm vagy nagyobb
Elektromos teljesítmény igény: 70 kVA vagy kisebb
5 CNC vezérelt tengely:
- asztal forgás
- radiális fogásvétel
- köszörűorsó elfordulás
- axiális elmozdulás
- köszörűszán érintőleges elmozdulás
Alkalmazható köszörülési technológiák:
- egy fogoldal köszörülése
- két fogoldal köszörülése
- fogásvétel radiális irányban
- fogásvétel darab elfordításával
Alkalmasság abrazív és CBN köszörűkővel történő munkavégzésre
Modifikációk: evolvens és fogirányú modifikálhatóság
Beépített mérőfej:
- profilmérés
- fogiránymérés
- radiális ütés mérése
- osztáslépés mérés
- többfogméret mérés
Szolgáltatások:
- a gép szállítása: a gép leszállítása Ajánlatkérő telephelyére, 2890, Tata, Kocsi út 1. INCOTERMS2010 CIP paritáson.
- a gép beüzemelése Ajánlatkérő telephelyén: A gép beüzemelése tartalmazza a gép és a perifériák beállítását a gép felállítási helyén, a csatlakozásokat az üzem segédberendezéseihez, a tengelyek geometriai bemérését és jegyzőkönyvi rögzítését működési próbát 1 db, az ajánlatkérő által biztosított munkadarabbal. A beüzemelés várható időigénye 3x8 óra.
- próbadarab köszörülése: Ajánlatkérő által biztosított fogaskerék fogköszörülése és mérése a gépen
- 5 napos ( 8 óra/nap ) gépkezelői oktatás: 2 fő fémforgácsoló tapasztalattal és fogköszörülési ismeretekkel rendelkező gépkezelő betanítása az Ajánlatkérő telephelyén, magyar vagy angol nyelven.
- Ajánlattevők a megajánlott termék vonatkozásában a konkrét típusmegjelölés mellet a származási helyet is kötelesek megjelölni.
Ajánlatkérő a Műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő az egyenértékűség során vizsgálandó tulajdonságokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában határozta meg.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított kilenc hónap.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00838
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mérőgép 1 db
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890. Tata, Kocsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő termék: 1 db Mérőgép
Megnevezés: 3D koordináta mérőgép fogaskerék mérésére alkalmas szoftverrel
Típus: COORD3 + Renishaw PH10 + MODUS Gear, vagy azzal egyenértékű
Műszaki jellemzők:
Méréstartomány:
- Vízszintes irányok: (x,y): 1600x900 mm vagy nagyobb
- Függőleges irány (z): 600 mm vagy nagyobb
Térbeli pontosság ISO 10360/2 szerint:
- A + L/B [ µm ]
- L a mérési hossz mm-ben
- A 1.9 µm vagy kisebb
- B 300 mm vagy nagyobb
3 tengelyes kombinált ( 3D ) sebesség: 500 mm/s vagy nagyobb

3 tengelyes kombinált ( 3D ) sebesség: 1 500 mm/s2 vagy nagyobb
PH10MQ motoros fej
SP25 szkennelő szenzor
Referencia gömb kit
5 tengelyes CAD alapú méréstechnikai szoftver MCOSMOS vagy MODUS vagy ezekkel egyenértékű
Fogaskerék mérő és kiértékelő szoftver: MODUS Gear vagy Gearpack Cylindrical vagy ezekkel egyenértékű
Szolgáltatások:
- a gép szállítása: a gép leszállítása Ajánlatkérő telephelyére, 2890, Tata, Kocsi út 1. INCOTERMS2010 CIP paritáson.
- Gép telepítés, beüzemelés: a gép összeszerelése, elektromos csatlakoztatása, próbaüzeme Ajánlatkérő telephelyén, 2890. Tata, Kocsi út 1.
- A beüzemelés tartalmazza a gép beállítását a gép felállítási helyén, a gép első kalibrálását, működési próbát az ajánlatkérő által biztosított munkadarab bemérésével. A beüzemelés várható időigénye 3x8 óra.
- első kalibrálás Ajánlatkérő telephelyén
- Oktatás: 3 napos ( 8 óra/nap ) gépkezelői oktatás Ajánlatkérő telephelyén, 2 technikusi végzettséggel és méréstechnikai tapasztalattal rendelkező dolgozó számára magyar vagy angol nyelven.
- Ajánlattevők a megajánlott termék vonatkozásában a konkrét típusmegjelölés mellet a származási helyet is kötelesek megjelölni.

Ajánlatkérő a Műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő az egyenértékűség során vizsgálandó tulajdonságokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában határozta meg.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított három hónap.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00838
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Forgótengelyes nyomatékmérő cella 2 db
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Kocsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő termékek: Forgótengelyes nyomatékmérő cella 2 db
Megnevezés: Forgótengelyes nyomatékmérő cella
Típus: 7934-1kNm, vagy azzal egyenértékű
Műszaki jellemzők:
Méréshatár: 1 kNm vagy nagyobb
Pontosság: 0.1% vagy jobb
Megengedet túlterhelés: 150% vagy nagyobb
Megengedett fordulat: 5 000/min vagy nagyobb
Erősítő és kijelző elektronika
Ajánlattevők a megajánlott termék vonatkozásában a konkrét típusmegjelölés mellet a származási helyet is kötelesek megjelölni.

Ajánlatkérő a Műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő az egyenértékűség során vizsgálandó tulajdonságokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában határozta meg.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított öt hónap.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00838
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rezgéselemző rendszer 1 db
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Kocsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő termék: 1db Rezgéselemző rendszer
Megnevezés: 2 csatornás rezgésadatgyűjtő és elemző műszer + szoftver
Típus: VMI Viber X-5, vagy azzal egyenértékű
Műszaki jellemzők:
Mobil rezgésdetektáló és elemző rendszer fogaskerékhajtások rezgéseinek elemzésére.
- Minimum 4 csatornás mérés
- Mért adatok számítógépes tárolása
- Spektrumkiértékelés
- RMS kiértékelés
- trendkészítés, változásfüggvények
- Grafikus megjelenítés

Szállítandó tartozékok:
- 2 darab ipari ICP-rezgésérzékelő
- 1 darab kisméretű, nagyfrekvenciás ICP-rezgésérzékelő
- 1 darab ICP-mikrofon
- 1 darab optikai vagy lézeres fordulatszám-érzékelő
Szolgáltatások:
- Oktatás: 1 napos ( 8 óra/nap ) kezelői oktatás Ajánlatkérő telephelyén, 2 gépészmérnöki végzettséggel rendelkező dolgozó számára magyar vagy angol nyelven.
- Ajánlattevők a megajánlott termék vonatkozásában a konkrét típusmegjelölés mellet a származási helyet is kötelesek megjelölni.
A részletes műszaki feltételeket és leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a Műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő az egyenértékűség során vizsgálandó tulajdonságokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában határozta meg.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított két hónap.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00838
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 130 - 295906
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Fogköszörűgép 1 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KAPP NILES GmbH & Co. KG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16649510
Postai cím: Callenberger Utca 52
Város: Coburg
NUTS-kód: DE243
Postai irányítószám: 96450
Ország: Németország
E-mail: thomas.buck@kapp-niles.com
Telefon: +49 30930334309
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +49 30930330/4003
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 177521400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Mérőgép 1 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAMATEC Méréstechnika Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14605880
Postai cím: Vadvirág Utca 41
Város: Herend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8440
Ország: Magyarország
E-mail: info@lamatec.hu
Telefon: +36 703124741
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31525855
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Forgótengelyes nyomatékmérő cella 2 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaliber Műszer- és Méréstechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61575383
Postai cím: Rózsafa Utca 13-17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kaliberkft@chello.hu
Telefon: +36 13403718
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14500756
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1940000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Rezgéselemző rendszer 1 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59195874
Postai cím: Tanító Utca 19/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: pim@pim-kft.hu
Telefon: +36 14240099
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3998000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás ajánlattevői részenként:
6.1. Az eljárás 1. része vonatkozásában:
I. Ajánlat:
Ajánlattevő neve: KAPP NILES GmbH & Co. KG
Székhelye: 96450 Coburg Callenberger Utca 52
Rész neve: Fogköszörűgép 1 db (1)
Ajánlati ár (nettó): 547.500,- Euro
Adószám: 212/165/07204
6.2. Az eljárás 2. része vonatkozásában:
I. Ajánlat
Ajánlattevő neve: LAMATEC Méréstechnika Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 8440 Herend Vadvirág Utca 41
Rész neve: Mérőgép 1 db (2)
Ajánlati ár (nettó): 97230 EUR
Adószám: 12456192-2-19
6.3. Az eljárás 3. része vonatkozásában:
I. Ajánlat
Ajánlattevő neve: Kaliber Műszer- és Méréstechnika Kft.
Székhelye: 1134 Budapest Rózsafa Utca 13-17
Rész neve: Forgótengelyes nyomatékmérő cella 2 db (3)
Ajánlati ár (nettó): 1940000 Ft
Adószám: 10414088-2-41
II. Ajánlat
Ajánlattevő neve: Tenzi Mérlegtechnika Kft
Székhelye: 1029 Budapest Nádor Utca 25
Rész neve: Forgótengelyes nyomatékmérő cella 2 db (3)
Ajánlati ár (nettó):: 3800000 Forint
Adószám: 12021680-2-41
6.4. Az eljárás 4. része vonatkozásában:
I. Ajánlat
Ajánlattevő neve: PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 1221 Budapest Tanító Utca 19/A
Rész neve: Rezgéselemző rendszer 1 db (4)
Ajánlati ár (nettó):: 3 998 000 Ft
Adószám: 13090465-2-43
Az eljárás során nem vettek figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)