Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24654/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Teljesítés helye:Budapest -Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia 1201 Budapest, Kossut L. u. 60. Hrsz: 172407
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56270466
Postai cím: Mindszenty hercegprímás Tere 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: +36 12252590
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergomi-ersekseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001010392018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001010392018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent Erzsébet Főplébánia -közösségi tér felújítás
Hivatkozási szám: EKR001010392018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az eljárás tárgya:
Szent Erzsébet Főplébánia -közösségi tér felújítás
Építési tevékenység megnevezése:
Meglévő épület bővítéseként F+ padlásteres szintszámú közösségi ház építés befejezési munkálatainak kivitelezése
(szerkezet építése megtörtént a tárgyi épület bővítésnek)
Építési engedély száma: ÉTDR azonosító: 201600079639, Iratazonosító: IR - 000135868/2017
Helyszín:
Budapest -Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia
1201 Budapest, Kossut L. u. 60. Hrsz: 172407


Főbb mennyiségi adatok:
Közösségi épület nettó alapterülete:
- Földszint: 272,00m2 (275,59m2)
- Padlástér: 102,46m2
- Búvótér: 169,88m2
I. Ütem befejező munkálatok munka nagyságrend megadásával:
Építészet:
- Előlépcső és rámpa sávalapozás betonozási munkálata: 6m3
- Előlépcső és rámpa vasalt aljzatlemez építés munkálata: 18m2
- Beltéri talajnedvesség elleni szigetelés munkálata: 280m2
- Használati vízelenni kent szigetelés munkálata: 54m2
- Úsztatott, vasalt aljzatbeton építés munkálata: 276m2
- Szerelt válaszfal és előtétfal falszerkezet építés munkálata: 118m2
- Tűzgátló, nem teherhordó álmennyezet (Th30 perc) építés munkálata: 172m2
- Nagytáblás és kazettás álmennyezet építés munkálata: 114m2
- Fszi padló és padlásfödém födém hőszigetelési munkálata: 550m2
- Mon. vb. előtető fémlemez fedésének munkálata: 20m2
- Homlokzat állványozás munkálata: 356m2
- Szerelt homlokzati fal építés munkálata: 12m2
- Homlokzat vakolás befejező munkálata: 290m2
- Homlokzat burkolás munkálata: 53m2
- Beltéri vakolási munkák: 482m2
- Beltéri festési munkálata: 698m2
- Vízszintes és függőleges hideg burkolás munkálata: 344m2
- Függőleges hideg burkolás munkálata: 116m2
Gépészet:
- Épületen kívüli víz, csatorna, gáz telken belüli rákötése meglévő közmű bekötésekre.
- Épületen belüli földszinti szint víz-csatorna, gáz nyomvonal kiépítése és szerelvényezése.
- Földszinten 1db kondenzációs kazán telepítése 1db szerelt kémény kiépítésével, földszinten radiátoros hőleadókkal.

II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szent Erzsébet Főplébánia -közösségi tér felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45430000-0
További tárgyak:45442100-8
45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest -Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia
1201 Budapest, Kossut L. u. 60. Hrsz: 172407

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az eljárás tárgya:
Szent Erzsébet Főplébánia -közösségi tér felújítás
Építési tevékenység megnevezése:
Meglévő épület bővítéseként F+ padlásteres szintszámú közösségi ház építés befejezési munkálatainak kivitelezése
(szerkezet építése megtörtént a tárgyi épület bővítésnek)
Építési engedély száma: ÉTDR azonosító: 201600079639, Iratazonosító: IR - 000135868/2017
Helyszín:
Budapest -Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia
1201 Budapest, Kossut L. u. 60. Hrsz: 172407


Főbb mennyiségi adatok:
Közösségi épület nettó alapterülete:
- Földszint: 272,00m2 (275,59m2)
- Padlástér: 102,46m2
- Búvótér: 169,88m2
I. Ütem befejező munkálatok munka nagyságrend megadásával:
Építészet:
- Előlépcső és rámpa sávalapozás betonozási munkálata: 6m3
- Előlépcső és rámpa vasalt aljzatlemez építés munkálata: 18m2
- Beltéri talajnedvesség elleni szigetelés munkálata: 280m2
- Használati vízelenni kent szigetelés munkálata: 54m2
- Úsztatott, vasalt aljzatbeton építés munkálata: 276m2
- Szerelt válaszfal és előtétfal falszerkezet építés munkálata: 118m2
- Tűzgátló, nem teherhordó álmennyezet (Th30 perc) építés munkálata: 172m2
- Nagytáblás és kazettás álmennyezet építés munkálata: 114m2
- Fszi padló és padlásfödém födém hőszigetelési munkálata: 550m2
- Mon. vb. előtető fémlemez fedésének munkálata: 20m2
- Homlokzat állványozás munkálata: 356m2
- Szerelt homlokzati fal építés munkálata: 12m2
- Homlokzat vakolás befejező munkálata: 290m2
- Homlokzat burkolás munkálata: 53m2
- Beltéri vakolási munkák: 482m2
- Beltéri festési munkálata: 698m2
- Vízszintes és függőleges hideg burkolás munkálata: 344m2
- Függőleges hideg burkolás munkálata: 116m2
Gépészet:
- Épületen kívüli víz, csatorna, gáz telken belüli rákötése meglévő közmű bekötésekre.
- Épületen belüli földszinti szint víz-csatorna, gáz nyomvonal kiépítése és szerelvényezése.
- Földszinten 1db kondenzációs kazán telepítése 1db szerelt kémény kiépítésével, földszinten radiátoros hőleadókkal.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 20
2 A szerződés teljesítésében közreműködő vezető szakember (építésvezető) szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A bírálati szempontok teljes részletezése a Közbeszerzési Dokumentumban található. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít. A felolvasólapon a tartalékkeret nélkül számított ajánlati árat kell szerepeltetni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30 .) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie. Az ajánlatban - a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján - ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a hivatkozott mellékletben foglalt követelményeknek megfelel. Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem köteles dokumentumot csatolni, azt Ajánlatkérő ellenőrzi a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search# 1. Kivitelezők között. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén igazolás benyújtása szükséges a nyilvántartásban szereplés tényéről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárás megindításától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített közbeszerzés tárgyának megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2a ) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdet építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell alábbiakat: - teljesítés ideje ( kezdő-befejező időpontja) - a szerződést kötő másik fél - építési beruházás tárgya, valamint mennyisége - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e A 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján bármely más szerv ( vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek a más szerv kapacitására támaszkodva felel meg az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon kell igazolni. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása keretében alkalmazandók a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak. Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 65. § további rendelkezései is megfelelően alkalmazandók. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz AK valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárás megindításától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) összességében legalább 190 m2 alapterületű épület felújítására, vagy építésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal. Az előírt alkalmassági feltételnek megfelelő referencia legfeljebb 2db referenciával igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 24 hónap. Jótállási biztosíték: a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 5%-a, a teljesítés időpontjától számítottan a szerződéstervezetben rögzített időtartamra vonatkozóan a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén, a jótállás teljes időtartama alatt (minimum 24 hónap). Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbért legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. Meghiúsulási kötbér: Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 20 napot meghaladó, Vállalkozó érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Részletek a szerződés tervezetben!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - 5% előleget biztosít. Az előleggel a nyertes Ajánlattevő a végszámlában köteles elszámolni. Előlegvisszafizetési biztosíték nyújtása nem szükséges. Nyertes Ajánlattevő a Műszaki ellenőr által igazolt 40, 60, 80 és 100%-os műszaki készültség (sikeres műszaki átadás-átvétel) esetén nyújthatja be számláját. A számla a műszaki ellenőr által igazolt tényleges teljesítés értékének megfelelő összegben kerülhet kiállításra. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdésének megfelelően az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%át. A számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) és (9) bekezdésben, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-a, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-a szerint történik. A kifizetés során figyelembe kell venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit is [2007. évi CXXVII. törvény 142. paragrafus (1) bekezdés b) pontja]. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/01/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bek. )

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: KH útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) szerint - ajánlati ár - fordított arányosítás, jótállás egyenes arányosítás, szakember szakmai tapasztalata egyenes arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.FAKSZ: Krizmanich Gergely 00086 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint szerinti felelősségbiztosítás: 20 M HUF / év és 10 M HUF / káresemény. 3.A Kbt. 75. § (2) e) nem alkalmazandó. 4.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli. 5.A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza. 6.AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-át megfelelően alkalmazza. 7.Projekttársaság létrehozása kizárt. (Kbt. 35. § (8) bekezdés) 8.AK hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. AK rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást rendel el, amennyiben AT az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás alkalmazása. 9.Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, mely dokumentum a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül. (A KD részeként rendelkezésére bocsátott árazatlan ktgvetés az ajánlattétel megkönnyítése érdekében képleteket tartalmaznak. A képletek helyességének ellenőrzése AT felelőssége.) A szakmai ajánlat hiánya, hiánypótlás nélküli érvénytelenséget eredményez! A szakmai ajánlat csatolandó szerkeszthető (xls, xlsx) formátumban is. 10.Kieg.táj. kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni. 11.A felhívásban és a KD-ben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. 12.Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 13.Az eljárásban irányadó az EKR rendelet 10. § (1) – (4) bekezdése. 14.AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti adatok megadását. 15.Benyújtandó az AT, vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) - 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti - aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya. 16.Részajánlat kizárt: A felújítás munkafolyamatai részben egymással párhuzamosan zajlanak, részben szorosan egymásra épülnek, ezért egyes részek egzakt műszaki lehatárolása nehezen megvalósítható, a feladatok organizációja illetve időigényessége szempontjából sem racionális. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti szabályok alkalmazásával folytatja le. AK az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: -AK az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívásközzétételével indítja. –AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz AK valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. -AK a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az at. határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegtáj iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. AK a határidőn túl érkezett kiegtáj iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás az ajánlattételhez szükséges. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. 18.A minősített szempontokhoz képest szigorúbb alk. feltételek. AK felhívásmódosításról nem tesz közzé hirdetményt, csak értesítést küld az érdeklődőknek.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges