Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:24682/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:DUNASZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:Dunsziget község bel és külterülete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DUNASZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42949624
Postai cím: SÉRFENYŐ UTCA 57.
Város: DUNASZIGET
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9226
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 203108389
E-mail: kercza.virag@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Árok építés
Hivatkozási szám: EKR000779142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dunasziget, belterületi csapadékvíz elvezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Dunsziget község bel és külterülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A csapadékvíz-elvezetés kialakításakor kiépítésre kerülő főbb műtárgyak:
• Földárok prifilozása géppel, mederfenék szintre igazítással 2622 fm
• Vízelvezető árok építése LEIER ÁBE 30/40-200 L C250 árokburkoló elemmel 1319 fm
• Vízelvezető árok építése LEIER ÁE 40/35-50L elemmel 339 fm
• Átereszek beépítése LEIER TA 30/100 betoncsőből 125 fm
• Folyóka elem építése Beton melior 40x40x10 elemből sov. beton ágyazatban 1345 fm
• Szikkasztó akna építése egyedi méretben, víznyelővel 9 db
• Szikkasztó aknák készítése előregyártott beton aknaelemekből NA100 méretben 49 db
• Zárt szakasz építése LEIER TA 50/100 betoncsőből (meglévő szakaszok folytatása) 90 fm
• Mederburkolás mederlapokkal és gyephézagos térkővel 22 fm
• Fordító/tisztító akna NA100 méretben 5db
További részletek a kiadott tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22539 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dunasziget, belterületi csapadékvíz elvezetése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 159882660
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Dunsziget község bel és külterülete
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A csapadékvíz-elvezetés kialakításakor kiépítésre kerülő főbb műtárgyak:
• Földárok prifilozása géppel, mederfenék szintre igazítással 2622 fm
• Vízelvezető árok építése LEIER ÁBE 30/40-200 L C250 árokburkoló elemmel 1319 fm
• Vízelvezető árok építése LEIER ÁE 40/35-50L elemmel 339 fm
• Átereszek beépítése LEIER TA 30/100 betoncsőből 125 fm
• Folyóka elem építése Beton melior 40x40x10 elemből sov. beton ágyazatban 1345 fm
• Szikkasztó akna építése egyedi méretben, víznyelővel 9 db
• Szikkasztó aknák készítése előregyártott beton aknaelemekből NA100 méretben 49 db
• Zárt szakasz építése LEIER TA 50/100 betoncsőből (meglévő szakaszok folytatása) 90 fm
• Mederburkolás mederlapokkal és gyephézagos térkővel 22 fm
• Fordító/tisztító akna NA100 méretben 5db
További részletek a kiadott tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 159882660
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek ezennel egybehangzó és közös akaratnyilvánításukkal az alábbi tartalommal módosítják a Vállalkozási Szerződést.
1. A Vállalkozási Szerződés 1.4. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül.
4.4. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a Vállalkozó jelen
mellékletét képező ajánlata szerint, továbbá 5 hátrányos helyzetű lakos alkalmazásával kell elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglalja.
2. A Vállalkozási Szerződés 4.4. pontját a felek az alábbiak szerint módosítják:
1.4. A munkaterület átadásával egyidejűleg a megrendelő köteles gondoskodni az e-építési napló készenlétbe helyezéséről és megnyitásáról, melyben a munkaterület átadásának időpontja rögzítésre kerül.
3. A Vállalkozási Szerződést a felek az alábbi 2.1./a ponttal egészítik ki:
2.1./a Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően, hogy a beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés további részeit ezen módosítás nem érinti.
5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés módosítása nem minősül lényeges módosításra tekintettel arra, hogy a módosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének az alábbiak szerint:
a. olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
c. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Közreműködő szervezet által tett feltételek alapján került módosításra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 159882660 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 159882660 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítással mindkét fél egyetértett.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben