Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24698/2018
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Swietelsky Vasúttechnika Kft.;R-KORD Építőipari Kft.;V-Híd Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.)-Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.)-Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234116-2
További tárgyak:45213321-9
45234115-5
71220000-6
45231400-9
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Somogy megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.) - Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód - Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként:
- Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Szántód-Kőröshegy (bez.)-Balatonszentgyörgy (kiz.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 53 192 vm,
- Hézagnélküli vágány építése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Balatonszemes-Balatonlelle felső állomásközben létesítendő második vágány létesítése keretében: 1 718 vm,
- A vágány átépítésen belül minimum 31 vkm hosszban az alépítmény átépítése vasúti nagygépes alépítményjavító géppel,
- A vágány átépítésen belül minimum 44 vkm hosszban a felépítmény átépítése vasúti nagygépes technológiával,
- Balatonföldvár és Balatonlelle megállóhelyen perontető építési munkái: 854 m²,
- Szántód-Kőröshegy állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonszárszó állomás átépítése során 2 csoport új B60-800 rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonszemes állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonlelle-felső állomás átépítése és a csatlakozó második vágány kiépítéséhez kapcsolódóan 2 csoport új B60-1800, 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonboglár állomás átépítése során 2 csoport új B60-800, 2 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Fonyód állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI, 2 csoport új B60-800, 2 csoport új B60-XIV, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonfenyves állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonmáriafürdő állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Egy, vagy kettő vágányt keresztező, szintbeli vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró építése, illetve átépítése: 26,
- Szintbeli keresztezések útépítései 60-300 m hosszakban: 26 út,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali felsővezeték hálózat átalakítása részleges oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével: 23 km,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú állomási felsővezeték hálózat kiépítése az új 2. vágányok villamosítása érdekében: 1 800 m,
- 22,15 m nyílású alsópályás gerinclemezes acélhíd építése: 1 db,
- 1,00- 9,00 m ny. vb. lemezhíd építése vagy felújítása: 9 db,
- 2,00 m ny. kerethídépítés: 26 db,
- Zajárnyékoló fal építése: 30 300 m²,
- Hullámtörő kiépítése: 750 m,
- A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Szántód-Kőröshegy állomáson 6 csoport kitérőt, Balatonszárszó állomáson 2 csoport kitérőt, Balatonszemes állomáson 7 csoport kitérőt, Balatonlelle-felső állomáson 5 csoport kitérőt, Balatonboglár állomáson 9 csoport kitérőt, Fonyód állomáson 16 csoport kitérőt, Balatonfenyves állomáson 8 csoport kitérőt, Balatonmáriafürdő állomáson 6 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés,
- Távközlő rendszer átalakítása 8 állomáson,
- Villamos váltófűtés kiépítése, illetve áthelyezése: 32 csoport kitérőben,
- 21 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése,
- Pályaépítési fázisok követését szolgáló biztosítóberendezés, távközlés, kábelkiváltás elő- és kiviteli terveinek elkészítése, pályaépítési fázisokhoz tervek elkészítése és engedélyeztetése,
- A Szántód-Kőröshegy (bez.) - Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz kapcsolódó vasúti pálya, vasúti műtárgy, vasúti biztosítóberendezési, vasúti perontetők magasépítészeti, villamos munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 880
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP program része

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 085 - 150222

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.)-Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: R-KORD Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: V-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 72 388 303 968 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234116-2
További tárgyak:45213321-9
45234115-5
71220000-6
45231400-9
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Somogy megye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.)-Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód-Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként.
A beszerzés mennyisége vagy értéke:
Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.)-Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód - Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként:
- hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Szántód-Kőröshegy (bez.)-Balatonszentgyörgy (kiz.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 54 084 vm,
- hézagnélküli vágány építése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Balatonszemes-Balatonlelle felső állomásközben létesítendő második vágány létesítése keretében: 1 718 vm,
- a vágány átépítésen belül minimum 31 vkm hosszban az alépítmény átépítése vasúti nagygépes alépítményjavító géppel,
- a vágány átépítésen belül minimum 44 vkm hosszban a felépítmény átépítése vasúti nagygépes technológiával,
- Balatonföldvár és Balatonlelle megállóhelyen perontető építési munkái: 854 m²,
- Szántód-Kőröshegy állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonszárszó állomás átépítése során 2 csoport új B60-800 rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonszemes állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonlelle-felső állomás átépítése és a csatlakozó második vágány kiépítéséhez kapcsolódóan 2 csoport új B60-1800, 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonboglár állomás átépítése során 2 csoport új B60-800, 2 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Fonyód állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI, 4 csoport új B54-XI, 2 csoport új B60-800, 2 csoport új B60-XIV, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonfenyves állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Balatonmáriafürdő állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- egy, vagy kettő vágányt keresztező, szintbeli vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró építése, illetve átépítése: 26,
- szintbeli keresztezések útépítései 60-300 m hosszakban: 26 út,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali felsővezeték hálózat átalakítása részleges oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével: 23 km,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú állomási felsővezeték hálózat kiépítése az új 2. vágányok villamosítása érdekében: 1 800 m,
- 22,15 m nyílású alsópályás gerinclemezes acélhíd építése: 1 db,
- 1,00-9,00 m ny. vb. lemezhíd építése vagy felújítása: 10 db,
- különféle nyílású kerethídépítés: 18 db,

- zajárnyékoló fal építése: 43 836 m2,
- hullámtörő kiépítése: 737 m,
- a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Szántód-Kőröshegy állomáson 6 csoport kitérőt, Balatonszárszó állomáson 2 csoport kitérőt, Balatonszemes állomáson 7 csoportkitérőt, Balatonlelle-felső állomáson 5 csoport kitérőt, Balatonboglár állomáson 9 csoport kitérőt, Fonyód állomáson 16 csoport kitérőt, Balatonfenyves állomáson 8 csoport kitérőt, Balatonmáriafürdő állomáson 6 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés,
- távközlő rendszer átalakítása 8 állomáson,
- villamos váltófűtés kiépítése, illetve áthelyezése: 31 csoport kitérőben,
- 22 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 880
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 72 388 303 968
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.)
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: R-KORD Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: V-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): „4.1 Szerződéses Ár: (nettó) 72 513 837 696 ,- Ft, azaz hetvenkétmilliárd-ötszáztizenhárommillió-nyolszázharmichétezer-hatszázkilencvenhat forint. (Az ÁFA bevallása és megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.)”
„4.2. Tartalékkeret:
A Felek a 4.1. pontban meghatározott szerződéses áron felül az ÁFA nélkül számított Szerződéses Ár 5 %-ának megfelelő mértékű, azaz 3 625 691 885,- Ft, azaz hárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-hatszázkilencvenegyezer-nyolszáznyolcvanöt forint tartalékkeretet kötnek ki..”
„7.2. A Teljesítési Biztosíték mértéke: a Szerződéses Ár 5 %-a, azaz 3 625 691 885,- Ft, azaz hárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-hatszázkilencvenegyezer-nyolszáznyolcvanöt forint.

„7.3. A Jótállási biztosíték mértéke a Szerződéses Ár 5 %-a, azaz 3 625 691 885,- Ft, azaz hárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-hatszázkilencvenegyezer-nyolszáznyolcvanöt forint.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződésmódosítás eredményeképpen a Beruházás a lakosok érdekeit szolgáló, a biztonságos áthaladást biztosító gyalogátkelőhelyekkel és kapcsolódó járdával bővül az alábbiak szerint:
1) Balatonlelle, Lepke utcai gyalogos átjáró kialakítása
A Balatonlelle Város Önkormányzata által igényelt új gyalogos átjáró az 1462 szelvény környezetében található.
2) Balatonlelle, Vasút utcai járdaépítés
A Balatonlelle Város Önkormányzata által igényelt Vasút utca új járda a buszmegálló és a vasúti átjáró közötti szakaszon.
3) Fonyód, Fiumei utca új gyalogos átkelőhely kialakítása
A Fonyód, Hun utca - Fiumei utca keresztezésénél - 1544 szelvényben - az Önkormányzat által igényelt új gyalogos átjáró kiépítése.
4) Balatonszemes, Csongor utca új gyalogos átkelőhely
A Balatonszemes, Csongor utca - Bánk bán utca kereszteződésben (1402 + 50 hm.sz.) a helyi közutak kezelője által előírt új gyalogos átkelőhely létesítése.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 72 388 303 968 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 72 513 837 696 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben