Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:24724/2018
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:Nyertes a jelen eljárás tárgyát képező licenceket a nyílt Internetről történő elérhetőséggel biztosítja
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Csalogány Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Gábor
Telefon: +36 301791565
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kifu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001093672018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001093672018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: árubeszerzés (MS -VAE- oktatási licencek 2018)
Hivatkozási szám: EKR001093672018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Microsoft, vagy azzal egyenértékű oktatási licencek beszerzése - 2018
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 718111131 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MS, vagy azzal egyenértékű oktatási licencek 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyertes a jelen eljárás tárgyát képező licenceket a nyílt Internetről történő elérhetőséggel biztosítja
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Microsoft vagy azzal egyenértékű oktatási licencek beszerzése:
I. Csomag
Termék-azonosító Terméknév Mennyiség (db) A licensz érvényességének lejárata:
5XS-00001 O365ProPlusforEDU ShrdSvr AllLng MVL 1License PerUsr 91 661 2019.02.28.
KW5-00358 WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack MVL 1License 91 661 2019.02.28.
2UJ-00001 DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL 1License 2 400 2019.02.28.
9EM-00562 WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 4 032 2019.02.28.
R18-00095 WinSvrCAL ALNG LicSAPk MVL 1License DvcCAL 109 882 2019.02.28.
II. Csomag
Termék-azonosító Terméknév Mennyiség (db) A licensz érvényességének lejárata:
79P-03845 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLrning 27 197 2019.02.28.
KW5-00324 WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 27 197 2019.02.28.
III. Opció I.:
Termék-azonosító Terméknév Mennyiség (db) A licensz érvényességének lejárata:
79P-03845 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLrning 7 197 2019.02.28.
KW5-00324 WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 7 197 2019.02.28.
IV. Opció II.:
Termék-azonosító Terméknév Mennyiség (db) A licensz érvényességének lejárata:
U5U-00001 IntunUSL ALNG SubsVL MVL 1License PerUsr 88 061 2019.02.28.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az opciós mennyiség nélküli szoftverlicencek szállítási határideje (naptári nap, minimum 3, maximum 20 naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: III. Opció I.:
Termék-azonosító Terméknév Mennyiség (db) A licensz érvényességének lejárata:
79P-03845 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLrning 7 197 2019.02.28.
KW5-00324 WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 7 197 2019.02.28.
IV. Opció II.:
Termék-azonosító Terméknév Mennyiség (db) A licensz érvényességének lejárata:
U5U-00001 IntunUSL ALNG SubsVL MVL 1License PerUsr 88 061 2019.02.28.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75§ (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) KR. 1 - 4.§ (1), (3) – (4), valamint az 5. - 8. §, 10. és 12 - 16. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7)bekezdése szerinti felhívására kell a kizáró okokat igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell
P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje felhívás feladásának napját megelőző 3 beszámolóval lezárt üzleti év – működési formájának megfelelő – a számviteli jogszabály szerinti beszámolójából az eredménykimutatást, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt.
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ajánlatkérő az üzleti év meghatározása során a beszámoló elfogadását tekinti irányadónak.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
P2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt – nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7) – (8),(11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) adózás utáni eredménye a felhívás feladásának napját megelőző 3 beszámolóval lezárt üzleti év alatt egynél több alkalommal negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – a jelentkező alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szoftver licensz szállítása) származó árbevétele nem éri el a 100 millió Ft-ot.
P2) nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti év vonatkozásában (vagy működésének ideje alatt) mindösszesen legalább 700 millió Ft- általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétellel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: a P1) feltétel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftver licensz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva:
● a teljesítés idejét (év/hó/nap),
● a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail);
● az ellenszolgáltatás nettó összegét (Ft);
● a szállítás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében a jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni. Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1. az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben legalább összesen
• legalább 70 000 felhasználó részére biztosított irodai szoftvercsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, levelező alkalmazás, továbbá
• legalább 70 000 felhasználó részére biztosított operációs rendszer
Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftver licensz szállítására vonatkozó legfeljebb 20 darab szerződésszerűen teljesített referenciával/kkal
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: 1-10. napja között napi 0,5%, 11. naptól napi 1%., max20%.
Hibás teljesítési kötbér: a kötbéralap 20%-a
Meghiúsulási kötbér: 25 %.
Teljesítési-, a hibás teljesítéssel kapcsolatos jótállási igények biztosítéka a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerint, 5%.
Előleg nincs.
Kifizetés a Kbt.135.§(1), (5)-(6)bek. alapján és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A II.2.4) pont szerinti mennyiséggel és az esetlegesen megrendelésre kerülő opciós tételekkel kapcsolatos kifizetés külön-külön történik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 40. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kell lebonyolítani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a kommunikáció a Kbt. 41. § alapján történhet postai vagy közvetlen kézbesítés útján, faxon vagy elektronikus úton.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni kell.
3. A Kbt. 66.§(2),(5),(6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
4. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 30.§(4) bek.alapján jelzi, hogy a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.
5. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, tekintettel arra, hogy az egy termékcsaládba tartozó licencek megrendelése esetén ajánlatkérő számára gazdaságosabb a nagyobb mennyiségben történő megrendelés.
6. A Kbt. 40. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kell lebonyolítani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a kommunikáció a Kbt. 41. § alapján történhet postai vagy közvetlen kézbesítés útján, faxon vagy elektronikus úton.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdése alapján az eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
8. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
9. Az ajánlathoz csatolni kell a gyártó igazolását arról, hogy az ajánlattevő jogosult a megajánlott termékek forgalmazására.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert: a fordított arányosítást alkalmazza. Az értékelés során használt képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 1-10.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárás során a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
12. FAKSZ: Szvaratkó Nikolett lajstrom szám: 00712, dr. Csapó Dániel, lajstrom szám: 00889
13. A II.2.7. pont kezdő időpontja az eljárás befejezésének nem meghatározható időpontjára tekintettel módosulhat.
14. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szerint kell eljárni
15. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75§ (2) bekezdés e) pontját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák