Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:24728/2018
CPV Kód:45212222-8
Ajánlatkérő:Békéscsabai Röplabda Sportegyesület
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Gyulai út 32-32/1. 692 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sporttevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsabai Röplabda Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16147487
Postai cím: Vécsey Utca 3 1/5
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baran Ádám
Telefon: +36 302699856
E-mail: brse@brse.hu
Fax: +36 66449449
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brse.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001161292018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001161292018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sporttevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BRSE Akadémia Munkacsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR001161292018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
BRSE Akadémia Munkacsarnok építése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Új komplett zöldmezős beruházást kell megvalósítani egy helyszínen, egy építési engedély alapján amely esetében a kivitelezési időtartamot és a műszaki tartalmat, valamint az egységes arculatot hátrányosan befolyásolná a részajánlattétel biztosítása
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: BRSE Akadémia Munkacsarnok építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32-32/1. 692 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés eredményeképpen az 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32-32/1. (hrsz.: 692) alatti telekre tervezett Békéscsabai Röplabda Akadémia Munkacsarnok építése valósul meg a következő paraméterekkel:
- A megvalósuló épület hasznos alapterülete összesen: 2874,55 m2(földszint 2295,70 m2 + emelet 578,85 m2) Nézőtéri férőhelyek száma: 204 fő
- A játéktér fő tartószerkezeti elemeit előregyártott vb. pillérek alkotják, amelyekre a vízszintes főtartók támaszkodnak. A „csarnokteret” körülvevő épületrészek alapvetően falas rendszerűek. A Porotherm 30 N+F kerámia falazatok erősítő falpillérekkel készülnek, kétoldali 2,5-2,5 cm-es Heraklite szigeteléssel.
- A játéktér feletti csarnokszerkezet fölött magasbordás trapézlemez kerül elhelyezésre. homlokzati nyílászárók Schüco ADS 70.HI, illetve Schüco AWS 70.HI hőhídmentes alumínium szerkezetek, 70 mm-es keretszélességgel.
- A külső nyílászárók 3 rtg.-ű, hőszigetelt üvegezéssel készülnek. Az épület külső falain általánosan 15 cm EPS hőszigetelés készül, lábazaton 12 cm vtg. XPS hőszigeteléssel.
- Sportpadló területe 1445,4 m2 A játéktér padlóburkolata Junckers UnoBat 45 sportparketta rendszer készül.
- Központi hővisszanyerős szellőzés készül az épületben.
- A belső udvaron 40 db parkoló készül (melyből 1 db akadálymentes parkoló), részben szilárd részben műanyag gyeprácsos burkolattal.
- A fűtést és melegvíz ellátást gázkazán és villamos üzemű hőszivattyú vegyesen biztosítja, a használati melegvizet a gépészeti helyiségben elhelyezett központi melegvíz tárolóról biztosítjuk. A fűtési rendszer a helyiségben elhelyezett radiátorokkal, padlófűtéssel és fain-coil eszközök elhelyezésével adja le fűtési energiáját. Klímatizálás fan coil rendszerekkel történik.
- Tűzjelző hálózat kiépítése szükséges.
- A különböző térburkolatok, térberendezések, padok, hulladékgyűjtők, térbútorok, kerékpártárolók, növényládák, világító elemek elhelyezése, virágok és fásszárú növények telepítése, parkrendezés.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírás csak akkor hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni akkor is, ha ez külön nincs feltüntetve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama hónapban (0-36 hó) 20
2 Felelős műszaki vezető szakember többlet tapasztalata hónapban: (0-60 hó)  10
3 Fenntarthatósági terv minősége 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása módosíthatja a kezdés időpontját, azonban a befejezés időpontja nem változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjában meghatározott bármely kizáró ok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 17. § szerinti nyilatkozattal, illetve okiratokkal kell igazolnia, hogy nem áll fenn vele szemben kizáró ok. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az eljárásban előírt kizáró okok hiányáról.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) c) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti igazolási módok helyett.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 800 M Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 23. §-ban foglaltak szerint kell igazolni, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
M.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatásához csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat bemutatását év/hó pontosággal. A minőségi értékelési szempont kapcsán vizsgálat szakember esetében be kell mutatni a minimumkövetelményt teljesítő szakmai gyakorlat (tapasztalat) időtartamát és amennyiben az ajánlattevő többlet-tapasztalatra tesz ajánlatot a felolvasólapon, akkor ezzel összhangban az önéletrajban is be kell mutatni ezt a többlet-tapasztalatot. A végzettséget az erre vonatkozó diploma, oklevél, bizonyítvány, stb. csatolásával kell igazolni. A minimumkövetelményként előírt engedélyt az engedély másolatának csatolásával kell igazolni. Az előírt jogosultságot ajánlatkérő az elektronikusan elérhető kamarai névjegyzékben vizsgálja, az ajánlatban elegendő erre utalni. Valamennyi szakember esetében csatolni kell a rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatot.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti igazolási módok helyett.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik legfeljebb három szerződés keretein belül teljesített, összesen legalább 2000 m2 alapterületű, új vasbeton csarnokszerkezetű közhasználatú építmény építési munkáira vonatkozó referenciával, mely referenciában, a bemutatott épületben legalább 900 m2 sportpadló kivitelezésére került sor és a létesítményben legalább 150 fő nézőtéri férőhely kialakítása is megtörtént.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veheti figyelembe.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki sportlétesítmény építésében és/vagy rekonstrukciójában szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik;
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű munkavédelmi szakmérnök aki legkésőbb a szerződéskötés időpontjában a 354/2009 (XII.30.) korm. rendelet szerinti, az ajánlattétel időpontjában érvényes engedéllyel rendelkezik;
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki MV-ÉP/A kategóriájú érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal) és legalább 3 éves magasépítés kivitelezési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint. A késedelmi kötbér mértéke naponta 50.000.000,- Ft, minden késedelemmel érintett naptári nap után. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint, amelynek összege a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Egyéb szerződésszegések esetén fizetendő kötbér összege 100.000,- Ft/alkalom. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
A 181/2003 (XI.5.) Korm. r-ben megjelölt épületszerkezeti elemekért és termékekért a vállalkozót a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számítva a Korm. r-ben meghatározott időtartamokra jótállás terheli. Az általános jótállási kötelezettség minimum időtartama 36 hónap, a többletvállalás bírálati rész-szempontot képez. Ajánlatkérő 5 %-os teljesítési biztosíték, valamint ugyanilyen mértékű jótállási biztosíték nyújtását írja elő. A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) a) pontjában foglalt valamely módon nyújthatóak. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, a teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben. Az előleg elszámolása a végszámlában történik.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. § (3) bekezdése alapján hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. A rész-számlák benyújtására 20-35-50-65-80 %-os készültségnél van lehetőség.
A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására. Ajánlatkérő a 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján nyújtott támogatás terhére kívánja elszámolni az ellenértéket. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
A finanszírozás utófinanszírozás. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.) A számlák kifizetése a Kbt. 135. § -a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A-32/B. §-ai szerint történik meg átutalással.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a projekttársaság útján történő teljesítésre.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. § szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15-17. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 22.000.000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10102615-59448200-02005001
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalással (befizetéssel), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) alapján ajánlatkérő nem korlátozza a hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Karakterkorlátozás miatt ld a VI.3.12) pontban
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Bírálati módszer ismertetése: Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor. A többletjótállási időtartam és a szakember többlettapasztalata esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor. A fenntarthatósági terv esetében az Útmutató 1. sz. melléklet B 1. pontja szerinti pontozásra kerül sor. A részletes módszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
1. Ajánlatkérő nevében eljárnak: Beleznai Róbert FAKSZ 5700 Gyula, Klapka u. 23., telefon: +36-20-503-4063, e-mail cím: alltender2@gmail.com Lajstromszáma 00501
Dr. Szathmáry Péter FAKSZ 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/fax: 06-66/444-568 E-mail: drszathmary@t-online.hu Lajstromszáma: 00432
2. A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
3. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt kiterjeszteni. Az elvárt minimális kártérítési összeg: 300.000.000.,- HUF/káresemény, 900.000.000.,- HUF/év.
4. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől).
5. Ajánlatkérő az eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
6. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján, ha a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra, vagy adott származásra, vagy gyártási folyamatra hivatkozik, akkor ez csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében történik. Az ilyen megnevezésekhez hozzá kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést, akkor is, ha adott esetben a műszaki leírásban az adott helyen nem szerepelne.
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
8. Amennyiben nincs más konkrét fájlformátum nincs előírva, akkor minden dokumentumot pdf formátumban kell becsatolni.
9. Az ajánlathoz ütemtervet kell csatolni, amely a tervezett kezdési időpontból kiindulva, dátumszerűen tartalmazza az egyes készültségi fázisokat és a kapcsolódó műszaki tartalmat.
Ajánlatkérő közli az Ajánlattevőkkel, hogy a szakmai ajánlat részét képezi a fenntarthatósági terv, az ütemterv és az árazott költségvetés.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges