Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24741/2018
CPV Kód:55321000-6
Ajánlatkérő:Dévaványa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dévaványa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62388104
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valánszki Róbert
Telefon: +36 66483100
E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.devavanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Ecsegfalva Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67558302
Postai cím: Fő Út 67.
Város: Ecsegfalva
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Mária
Telefon: +36 66487100
E-mail: ecsegfalva@ecsegfalva.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ecsegfalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Dévaványai Általános Művelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64955805
Postai cím: Eötvös J. Utca 2
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Bernadett
Telefon: +36 66483149
E-mail: devavanya@damk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.devavanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti ÍIntézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23953727
Postai cím: Jéggyár Utca 47
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Julianna
Telefon: +36 66483339
E-mail: margareta@vivamail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.devavanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Ecsegfalvi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51895657
Postai cím: Árpád Utca 8
Város: Ecsegfalva
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Erzsébet
Telefon: +36 66487326
E-mail: ovoda@ecsegfalva.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ecsegfalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001173572018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001173572018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001173572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Dévaványa Város Önkormányzatának és Ecsegfalva Község
Önkormányzatának intézményei részére közétkeztetési szolgáltatás ellátására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Közétkeztetési szolgáltatás”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
További tárgyak:55322000-3
55523000-2
55523100-3
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Dévaványa, Ecsegfalva
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közétkeztetés biztosítása az alábbi intézményekben: Dévaványa Város intézményeiben Az irányadó adagszámok 2017. évi normatíva
elszámolás alapján: Bölcsőde: 21.160 adag/év; 2019.08-tól 35.880 adag/év Óvoda: 121.329 adag/év Iskola: 215.841 adag/év Idősek
Otthona: 118.120 adag/év Napi adagszám Bölcsőde: 4x-i étkezés minden bölcsődés gyermeknek Reggeli,Tízórai,Ebéd, Uzsonna: 23-23
adag 2019.08.20 után: Reggeli, Tízórai, Ebéd,Uzsonna: 39-39 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 10 adag (tejfehérje mentes,
laktózmentes, szójamentes a rendelet előírásainak megfelelően) Óvodák: 3x-i étkezés minden óvodás gyermeknek Tízórai, Ebéd,
Uzsonna: 183-183 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 17 adag (gluténmentes, fruktózérzékeny, tejfehérje mentes, laktózmentes,
tojásmentes a rendelet előírásainak megfelelően) Általános iskola: 3x-i (napközis) vagy 1x-i étkezés (menzás) Napközisek: Tízórai EbédUzsonna 339-339 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 20 adag (diabetes étrend, gluténmentes, tojásmentes, tejfehérje mentes a
rendelet előírásainak megfelelően) Menzások: Ebéd: 47 adag Középiskola: 3x-i (kollégium) vagy 1x-i étkezés (menzás) Kollégium:
Reggeli: Ebéd: Vacsora: 12-12 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 5 adag/nap (diabetes, gluténmentes, tojásallergia,
tejérzékenység, lisztérzékenység, sertésmentes a rendelet előírásainak megfelelően) Menzások: Ebéd: 27 adag Margaréta Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 3x-i (bentlakásos)vagy 1x-i étkezés (menzás): Hétköznap: Bentlakásos: Reggeli Ebéd Vacsora 96-
96 adag Menzás (szociális étkeztetés): Ebéd: 50 adag Hétvégén: Bentlakásos: Reggeli Ebéd Vacsora: 96-96 adag Menzás (szociális
étkeztetés): Ebéd: 4 adag Diétás étkeztetés Idősek otthona: Cukorbetegség, vastagbél gyulladásos, pépes diéta 15 fő körül Gyermekek
között: fruktóz szegény, laktózmentes, gluténmentes diabetes étrend 15-20 fő Felnőttek: diabetes étrend, glutén mentes 2-5 fő Az
idősek otthonában lakók részére hetente legalább 4 alkalommal meleg vacsora biztosítása. A rendeleti szabályozás alapján nem
kötelező diéták esetében szülővel egyeztetve kell gondoskodni a megfelelő ellátásról (szorbin allergia stb) A Kbt. 58. § (1) szerinti
opcionális részek: A fent meghatározott adagszámoktól 30%-os eltérés lehetséges az intézmények napi létszámától függően. Az
iskolákban Ajánlatkérő szünidei étkezést biztosít 6219adag/év mennyiségben. Ecsegfalva Község Önkormányzata esetében Az irányadó
adagszámok a 2017. évi normatíva elszámolás alapján: Óvoda: 27.183 adag/év Iskola: 16146 adag/év Szociális étkeztetés: 13.356 adag
/év Napi adagok Óvoda: 3x-i étkezés minden óvodás gyermeknek Tízórai: Ebéd: Uzsonna: 41-41 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés
: 1 adag/nap (diabetes étrend gluténmentes, tojásmentes, tejfehérje mentes, gluténmentes a rendelet előírásainak megfelelően)
Általános iskola: 3x-i (napközis) Napközisek: Tízórai Ebéd Uzsonna 28-28 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 1 adag/nap (diabetes
étrend, gluténmentes, tojásmentes, tejfehérje mentes a rendelet előírásainak megfelelően) Szociális étkezés:53 adag Az iskolákban
Ajánlatkérő szünidei étkezést biztosít 522 adag/év mennyiségben. A Kbt. 58. § (1) bekezdés szerinti opcionális részek: A fent
meghatározott adagszámoktól 30%-os eltérés lehetséges az intézmények napi létszámától függően. Mindkét településen egyéb
étkeztetés: dolgozók igény szerinti étkeztetését (ebéd) ajánlattevőnek kedvezményesen biztosítania kell. Az ajánlattevőnek lehetőséget
kell adnia, hogy harmadik féllel is szerződéses viszonyra lépjen házi segítségnyújtás, illetve nyári táboroztatás étkeztetésének
biztosítása céljából.Vendégétkezés Dévaványa esetében 70 adag Ecsegfalva esetében 12 adag Az egyéb étkeztetés tekintetében a
térítési díjat a mindenkori igénybevevő fizeti meg
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) rögzített kizáró okok fennállnak. Igazolás: Kbt. 114. § (2) ; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés időtartama egy alkalommal további 24 hónapra meghosszabbítható.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.Csatolni szükséges valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot. P/2.Cégszerű nyilatkozat az ajánlati
felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről. P/3.Csatolni kell az ajánlattétel időpontjában érvényes szakmai
felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát. P/1.-P/3.pont igazolás: Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint. M/1.A jelen eljárás tárgyával
megegyező (közétkeztetés) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. M/2.Szakemberek megnevezése,képzettségük,szakmai
tapasztalatuk ismertetése. M/3.Minőség biztosítására vonatkozó,független szervezet által kiállított tanúsítvány. M/4.Cégszerű
nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről,illetve műszaki felszereltség leírásáról. M/1.-M/4.pont
igazolás: Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 68/2007.FVM-EüM-SZMM 62/2011. VM 37/2014.EMMI r
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg nem. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések magyar HUF-ban, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz
árfolyamához. Teljesítés igazolás: a Kbt. 135. § (1) alapján. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) és (2) foglaltak szerint történik. Ajánlattevő
havonta állíthat ki számlát az előző hónapban elvégzett és leigazolt teljesítéseknek megfelelően. A számlákat Dévaványa Város
Önkormányzata részéről Dévaványai Általános Művelődési Központ egyenlíti ki, kivéve a Margaréta Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény részére teljesített szolgáltatásokat, melyeket ezen Kifizetést Teljesítő egyenlít ki. Ecsegfalva Község
Önkormányzata részéről a számlákat az Ecsegfalvi Óvoda egyenlíti ki A részletes fizetési feltételeket szerződés-tervezetben. Késedelmi
, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, részletes leírás szerződés-tervezetben. Az Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) alapján nem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70 2. Változatossági mutató /Súlyszám: 30 adható pontszám alsó és felső határa: 1–100
pont. a módszerek ismertetése: - az 1. (ajánlati ár):: Ajánlatkérő a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;) 1. mell A.1. pontja ba)
a „Fordított arányosítás” - a 2. (változ. mutató): Ajánlatkérő a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;) 1.mell A.1. pontja bb)„
Egyenes arányosítás”
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan ha számláján a felhívás feladtól visszaszámított12 hó-ban 30 napot meghaladó
sorbaállítás (2009. évi LXXXV. 2. § 25. pontja) volt. P/2. Alkalmatlan ha a felhívás feladása előtt 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év, kb
tárgyából (közétkeztetési szolg.) származó – nettó – árbevétele nem éri el összesen a 200M,- Ft-ot a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.(Alkr.)
19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján. Az újonnan piacra lépő szervezetek esetében működésük ideje alatt összesen
legalább nettó 100MFt kb
tárgyából (közétkeztetési szolg.) – nettó – árbevétellel kell rendelkezni. P/3. Alkalmatlan ha nem rend min 200MFt/év és legalább 100 M Ft/kár
limit összegű, közb tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó az ajánlattételkor érvényes szakmai
felelősségbiztosítással. M/1. Alkalmatlan ha nincs afelhívás feladásától visszafelé számított 72 hó-ban megkezdett és 36 hónapon belül teljesített, a jelen eljárás tárgya (
közétkeztetés) szerinti szolgáltatásra vonatkozó legalább egy referenciával, amely megfelel az alábbi követelményeknek: - legalább 24 hó-n) keresztüli folyamatos
szolgáltatásnyújtás, és - legalább az alábbi napi adagszám nyújtására vonatkozott: óvodai ebéd 160 adag, általános iskolai ebéd 270
adag, diétás ebéd 20 adag. szociális ellátás ebéd 50 adag Max 3 szerződéssel lehet. M/2. Alkalmatlan ha nem rendelkezik minimum: a) a
közétkeztetésben 36 hó tapasztalatú 1 fő élelmezésvezetővel, b) a közétkeztetésben 36 hó tapasztalatú 1 fő felsőfokú végz
dietetikussal, c)1 fő középfokú végz szakáccsal, aki a közétkeztetésben 36 hó szakácsként szerzett tapasztalatú, d)1 fő középfokú végz,
diétás szakáccsal, aki közétkeztetésben 24 hó diétás szakácsként szerzett tapasztalatú M/3. Alkalmatlan ha nem rendelkezik a) érv HACCP
élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; b)
érv OHSAS 18001 tanúsítvánnyal, vagy az Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; c) élelmiszerbiztonsági irányítási
rendszerre vonatkozó érv ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; d) bármely nemzeti
rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy egyenértékű érv minőségbiztosítási rendszerrel, vagy Alkr. 24. § (3) szerinti
egyenértékű dokumentummal. M/4. Alkalmatlan ha nem rendelkezik a) a teljesítéshez szükséges, más szerződés teljesítéséhez nem lekötött
, legalább 1100 adag/nap szabad főzőkapacitással rendelkező saját tulajdonú, vagy már bérelt főzőkonyhával, ahonnan a szolgáltatást
végezni tudja, b) legalább 1100 adag/nap mennyiségű készétel kiszállítására és folyamatos melegen tartására elegendő, a HACCP
előírásoknak megfelelő, fertőtleníthető, rozsdamentes, hőtároló szállítóedényekkel, c) legalább 2 db készétel kiszállítására alkalmas
szállító járművel, 2.) A szakmai ajánlatként csatolni kell: - a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírások szerinti mintaétlapokat
és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat. - az általa használt és a tálalókonyhákban kifüggesztendő adagolási útmutatót részletek a
dokumentációban 3.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § szerint, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Erről az EKR visszaigazolást küld. 4.) Az ajánlatban elektronikus űrlapként felolvasólap
szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), és azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintája EKR-ben. Ajánlatok felbontásának ideje: a felhívás IV..2.2. pontjában megadott ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később veszi kezdetét a bontás.
Ajánlati kötöttség 30 nap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
További információk folytatása
5.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra): - ajánlattevő nyilatkozatát
a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan; -ajánlattevő nyilatkozatát az Alkr. 17. § (2) alapján; - a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot; - az
ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult
ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. -
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást, ha ilyen eljárás nincs folyamatban nemleges tartalmú nyilatkozat kell; - amennyiben
ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-re. -átláthatósági nyilatkozatot,-Kbt. 66.§ (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 47. § (2) alapján a dokumentumok -
ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az ajánlatkérő az e-Kr. 10. § (4) alapján előírja, hogy
az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 6.)Ha nem cégjegyzésre jogosult ír alá meghatalmazás kell 7.) Az ajánlat költsége az
ajánlattevőt terheli. 8.)nem magyar nyelvű dokumentum mellé felelős magyar fordítás kell10.) Valamennyi órában
megadott határidő EKR idő szerint értendő. 11.) Nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,rendeletei és egyéb vonatkozó jogszabályok
irányadók. 12.) A Kbt. 75. §(2) e) nem. 13.) Többváltozatú ajánlat nem.Kbt. 114. § (11) nem. 14.) Ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 15.) A
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak P/1-3,M/1-4. 16.) Csatolni kell az ajánlathoz a diétás ételek
készítésére vonatkozó szakhatósági hozzájárulást és ezzel a szolgáltatás teljes időtartama alatt is rendelkeznie kell. 17.) Kötelező működtetni tálalókonyhaként a dokumentációban megjelölt konyhákat. A bemutatott meglévő főzőkonyhát a teljes adagszám lefőzéséhez kötelező szolgáltatásba bevonni. 18.) helyszín megtekintésére, konzultációra nem kerül sor.Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell legalább 4 fő alkalmazott átvételét. Erről az ajánlatban nyilatkozni kell. 20.) Adatot kell
szolgáltatni Ajánlatkérő számára étkezési kategóriánként egy adag étel nettó nyersanyagköltségéről. Vállalásáról nyilatkozni kell az
ajánlatban. 21.) A Kbt. 61. § (4) alapján a részajánlat kizárásának indoka: az elvégzendő feladat összetettsége szakmai szempontból
nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását, a teljesítés és annak felelőssége egy kézben kell, hogy koncentrálódjon. Több rész
több szerződése esetére a teljesítés koordinálására Ajánlatkérőknek nincs kapacitása. 22.) Ajánlati biztosíték 2.000.000.- HUF Az
ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10402142-49564855-56551002 számú bankszámlájára történő
befizetéssel. Az átutalási igazolást az ajánlathoz csatolni kell. 23.) FAKSZ:dr. Király Róbert, 00435
M/1 pont mennyiségei: Dévaványa és Ecsegfalva óvodai ebéd 183+41, diétás 17+1, iskolai ebéd 339+28, diétás 20+1, így 160 adag a 183+41 alapján 75%-ot figyelembe véve, 270 adag a 339+28 alapján 75%-ot figyelembe véve, diétás ebéd 20 adag a 17+1 és 20+1 alapján 75%-ot figyelembe véve került megállapításra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)