Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24754/2018
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor
Telefon: +36 309524802
E-mail: favretto.gabor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: árubeszerzés (villamos energia)
Hivatkozási szám: EKR000950822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.)Bálna Rendezvényközpont mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban:
BÁZIS: 5 044 528 kWh, MAXIMUM FOGYASZTÁS: BÁZIS + 25%: 6 305 660 kWh.
2.) Egyéb idősoros fogyasztási helyek mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban:
BÁZIS: 840 000 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS: BÁZIS + 25%: 1 050 000 kWh
3.) Egyéb profilos fogyasztási helyek mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban:
BÁZIS: 1 464 480 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS: BÁZIS + 25%: 1 830 600 kWh.
Az 1.)-es, 2.)-es és 3.)-as csoport várható fogyasztása mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban: BÁZIS (minimálisan elfogyasztandó mennyiség): 2 304 480 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS (maximálisan elfogyasztandó mennyiség): 9 186 260 kWh.
Figyelem: az 1-3) csoport BÁZIS fogyasztások összege nem egyenlő az 1-3) várható BÁZIS fogyasztással.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 21864 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 232 - 529772
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Eredetileg az ajánlattételi határidőt kellett módosítani az EKR üzemszünetre figyelemmel. Akkor a felhívásban a 2019.01.04-i bontás került 2019.01.11. 9:00 órára módosításra. De a hirdetménykezelést elmulasztottam kezdeményezni, ezért a NEKSZT Kft-nél a bontási időpont ismételt módosításával kezdeményezem a feladást.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ