Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24758/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FABRIKATO Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyíri Szabina
Telefon: +36 18962642
E-mail: nyiri.szabina@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csepel-Prielle: Épületenergetikai felújítás
Hivatkozási szám: EKR000161082018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Váll. szerz. a KEHOP 5.2.2 „Középületek kiemelt épületenerg. fejl.i" elnevezésű pr keretében Bp Főv. Korm.hiv. ingatlanokra vonatkozó épületenerg. felújításainak,energiahatékonyságot jav felújítások elvégzésére
Részajánlattétel
1.r:Váll.szerz a1211 Bp,Szent Imre tér 11. alatti hivatal kialakítására és aKEHOP-5.2.2-16-2016-00015a.sz.,-Épületenergetikai beruházások a Bp Főv Korm.hiv.15 ingatlanán aKEHOP 5.2.2 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései"-pr keretében a 1211 Bp, Szent Imre tér11. alatti ingatlan épületenergetikai felújításainak elvégzésére
2.r:Váll.szerz aKEHOP-5.2.2-16-2016-00015a.sz,-Épületenergetikai beruházások a Bp Főv. Korm.hiv15 ingatlanán a KEHOP5.2.2 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései"-pr keretében a 1117Bp,Prielle Kornélia u4/b. alatti Ingatlanon energiahatékonyságot jav felújítások elvégzésére
A részletes műszaki tartalmat a közb-i dok. tartalmazza
A tárgyban meghatározott építési beruházás a részek tekintetében oszthatatlan szolgáltatás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 499283465 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szent Imre tér 11.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45000000-7
45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1211 Budapest, Szent Imre tér 11. hrsz.:208668
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kivitelezéssel érintett épület a 1211 Bp., Szent Imre tér 11. sz., HRSZ 208668 alatti ingatlanon található.
Az energetikai program keretében a külső nyílászárók hőszigeteltre cseréje, udvari homlokzat és padlásfödém hőszigetelésére, radiátorok termosztatikus szeleppel történő ellátására, lámpák Led-es típusúra cseréje és háztartási méretű kiserőmű telepítése történik.
A tervezett felújítási, átalakítási munkáinak bemutatása a KEHOP 5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű projekt keretében:
• Építészet: 498,76 m2 Udvari homlokzat hőszigetelése 16 cm vtg. kőzetgyapot hőszig. lemezzel s új vakolattal. A napelemes rendszer súlya miatt a tető ácsszerkezetének déli része megerősítése,
584,1m2 Padlástér közetgyapot hőszigetelése(12+ 10cmvtg).90 db ablakcsere tervezett.Az új ablakok: műanyag,4 légkamrás profil,3 rétegű hőszig.üvegezéssel,részben biztonsági fóliázottak
11 db kültéri ajtócsere 8 műanyag, 3 fa ajtó hőszigetelt.
•Gépészet:
Az új alagsori és a meglévő öntöttvas radiátorokra termosztatikus szelepfejek kerülnek.
•Világítás:
A meglévő lámpák,elosztók bontandók,új rendszer kerül kiépítésre, így 147 db akkumulátoros világító test és 436 db led-es lámpatest kerül elhelyezésre
A magastető déli részén tervezett napelemes rendszer 160db Korax KS260P típusú, 260W névl. elektromos teljesítményű napelemtáblákból tervezett. Az épületre 40 kVA névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítendő a hozzá tartozó inverterekkel és ad-vesz mérő kiépítésével. Új villámvédelem szükséges.
A NEM a KEHOP 5.2.2. projekt keretében a következő felújítások történnek:
•Építészet,statika:
Meglévő liftakna falainak megerősítése, akadálymentes a földszinten,I.,II.,és III.
épületszinteken megálló lift telepítése és akadálymentes lépcső lift telepítése.
61 db új belső ajtó elhelyezése és 56 db régi ajtó felújítása.
Földszint és emeleti részen fal és mennyezet festése: 6568,12 m2, álmennyezeti részek felett 407,935 m2, s az alagsori részen 998,36 m2 Héra tisztasági festés. Radiátorok festése, 471,83 m2 csempeburkolás.
Új álmennyezetek kialakítása és padlóburkolatok cseréje is tervezett.
272,6 m2szalagfügg,92 db fali tábla kivitelezés, és beépített bútorozás is tervezett.
A földszinten akadálymentes ügyfélszolgálat, és az épület előtt 19,70 m2 külső rámpa kialakítására kerül sor.
• Gépészet:
Alagsori irattár gépi szellőzést kap,a szerver helyiségek hűtése split rendszerű klíma berendezésekkel történik
• Épületvillamosság:
Riasztórendszer az alagsorban és földszinten, tűzjelző rendszer és az informatikai hálózat pedig az összes szinten kerül kiépítésre, Az iroda bútorozásának megfelelően kerültek kialakításra a munkahelyek, így munkahelyfajtánként 2db 230V-os normál csatl.aljzat,2db UPS táplálású csatlakozó aljzat,1x2RJ45-5e csatl.aljzat épül ki, CAT5e kábelezéssel illetve 2db 230V-os csatl.aljzat,1db UPS táplálású illetve 1x2RJ45-5e csatl. aljzat épül ki.
A fentieken túl opcionálisan tervezett felújítási munkák:
Utcai homlokzat felújítása: állványkészítés, vakolat javítás, 265 m2 festés, és 619,01 m2 kváderezett és műkőfelületekből álló vegyszeres homlokzati tisztítás, terasz műkő párkány bontás, új készítése,bádogozás cserék. (nem KEHOP 5.2.2. projekt keretében)
Energetikai munkák: 10 db kültéri lámpa kiépítése az utcai homlokzaton.(KEHOP 5.2.2. projekt keretében)
Az opcionális tételek lehívására a szerződés teljesítésének időtartama alatt kerülhet sor, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt,hogy a 321/2015. (X. 30.)Korm.rendelet46.§(3)bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,illetve konkrét eljárásra,amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre,szabadalomra, tevékenységre,személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
Részletek a dok.II.részében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  30
2 2 1.1. Afelhívás III.1.3.M/2.1pontjában meghat szake. szakmai tap-nál nagyobb szakmai tap-tal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  10
3 3 1.2. Afelhívás III.1.3.M/2.2 pontjában meghat.szake.szakmaitap.-nál nagyobb szakmai tap-tal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata  10
4 4. 1.3. Afelhívás III.1.3.M/2.3 pontjában meghat.szake.szakmaitap.-nál nagyobb szakmai tap-tal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionálisan tervezett építészeti felújítási munkák:
Nem KEHOP 5.2.2. projekt keretében:
Az utcai homlokzat felújítása, amelyhez szükséges állványkészítés, vakolat javítás, továbbá 265 m2festés, és 619,01 m2 területű kváderezett és műkőfelületekből álló vegyszeres homlokzati tisztítás, valamint terasz műkő párkány bontás, új készítése, és bádogozás cserék.
KEHOP5.2.2. projekt keretében:
Opcionális energetikai munkák: 10 db kültéri lámpa kiépítése az utcai homlokzaton.
Az opcionális tételek lehívására a szerződés teljesítésének időtartama alatt kerülhet sor, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2.
II.2.14) További információ:
AII.2.7)pont kapcsánAKfelhívja a figyelmet,hogy a telj.időtartama a szerz.hatályba lépésétől számított19hónap,melyen belül fix12hónap a rendelkezésre állás időtart.így a kivit.munkák elvégzésére7hónap áll rendelkezésre.Aszerz.hatálybalépése a munkaterület átadás.időpontja.Nyertes AT aKEHOPprojekt keretében finan.munkarészeket a mindenkor hat.TSZ-ben foglalt fizikai bef.időpontjáig köt.teljesíteni.

II.2.1)
Elnevezés: Prielle Kornélia u.4/b
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45300000-0
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4/b szám 3903/7
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kivitelezéssel érintett épület a 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4/b. sz., HRSZ 3903/7 ingatlanon található.
Az épületben Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya működik. A 2017. 05. 28-án befejezett épületenergetikai felújítás során az épület teljes körű homlokzat felújításban (hőszig.,vakolás) és nyílászáró cserében részesült, lapostető hőszigetelés és háztartási méretű kiserőmű telepítése valósult meg. Jelen beruházás keretében a nyertes Ajánlattevő feladata a meglévő kazánház teljes felújítása a meglévő korszerűtlen kazánok helyett új kondenzációs gázkazánok beépítésével, a meglévő tagos radiátorok elbontásával,és a meglévő acél fűtési csőrendszer megtartásával.A radiátorokon termosztatikus szabályozó szelepek elhelyezése tervezet.Az épület összes fűtött térfogata 6307 m3Épületgépészet:
2 darab ViessmannVitodens 200-W fali kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. A kazánok égéstermék elvezetésére kaszkád kéményrendszer kiépítése szükségsA kazánok egy hidraulikus váltóra dolgoznak, ebből kerül megtáplálásra a fűtési rendszer. A gázkazánok vezérlését egy ViessmannVitotronic 300-K MW2B típ. rendszer végzi.A tervezett WiloYonosMaxo 30/0,5-10 típ.keringtető szivattyúk frekvenciaváltóval szereltek, az alacsony energiafogyasztás és a fűtési rendszerben található termosztatikus radiátor szelepek miatt.
Az elbontásra kerülő tagos radiátorok helyett,új Vogel&Noot kompakt lapradiátorok beépítendők(92 db),termosztatikus szelepekkel (103 db)szerelve.A hőleadók bekötőcsövei és a fűtési gerincvezetékek varratnélküli acélcsőből készülnek.
A gázhálózat átalakítása az engedélyes gázterveknek megfelelően már megvalósult a hőszigeteléssel egy ütemben,így a mért- és méretlen gázvezeték telekhatártól a kazánházig vezető szakaszának kiépítése nem képezi jelen kiírás tárgyát.Agázhálózat hatósági átadása és a gázfogadó állomás elhelyezése és bekötése csak a jelen kivitelezés részét képező kazáncserét és az új kéményrendszer kiépítését követően végezhető el, mely nyertes AT feladatát képezi
A fűtési körök kiépítését követően elvégzendő a csövezés szakaszos nyomáspróbája, a gépházi szivattyúk munkapontjának beszabályozása, a megmaradó fűtési csőhálózat átmosatása,tisztítása. A fűtési szezon kezdetekor el kell végezni a próbafűtést és a teljes rendszer légtelenítését.
Épületvillamosság:
Nyertes Ajánlattevő feladata a kazánházi erősáramú-, és automatika kapcsolószekrény, kazánok, és hőközponti elemek erősáramú bekötésével. Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása kazánház bejárata mellett. Kémény villámvédelmi hálózatba történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint.
NEM a KEHOP 5.2.2. projekt keretében a következő felújítások:
Építészet, egyéb:
A kazánházban tisztasági festés elvégzése (72 m2), a linóleum padlóburkolat helyett új greslap padlóburkolat (16 m2)cseréje padlóösszefolyó cserével., Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
AII.2.7)pont kapcsánAKfelhívja a figyelmet,hogy a telj.időtartama a szerz.hatályba lépésétől számított13hónap,melyen belül fix12hónap a rendelkezésre állás időtart.így a kivit.munkák elvégzésére1hónap áll rendelkezésre.Aszerz.hatálybalépése a munkaterület átadás.időpontja. Nyertes AT aKEHOPprojekt keretében finan.munkarészeket a mindenkor hat.TSZ-ben foglalt fizikai bef.időpontjáig köt.teljesíteni.
A szerződés keretében ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Részletek a dok. II. részében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  30
2 2 1.1. Afelhívás III.1.3.M/2.1pontjában meghat szake. szakmai tap-nál nagyobb szakmai tap-tal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  20
3 3 1.2. Afelhívás III.1.3.M/2.3 pontjában meghat.szake.szakmaitap.-nál nagyobb szakmai tap-tal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.2
II.2.14) További információ:
AII.2.7)pont kapcsánAKfelhívja a figyelmet,hogy a telj.időtartama a szerz.hatályba lépésétől számított13hónap,melyen belül fix12hónap a rendelkezésre állás időtart.így a kivit.munkák elvégzésére1hónap áll rendelkezésre.AKa munkaterületet a fűtési szezonra tekintettel adja át,amennyiben a kivit.munkák a fűtési szezon kezdetéig(2018.X.15.napjáig)befejezhetők.Részletesen dok.III.rész. szerz.terv-ben

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 122 - 276337
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szent Imre tér 11.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FABRIKATO Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59943143
Postai cím: Kiskar Utca 1. 2/9.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@fabrikato.hu
Telefon: +36 309223097
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 470296150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Prielle Kornélia u.4/b
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28987315
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma:
1. rész: 14691942-2-18
2. rész: 23037108-2-03
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)