Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24771/2018
CPV Kód:79980000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SpringerNature Custome Service Center GmbH;SpringerNature Custome Service Center GmbH;SpringerNature Custome Service Center GmbH
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: AK04815
Postai cím: Arany J. utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Katalin
Telefon: +36 14116325
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 13316954
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtak.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A SpringerLink és Nature Journals adatbázisokhoz valamint a Springer e-books collection tartalomhoz való hozzáférés biztosítása (2018)”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79980000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A SpringerLink és Nature Journals adatbázisokhoz valamint a Springer e-books collection tartalomhoz való hozzáférés biztosítása (2018)”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3558975 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „A SpringerLink és Nature Journals adatbázisokhoz valamint a Springer e-books collection tartalomhoz való hozzáférés biztosítása (2018)”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A szerződés mellékletében meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Springer Nature által kiadott teljes szövegű adatbázis tartalmazza az 1869 óta megjelenő Nature folyóiratot és a kapcsolódó elektronikus tartalmakat. A Nature a világ legnagyobb idézettséggel bíró interdiszciplináris lektorált folyóirata, 2015-ös impakt faktora 38,138. A legkiválóbb, a természettudományok és a technológia minden területéről származó, lektorált tanulmányok mellett a Nature tartalmaz gyors, hiteles, elemző és figyelemfelkeltő híreket, kommentárokat az egyes tudományterületeket érintő témákban. Az adatbázisban a Nature folyóirat mellett a lapcsalád további, több mint 40 folyóirata is elérhető. A folyóiratok az orvos- és természettudományok széles körét lefedik, a legelismertebb és legtöbbet hivatkozott tanulmányokkal büszkélkedhetnek.
A Nature elsődleges forrása az alkalmazott és a természettudományi kutatásban dolgozók-nak, oktatóknak, illetve az egyetemi hallgatóknak. Az adatbázisban a folyóiratok 1997 és 2018 között megjelent és megjelenő számai érhetők el teljes szöveggel.
Előifzető intézmények:
1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2. Debreceni Egyetem
3. ELI-HU Nonprofit Kft.
4. Eötvös Loránd Tudományegyetem
5. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
6. MTA Atommagkutató Intézet
7. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
8. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
9. MTA Könyvtár és Információs Központ
10. MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
11. MTA Természettudományi Kutatóközpont
12. MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
13. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
14. Országos Onkológiai Intézet
15. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
16. Pécsi Tudományegyetem
17. Semmelweis Egyetem
18. Szegedi Tudományegyetem
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az 1-2. közbeszerzési rész esetében Felek közös megegyezéssel a szerződés időbeli hatályát a szerződésben részletezett módon további két alkalommal 12-12 hónappal meghosszabbíthatják.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „A SpringerLink és Nature Journals adatbázisokhoz valamint a Springer e-books collection tartalomhoz való hozzáférés biztosítása (2018)”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A szerződés mellékletében meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SpringerLink adatbázist 1997-es megjelenése óta vásárolja a magyar tudományos élet legfontosabb, egyetemi és kutatóintézeti szereplőiből álló előfizetői kör.
Az adatbázis széleskörű online gyűjteménye a természettudományos, műszaki, orvosi, vala-mint társadalomtudományi és bölcsészettudományi folyóiratoknak. A szolgáltatás keretében jelenleg több mint 2300 folyóirat érhető el teljes szöveggel, többek között az alábbi tudo-mányterületeken: élettudományok, kémia, környezettudomány, jogtudomány, közgazdaság-tudomány, alkalmazott- és társadalomtudományok. A SpringerLink olyan szolgáltatás, amely a legfrissebb kutatási eredményekhez nyújt hozzáférést.
Felhasználóbarát kereső felületén a böngészést, keresést többféle módon szűkíthetjük. A teljes szöveg nyomtatható vagy elmenthető PDF, illetve HTML formátumban.
Összetett keresésnél az alábbi szempontok alapján lehet keresni:
- teljes szöveg / cím és referátum / cím
- szerzők
- Digital Object Identifier (DOI)
- szakterület
- dátumtartományok
- cím, ISSN, ISBN, nyelv
Az eredmények sorrendje lehet relevancia vagy a kiadás dátuma szerinti. A felhasználó ösz-szekapcsolhat több speciális keresés mezőt, így alakíthatja az találati halmazt a konkrét igényeihez. A keresést végezhető a teljes szövegben vagy a referátumokban. A vezérlőtábla segítségével a találati lista szűkíthető témakör, kiadványtípus, nyelv, megjelenés dátuma szerint. A keresések elmenthetők és visszakereshetők.
A kiadó folyóiratainak legfrissebb számai kizárólag ebben az adatbázisban hozzáférhetők.
2018-ban előfizető intézmények:
1. Agrárgazdasági Kutató Intézet
2. Állami Egészségügyi Ellátó Központ Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár
3. Állatorvostudományi Egyetem
4. Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
5. Budapesti Corvinus Egyetem
6. Budapesti Gazdasági Egyetem
7. EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság
8. Eszterházy Károly Egyetem
9. Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.
10. Kaposvári Egyetem
11. Közép-európai Egyetem
12. Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
13. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
14. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
15. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
16. Magyar Természettudományi Múzeum
17. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18. MTA Agrártudományi Kutatóközpont
19. MTA Ökológiai Kutatóközpont
20. MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
21. MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
22. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
23. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
24. Neumann János Egyetem
25. Óbudai Egyetem
26. Pannon Egyetem
27. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
28. Soproni Egyetem
29. Széchenyi István Egyetem
30. Szent István Egyetem
31. Testnevelési Egyetem
32. Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy: 79980000-7
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az 1-2. közbeszerzési rész esetében Felek közös megegyezéssel a szerződés időbeli hatályát a szerződésben részletezett módon további két alkalommal 12-12 hónappal meghosszabbíthatják.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „A SpringerLink és Nature Journals adatbázisokhoz valamint a Springer e-books collection tartalomhoz való hozzáférés biztosítása (2018)”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A szerződés mellékletében meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Springer Nature kiadó e-könyvei kiemelten fontos forrásai a tudományos kutatásnak. A Springer e-könyvek világszerte a legnagyobb egy kiadó által megjelentetett tudományos könyvállományt jelentik a természettudományos területen. 2018-ban összesen 200 ezer e-könyv hozzáférhető a kiadónál. Az előfizető intézmények profiljuknak megfelelően és a kiad-ványok további jellemzői alapján maguk választhatják meg, hogy a teljes portfólióból mely e-könyv-csomagokat szeretnék megrendelni.
A kiadványok a pszichológiától és földtudományoktól a közgazdaságtanig és az orvostudo-mányig minden tudományterületet lefednek.
Az e-könyvek szabadon letölthetők, nyomtathatók az előfizető intézmények felhasználói számára. Egyszerre korlátlan számú felhasználó veheti igénybe a kiadványokat. A kiadó címlistákat és MARC-rekordokat biztosít, hogy az intézmények könyvtári katalógusában könnyen szerepeltethetők legyenek a könyvek.
A Springer e-könyvek teljessége kizárólag a kiadói felületen érhető el. A Springer folyóiratok és e-könyvek egy felületen kereshetők és böngészhetők, így a felhasználók egyidejű keresése-ket futtathatnak a teljes Springer portfólióban
Előfizető intézmények listája a 2017-ben megjelent e-könyv-csomagokra:
1. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
2. Budapesti Corvinus Egyetem
3. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
4. Debreceni Egyetem
5. Eötvös Loránd Tudományegyetem
6. Eszterházy Károly Egyetem
7. Közép-európai Egyetem
8. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
9. Magyar Művészeti Akadémia
10. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
11. MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
12. MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
13. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
14. Pécsi Tudományegyetem
15. Semmelweis Egyetem
16. Szegedi Tudományegyetem
17. Szent István Egyetem
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 196 - 444083
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Előfizetői szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SpringerNature Custome Service Center GmbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tiergartenstrasse 15
Város: Heidelberg
NUTS-kód: DE125
Postai irányítószám: 69121
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 415000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 845640
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Előfizetői szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SpringerNature Custome Service Center GmbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tiergartenstrasse 15
Város: Heidelberg
NUTS-kód: DE125
Postai irányítószám: 69121
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 947835
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2473635
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Előfizetői szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SpringerNature Custome Service Center GmbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tiergartenstrasse 15
Város: Heidelberg
NUTS-kód: DE125
Postai irányítószám: 69121
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 235000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 239700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adatai:
Springer Nature Customer Service Center GmbH
Tiergartenstrasse 15, 69121
Heidelberg, Németország
Adószám: DE 209719094
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az eljárásfajta választását az indokolja, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázisokhoz és e-könyvekhez való hozzáférést biztosító szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA Könyvtár és Információs Központ biztosítani tudja az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzá-férési jog biztosításával pedig kizárólagosan az ajánlattételre felkért SpringerNature Customer Service Center GmbH rendelkezik.
A fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárást folytatja le azzal, hogy Ajánlattételre a forgalmazásra kizárólagosan jogosult SpringerNature Customer Service Center GmbH-t hívja fel.