Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:24777/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Borsy Nándor egyéni vállalkozó
Teljesítés helye:Nyíregyháza, Simai úti 01044/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HM Transz-Ker Korlátolt Felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsy Nándor egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69892002
Postai cím: Gém Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsy Nándor
Telefon: +36 309553102
E-mail: borsy@kemoker.hu
Fax: +36 42596334
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tanacsolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új terménytárolók létesítése Nyíregyházán
Hivatkozási szám: EKR000353322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Új terménytárolók létesítése Nyíregyházán.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Nyíregyháza, Simai úti 01044/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyíregyháza, Simai úti 01044/2 hrsz- számú ingatlanon 2 db (egyenként 886,34 m2-es) terménytároló építése járulékos munkákkal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.2-16 kódszámú felhívás 1803995887 iratazon

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16300 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új terménytárolók létesítése Nyíregyházán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HM Transz-Ker Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58658325
Postai cím: 0168/19 Hrsz.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.tibor.nk@gmail.com
Telefon: +36 303845453
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135918286
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Nyíregyháza, Simai úti 01044/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyíregyháza, Simai úti 01044/2 hrsz- számú ingatlanon 2 db (egyenként 886,34 m2-es) terménytároló építése járulékos munkákkal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135918286
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HM Transz-Ker Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58658325
Postai cím: 0168/19 Hrsz.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.tibor.nk@gmail.com
Telefon: +36 303845453
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti vállalkozási szerződés teljesítési határidejét módosítani szükséges. Az építés helyszínén megállapítást nyert, hogy a támfalak egyenlőtlen megsüllyedése feltárást (salakos talajréteg) és helyreállítást igényel. A szükséges munkák a téli időjárás miatt nem voltak elvégezhetőek. A fentiek miatt a teljesítési határidő kitolása szükséges. A szerződéskötéskor nem volt előre látható, hogy a fenti akadály fennáll. A felek a teljesítési határidőt az átalányáras szerződéses összeg változatlanul hagyásával módosítják.
A szerződés 9. pontja az alábbira változik: „9., Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka 2019. 02. 28. napjáig vállalja. (A munkaterületet az ajánlattevő a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átadja.) A beruházást lezáró sikeres műszaki átadás átvételi eljárásnak a fenti befejezési határidő utolsó napjáig kell megtörténnie. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A felek megállapították, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez és az átalányárat nem változtatja meg. A Kbt. 141. §-ában foglaltak betartása mellett a szerződés módosítás megalapozott, a módosítás tartalma nem lényeges. A Kbt. 141. §-ában meghatározott módosítást tiltó feltételek nem álltak fenn a vállalkozási szerződés 1. számú módosítása során az alábbiak okán. A módosítás nem olyan feltételt határoz meg, amely ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Az eljárás a Kbt.115. §-a szerinti volt, azaz 5 gazdasági szereplő részére közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással indult, így az eredetileg részt vett ajánlattevőn kívül más ajánlattevő részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé a módosított feltétel. A módosítással érintett rész a szerződés gazdasági egyensúlyát nem befolyásolja. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre sem terjeszti ki.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az építés helyszínén megállapítást nyert, hogy a támfalak egyenlőtlen megsüllyedése feltárást (salakos talajréteg) és helyreállítást igényel. A szükséges munkák a téli időjárás miatt nem voltak elvégezhetőek. A fentiek miatt a teljesítési határidő kitolása szükséges. A szerződéskötéskor nem volt előre látható, hogy a fenti akadály fennáll. A felek a teljesítési határidőt az átalányáras szerződéses összeg változatlanul hagyásával módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 135918286 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 135918286 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben